Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Od 26 kwietnia pracodawcy z nowymi obowiązkami przy umowach na czas określony

Ewelina Czechowicz

Już od 26 kwietnia 2023 r. pracodawcy będą mieć szereg nowych obowiązków. Wiele z nich dotyczy umów zawartych na czas określony? Co i w jakim zakresie się zmienia? – wyjaśniamy

Od 26 kwietnia zaczną obowiązywać nowe przepisy, które wynikają z nowelizacji Kodeksu pracy, która dostosuje polskie prawo do dwóch unijnych dyrektyw, w tym tzw. dyrektywy rodzicielskiej i work-life balance. Zmiany wprowadza ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 641). Nowe regulacje dotyczą też umów zawartych na czas określony.

Pracodawcy z nowymi obowiązkami przy umowach o pracę na czas określony

Od 26 kwietnia pracodawca będzie miał szereg obowiązków dotyczących zawierania umów na czas określony. Od wejścia w życie nowych przepisów pracodawca zostanie zobowiązany do wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy zawartej na czas określony. Dodatkowo wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony mają być też konsultowane ze związkami zawodowymi.

Aktualnie pracodawca nie musiał podawać przyczyn wypowiedzenia umowy na czas określony. Zmieni to jednak nowelizacja, która zakłada zobowiązanie pracodawcy do wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie albo rozwiązanie umowy na czas określony.

Od 26 kwietnia pracodawcy z nowymi obowiązkami przy umowach na czas określony

Źródło: Shutterstock

Konsultacja wypowiedzenia umowy na czas określony ze związkami zawodowymi

Nowością w przepisach jest też obowiązek pracodawcy do konsultowania ze związkami zawodowymi zamiaru (wraz z podaniem przyczyny) wypowiedzenia pracownikowi umowy na czas określony. W sytuacji kiedy pracodawca przedstawi zamiar rozwiązania umowy o pracę na czas określony związkom zawodowym, będą one miały 5 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia, na zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń.

Nowe przepisy – od kiedy je stosować?

W przypadku umów o pracę na czas określony, które będą trwać w dniu wejścia w życie noweli i które zostały wypowiedziane przed tym dniem, zastosowanie znajdą dotychczasowe przepisy. Nowe przepisy będą stosowane do wypowiedzeń od 26 kwietnia 2023 r.

Kodeks pracyFormy zatrudnieniaUmowa o pracę