One Stop Shop - punkt kompleksowej obsługi OSS

Rödl & Partner

Planowana zmiana przepisów o podatku od towarów i usług, wdrażająca regulacje unijne, wpłynie istotnie na zasady rozliczania VAT w handlu e-commerce, wprowadzając m.in. punkt kompleksowej obsługi – One Stop Shop (OSS).

MOSS

Części podatników znane jest zapewne aktualnie obowiązujące rozwiązanie Mini One Stop Shop, które pozwala rozliczać za pośrednictwem polskiego urzędu skarbowego podatek od wartości dodanej należny od usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych świadczonych na rzecz konsumentów w innych krajach wspólnotowych. Uproszczenie pozwala na złożenie jednego zeznania podatkowego i jednokrotną zapłatę podatku w polskim organie (państwie identyfikacji). Następnie organ dzieli wpływy budżetowe pomiędzy państwa, w których usługi zostały wykonane (tzw. kraje konsumpcji). Właściwym w Polsce organem jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

MOSS dotyczy wyłącznie usług, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT, a więc usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych. Nie dotyczy innego rodzaju usług ani dostawy towarów. Podatnicy, którzy dostawę towarów powinni opodatkować za granicą (najczęściej chodzi o sytuację sprzedaży wysyłkowej o wartości powyżej obowiązującego w danym kraju progu), lub świadczący usługę, dla której miejscem świadczenia jest terytorium innego kraju jako kraju konsumpcji (i nie ma zastosowania mechanizm reverse charge), muszą zarejestrować się w danym państwie i rozliczać VAT według lokalnych zasad.

One Stop Shop – co się zmieni

One Stop Shop to trafna nazwa dla nowej procedury. Nie bez powodu usunięto określenie „mini” – punkt kompleksowej usługi nie będzie już wcale mały, ponieważ w ramach procedury unijnej będzie dotyczył czterech rodzajów transakcji:

  1. usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, których miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego konsumpcji, na rzecz osób niebędących podatnikami – tak jak dotychczas;
  2. świadczenia innych usług, których miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego konsumpcji, na rzecz osób niebędących podatnikami – objęcie procedurą OSS szerszego katalogu usług jest nowością;
  3. wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) – zarówno samo pojęcie WSTO, jak i objęcie go procedurą OSS to nowość;
  4. dostawy towarów zgodnie z art. 7a ust. 2 nowelizowanej ustawy (dotyczy tzw. podatnika ułatwiającego dostawę) w państwie członkowskim (dostawy krajowe) – zarówno samo pojęcie podatnika ułatwiającego dostawę, jak i objęcie tej sprzedaży procedurą OSS to nowość.

 

Przykład nr 1 – usługi TBE

Podatnik prowadzi sklep internetowy, w którym sprzedaje produkty w formie cyfrowej. Nabywcami są m.in. klienci z innych krajów wspólnotowych. Podatnik dotychczas rozliczał VAT należny w innych krajach, stosując procedurę MOSS. Teraz będzie stosował procedurę OSS.

Przykład nr 2 – inne usługi opodatkowane w państwie konsumpcji

Podatnik wykonuje remonty lokali mieszkalnych i użytkowych. Często wykonuje je w innych krajach unijnych dla osób niebędących podatnikami podatku od wartości dodanej. Dotychczas musiał w tych krajach rejestrować się na VAT i składać deklaracje oraz płacić podatek według tamtejszych przepisów. Teraz skorzysta z procedury OSS i rozliczy się za pośrednictwem polskiego urzędu.

Przykład nr 3 – WSTO

Podatnik prowadzi sklep internetowy, w którym oferuje ubrania dla dzieci. Jego klientami są również zagraniczni konsumenci, bardzo często z terytorium Niemiec. Średniorocznie wartość sprzedaży wysyłkowej do Niemiec wynosi 50 tys. euro. W związku z tym, że podatnik nie przekraczał obowiązującego w Niemczech progu 100 tys. euro, VAT od sprzedaży rozliczał w Polsce, stosując polską stawkę VAT. Nowy próg dla WSTO będzie wynosił 10 tys. euro, w związku z tym opodatkowanie sprzedaży nastąpi w Niemczech, ale podatnik będzie mógł rozliczyć podatek od wartości dodanej, korzystając z procedury OSS za pośrednictwem polskiego urzędu.

Przykład nr 4 – podatnik ułatwiający dostawę

Właściciel platformy aukcyjnej pośredniczy w sprzedaży różnego rodzaju towarów za pomocą tej platformy w taki sposób, że w myśl nowych przepisów będzie uznawany za operatora interfejsu elektronicznego ułatwiającego dostawę towarów na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem. Jedna z takich sprzedaży dokonywana jest na rzecz konsumenta przez podmiot nieposiadający w Unii Europejskiej siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, ale towar w momencie sprzedaży znajduje się w Polsce (np. w składzie tego podmiotu).  W tej sytuacji podatnikiem VAT od sprzedaży dla tego konsumenta będzie właściciel tej platformy, ale będzie mógł on rozliczać VAT należny, korzystając z procedury OSS.

W ramach procedury nieunijnej rozliczenie za pomocą OSS będzie obejmować określone usługi (w tym usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne) świadczone przez podatników niemających siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE na rzecz konsumentów w UE.

Zamysłem One Stop Shop jest, by stosunkowo wiele transakcji w relacji B2C, dla których różne mogą być kraje konsumpcji, mogło być opodatkowanych za pomocą urzędu skarbowego w państwie identyfikacji, bez konieczności mnożenia formalności w różnych krajach.

Rejestracja

Mimo że przepisy nie zostały jeszcze implementowane do polskiego porządku prawnego, od 1 kwietnia 2021 r. można składać zgłoszenia informujące do procedury unijnej, jak i nieunijnej. Składać je mogą podatnicy, którzy zamierzają rozliczać podatek VAT w ramach procedury szczególnej OSS.

Dla procedury unijnej przewidziany jest formularz VIU-R, zaś dla nieunijnej VIN-R. Składa się je do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Jak wskazuje się w uzasadnieniu projektu nowelizacji – jeżeli podatnik zdecyduje się zarejestrować na potrzeby procedury unijnej lub nieunijnej, musi deklarować i płacić podatek VAT w ramach OSS dla wszystkich usług lub dostaw mogących być przedmiotem danej procedury. Nie może deklarować i rozliczać ich wybiórczo, tzn. część w deklaracji VAT właściwej dla OSS, a część w krajowych deklaracjach podatkowych państw członkowskich konsumpcji. Jeżeli podatnik kwalifikuje się do skorzystania zarówno z procedury unijnej (z uwagi na WSTO), jak i nieunijnej (z uwagi na świadczone usługi), to powinien zarejestrować się odrębnie do obu tych procedur. Należy pamiętać przy tym, że procedura OSS jest fakultatywna, a więc podatnik zawsze może wybrać rozliczanie podatku na zasadach obowiązujących w danym kraju konsumpcji.

Jakub Wajs
radca prawny w gdańskim biurze Rödl & Partner

Zmiany w VATPodatki 2021WNT i WDTVAT