Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Nowelizacja Kodeksu Pracy już obowiązuje

Iwona Maczalska

Od 26 kwietnia obowiązują duże zmiany w Kodeksie Pracy. Modyfikacji uległy przepisy dotyczące m.in. urlopów rodzicielskich, czy macierzyńskich. To jednak nie wszystko. Nowelizacja wprowadziła szereg nowych rozwiązań dotyczących urlopów pracowniczych, czy stosowania umów o pracę na czas określony. 

» Nowe uprawnienia w Kodeksie pracy dla pracowników - rodziców lub opiekunów

4 kwietnia 2023 roku w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 641). Za jej sprawą od 26 kwietnia obowizują obszerne zmiany w Kodeksie pracy. Co się zmieni?

» Nowy wzór świadectwa pracy opracowany przez MPiPS

Nowelizacja KP w Dzienniku Ustaw

Źródło: Dziennik Ustaw

 

Zmiany w urlopach rodzicielskich i zasiłkach

Wśród najważniejszych zmian, jakie obowiązują od 26 kwietnia za sprawą nowelizacji znajduje się:

  • Uniezależnienia prawa do urlopu rodzicielskiego od pozostawania matki dziecka w zatrudnieniu (ubezpieczeniu) w dniu porodu (tj. ojciec dziecka będzie mógł skorzystać z urlopu rodzicielskiego mimo, że matka dziecka w dniu porodu nie pozostawała w stosunku pracy/w ubezpieczeniu chorobowym),
  • Wprowadzenia w ramach wymiaru urlopu rodzicielskiego nieprzenoszalnej części tego urlopu w wymiarze do 9 tygodni dla każdego z rodziców,
  • Ustalenia wysokości zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu rodzicielskiego na poziomie 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku
  • Wprowadzenia bezpłatnego urlopu opiekuńczego – w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym – w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej krewnym (syn, córka, matka, ojciec lub małżonek) lub pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych, bez zachowania prawa do wynagrodzenia za czas tego urlopu;
  • Wprowadzenia zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej – w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym – w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika, z zachowaniem za czas tego zwolnienia prawa do połowy wynagrodzenia (obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy).

Więcej w artykule ,, Dyrektywa rodzicielska i work-life balance. Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu pracy”.

 

Od 26 kwietnia nowe urlopy i nie tylko …

Nowelizacja Kodeksu Pracy wprowadza nowe rodzaje urlopów, z jakich będzie mógł skorzystać pracownik. Mowa o dodatkach dniach wolnych od pracy, udzielanych w ramach urlopu opiekuńczego, czy  2. Dniach na zwolnienie od pracy z powodu zaistnienia siły wyższej. To jednak nie wszystko. Za sprawą nowelizacji pracownicy zyskają dodatkowe uprawnienia oraz zmienią się zasady zatrudniania na podstawie umowy na czas określony i okres próbny.

O szczegółach dowiesz się z artykułu ,, Od 26 kwietnia nowe urlopy w Kodeksie pracy i zmiany w zasadach zatrudnienia”.

 

Umowa o pracę na czas określony. Dodatkowe obowiązki dla pracodawcy

Od 26 kwietnia pracodawca będzie miał szereg obowiązków dotyczących zawierania umów na czas określony. Od wejścia w życie nowych przepisów pracodawca zostanie zobowiązany do wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy zawartej na czas określony. Dodatkowo wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony mają być też konsultowane ze związkami zawodowymi. Wiecej w artykule ,,Od 26 kwietnia pracodawcy z nowymi obowiązkami przy umowach na czas określony". 

 

Pozostałe zmiany w Kodeksie pracy pod 26 kwietnia

Powyższe zmiany, to nie wszystko na co musimy być gotowi od 26 kwietnia. Szczegółowe opisy nowelizacji przepisów zostały wskazane w artykułach:

  1. Już od 26 kwietnia kolejne duże zmiany w Kodeksie pracy,
  2. Od 26 kwietnia 2023 r. dwa nowe urlopy w Kodeksie pracy. W jakiej formie złożyć wniosek?,
  3. Dodatkowe urlopy i przerwy w pracy – unijne przepisy korzystne dla pracowników,
  4. Zmiany w Kodeksie pracy – nowe regulacje dotyczące dwóch dni opieki nad dzieckiem w roku.

 

Kodeks pracyFormy zatrudnieniaMacierzyństwoZasiłkiUrlop