Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Podatek od posiadania psa w 2021 r. w górę. Kto musi go zapłacić?

Ewelina Czechowicz 11.09.2020 08:55 (aktualizacja: )

Podatek od psa to danina, która obowiązuje w Polsce od prawie 30 lat. Ustawodawca umiejscowił ją w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 roku. Podatek ten jest dochodem gminy, która ustala jego wysokość indywidualnie. Gmina może również zrezygnować z jej pobierania.

Podatek od posiadania psa w 2021 r. w górę. Kto musi go zapłacić?
Źródło: shutterstock.com

Czy podatek jest obowiązkowy? Kto i kiedy musi go zapłacić? 

Każda osoba, która decyduje się na posiadanie psa, musi liczyć się z możliwością konieczności zapłaty podatku. Opłata nie zawsze będzie obowiązkowa i nie ma wartości stałej. Są jednak gminy w Polsce, w których opłatę należy uiścić.

» Pies lub kot w firmie - głaszcz je tylko w celach służbowych

Podatek od posiadania psa uzależniony jest od decyzji Rady Gminy. Wiele gmin nie pobiera tej opłaty. Tam, gdzie jest uchwalony, obowiązkowa jest rejestracja psa w urzędzie gminy. Trzeba zaznaczyć, że podatek od posiadania psa nie jest jednolicie ustalony na terenie naszego kraju.

Kto jest zwolniony z podatku od posiadania psa?

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

  1. członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;
  2. osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;
  3. osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego;
  4. osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;
  5. podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Czy rejestracja psa w urzędzie gminy jest obowiązkowa?

W urzędzie miasta lub gminy informacja o wysokości daniny za dany rok jest ogólnie dostępna. Często uchwała zamieszczana jest na stronie internetowej urzędu.  Rejestracja psa w gminie jest bezpłatna. W przypadku, kiedy gmina nie pobiera podatku od psa, nie jest obowiązkowa. Wyjątek stanowią jedynie rasy uznane za agresywne.

Do kiedy należy opłacić podatek od posiadania psa?

Opłata powinna być uiszczona do 30 kwietnia każdego roku. Jeśli pies przybył do nas w połowie roku, wówczas opłata wynosi połowę stawki rocznej. Termin uiszczenia opłaty jest uzależniony od terminu zakupu bądź narodzin zwierzęcia. Większość gmin przyjmuje okres dwóch miesięcy od nabycia lub narodzin psa. W tym czasie należy zgłosić jego posiadanie i uiścić podatek, jeżeli gmina pobiera tą daninę.

Opłata za psa w 2021 roku

W 2021 roku górny limit podatku od posiadania psa wzrośnie i wyniesie 130,30 zł rocznie za jednego psa, czyli o prawie 5 zł więcej niż w tym roku. Obecnie wynosi on 125,40 zł.

Pełną kwotę należy zapłacić, jeśli czworonóg urodził się w pierwszej połowie roku. Jeśli urodził się w drugiej połowie roku, to opłata wynosi połowę stawki rocznej.

Inne podatkiPodatki 2021Nieruchomości