Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Od 26 kwietnia 2023 r. dwa nowe urlopy w Kodeksie pracy. W jakiej formie złożyć wniosek?

Ewelina Czechowicz 20.04.2023 06:30 (aktualizacja: )

W związku ze zmianami w Kodeksie pracy od 26 kwietnia pracownicy będą mieć prawo do nawet 7 dodatkowych dni wolnego. Już za tydzień zacznie obowiązywać nowy urlop opiekuńczy oraz urlop z powodu siły wyższej. To nawet dodatkowe 7 dni wolnych, z tym że nie zawsze płatnych. Podpowiadamy jak wnioskować o dodatkowe dni wolne.

9 marca Sejm uchwalił zmiany wdrażające dyrektywy unijne do porządku prawnego. W związku ze zmianą przepisów zmianie ulegną przepisy dotyczące urlopów.

Od 26 kwietnia dwa nowe urlopy w Kodeksie pracy

Urlop wypoczynkowy na podstawie dotąd obowiązujących przepisów  wynosi od 20 do 26 dni. W związku z uchwalonymi zmianami w Kodeksie pracy pojawią się  nowe urlopy i zwiększy się wymiar dni wolnych.

W związku ze zmianami w Kodeksie pracy pojawią się nowe rodzaje urlopu:

1)     2 dni urlopu z powodu działania siły wyższej

2)     5 dni urlopu opiekuńczego

2 dni wolne na zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej 

Dodatkowo do Kodeksu pracy zostało wprowadzone zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem – w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym. Pracownik będzie mógł skorzystać z tego zwolnienia w przypadku niezbędnej, natychmiastowej obecności gdzie indziej. Za czas zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej zachowa prawo do 50% wynagrodzenia obliczanego jak pensja za czas urlopu wypoczynkowego.

Trzeba pamiętać, że urlop z powodu siły wyższej nie zastępuje urlopu na żądanie,  jest jedynie jego uzupełnieniem. Z tytułu urlopu na żądanie pracownik zachowuje prawo do 100 proc. wynagrodzenia.

Wniosek o urlop z powodu siły wyższej od 26 kwietnia 2023 r. pracownik będzie mógł złożyć w przypadku choroby, wypadku lub innej nagłej konieczności, a pracodawca nie będzie mógł mu tego odmówić. Pracownik będzie mógł zgodnie z przyjętymi przepisami wnioskować o ten urlop ustnie lub pisemnie, nawet w dniu, w którym wystąpi „siła wyższa”.

Od 26 kwietnia 2023 r. dwa nowe urlopy w Kodeksie pracy - w jakiej formie złożyć wniosek?

Źródło: Shutterstock

Urlop opiekuńczy – 5 dni bezpłatnego wolnego na opiekę

W znowelizowanych przepisach kodeksu pracy został uregulowany nowy urlop opiekuńczy. Będzie on od 26 kwietnia przysługiwał w wymiarze 5 dni. Z urlopu będzie mógł skorzystać pracownik, który będzie musiał zapewnić opiekę lub wsparcie osobie będącej członkiem rodziny, lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.

Zgodnie z uchwalonymi przepisami za członka rodziny będą uważani: syna, córka, matka, ojciec lub małżonek. Urlop będzie udzielany w dniach, które  są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Nowy urlop będzie udzielany na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie nie krótszym niż 1 dzień, przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. We wniosku będzie trzeba imię i nazwisko osoby, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych, przyczynę konieczności zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia przez pracownika oraz w przypadku członka rodziny ‒ stopień pokrewieństwa z pracownikiem, lub w przypadku osoby niebędącej członkiem rodziny ‒ adres zamieszkania tej osoby. Okres urlopu opiekuńczego będzie wliczany do okresu zatrudnienia. Za czas urlopu pracownikowi nie będzie przysługiwało wynagrodzenie. Pracodawca nie będzie mógł odmówić pracownikowi tego urlopu.

 

UrlopKodeks pracy