Pobierz e-pity 2022

Praca zdalna

Praca zdalna w wyjaśnieniach urzędów

Od 7 kwietnia 2023 r. praca zdalna jest regulowana przez przepisy Kodeksu pracy. Mimo krótkiego okresu ich obowiązywania regulacje kodeksowe dotyczące tego rodzaju pracy budzą sporo wątpliwości. Sporne kwestie, nieuregulowane wprost w nowych przepisach kodeksowych, są wyjaśniane w drodze stanowisk urzędowych ...

Praca zdalna w wyjaśnieniach urzędów

Praca zdalna a ochrona danych osobowych

Od 7 kwietnia zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy kodeksu pracy wprowadzające pracę zdalną. Dotąd to tzw. ustawa covidowa dawała podstawę dla świadczenia pracy poza przestrzenią biurową pracodawcy. Ekspert wyjaśnia obowiązki pracodawcy związane z ochroną danych osobowych w czasie pracy zdalnej.

Praca zdalna a ochrona danych osobowych

Wydatki związane z pracą zdalną w ewidencji księgowej

Z dniem 7 kwietnia 2023 r. do przepisów Kodeksu pracy wprowadzono nowe regulacje dotyczące pracy zdalnej. Określają one szczegółowo powinności pracodawcy związane ze świadczeniem przez pracownika tego rodzaju pracy, w tym obowiązek zapewnienia pracownikowi materiałów i narzędzi pracy oraz pokrycia kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy ...

Wydatki związane z pracą zdalną w ewidencji księgowej

Praca zdalna: obowiązki pracodawcy od 7 kwietnia

W związku z nowelizacją przepisów o pracy zdalnej, która wchodzi w życie 7 kwietnia, na pracodawców czeka sporo nowych obowiązków. Będą oni musieli m.in. przygotować regulamin pracy zdalnej, a także pokrywać niektóre koszty ponoszone przez pracowników wykonujących swoje obowiązki z domu ...

Praca zdalna: obowiązki pracodawcy od 7 kwietnia