Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zmiany w Kodeksie pracy – nowe regulacje dotyczące dwóch dni opieki nad dzieckiem w roku

Ewelina Czechowicz

Zmiany w Kodeksie pracy doprowadziły do zmiany przepisów dotyczących dwóch dni opieki nad dzieckiem? Co i w jakim zakresie się zmieniło – wyjaśniamy

Na podstawie art. 188 Kodeksu pracy, pracujący rodzice mogą skorzystać z 2 dni opieki nad zdrowym dzieckiem. Opiekę można wykorzystać w wymiarze 2 dni albo 16 godzin. Ustawodawca w ramach nowelizacji Kodeksu pracy znowelizował również art. 188 Kodeksu pracy.

Zmiany w przepisach dotyczących dwóch dni opieki nad dzieckiem

W zmienionej wersji przepisy zostały doprecyzowane i nieco zmodyfikowane. Pracujący rodzice nadal będą mogli korzystać z uprawnienia uregulowanego w art. 188 Kodeksu pracy. 2 dni opieki będą nadal płatne. Jednak trzeba znać też zmiany w przepisach, szczególnie kiedy jest się pracującym rodzicem dziecka do lat 14.

Zgodnie z omawianą zmianą: Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Zmianie uległa forma wnioskowania o dwa dni opieki nad dzieckiem. Od 26 kwietnia 2023 roku wniosek o dwa dni opieki nad dzieckiem będzie mógł być składany zarówno w postaci papierowej jak i elektronicznej.

Do art. 188 ustawodawca dodał też nowy paragraf, zgodnie z nim  „§ 4. Przepisy § 1 i 3 w zakresie zwolnienia od pracy udzielanego w wymiarze godzinowym stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin.”;

Zmiany w Kodeksie pracy - nowe regulacje dotyczące dwóch dni opieki nad dzieckiem w roku

Źródło: Shutterstock

Rodzice muszą zdecydować kto korzysta z opieki

Nadal rodzice muszą miedzy sobą ustalić, które z nich będzie korzystało z dni wolnych na opiekę nad dziećmi. Może być tak, że 2 dni wykorzysta mama lub z obu  skorzysta tata. Rodzice mogą też podzielić dni wolne po równo, wtedy każde z nich skorzysta z jednego dnia wolnego. Z opieki mogą korzystać rodzice dziecka, nie jest ważne czy są małżeństwem, czy pozostają w separacji lub żyją w związku partnerskim. Prawo do opieki nad dzieckiem przysługuje bez względu na staż pracy.

Opieka na dziecko do 14 lat

W przypadku opieki na zdrowe dziecko ważny jest wiek dziecka. Opieka przysługuje do dnia 14 urodzin. W innym przypadku 2 dni opieki należy wykorzystać do 31 grudnia, z nowym rokiem przysługuje nowy limit dni opieki.

2 dni wolnego na wszystkie dzieci

Dwa dni opieki rodzicom przysługują łącznie na wszystkie posiadane dzieci. Zatem rodzice zarówno jedynaka jak i np. trójki dzieci mogą wykorzystać tylko dwa dni opieki w roku.

Wysokość wynagrodzenia za czas opieki nad dzieckiem

Rodzic, który korzysta z opieki nad dzieckiem zdrowym w wymiarze z art. 188 KP otrzymuje pensje w takiej wysokości, jakby normalnie pracował, za czas sprawowania opieki należy się 100 % wynagrodzenia. Zatem dwa dni opieki nad dzieckiem w roku są w pełni płatne. 

Wniosek o opiekę nad dzieckiem

Żeby uzyskać opiekę nad dzieckiem, należy złożyć pracodawcy wniosek o udzielenie czasu wolnego. Od 26 kwietnia 2023 r. taki wniosek będzie można również złożyć elektronicznie. Decyzja o przyznaniu wolnego jest po stronie pracodawcy. Jednak trzeba pamiętać, że pracodawca nie  powinien odrzucać wniosku pracownika, jeśli nie ma do tego ważnych i obiektywnych powodów.

Nowe urlopy w kodeksie pracy już od 26 kwietnia 2023 r.

Praca zdalnaKodeks pracyMacierzyństwoUrlopFormy zatrudnienia