Umowa o pracę

Informacja o warunkach zatrudnienia

Zatrudnienie w ramach stosunku pracy jest związane z licznymi obowiązkami dokumentacyjnymi po stronie pracodawcy. Dotyczy to wszystkich etapów zatrudnienia, w tym nawiązania stosunku pracy. Z tym etapem wiąże się m.in. ...

Informacja o warunkach zatrudnienia

Dodatkowe zapisy w umowie o pracę na okres próbny

Od 26 kwietnia 2023 r. strony stosunku pracy, zawierając umowę o pracę na okres próbny, mogą, a w niektórych przypadkach muszą, zawrzeć w niej dodatkowe postanowienia. Dotyczą one możliwości przedłużenia wspomnianej umowy i deklarowanej długości kolejnego zatrudnienia na czas określony po zakończeniu okresu próby ...

Dodatkowe zapisy w umowie o pracę na okres próbny

Sporządzanie świadectwa pracy po zmianach

Rozwiązanie umowy o pracę wymaga sporządzenia przez pracodawcę świadectwa pracy dokumentującego okres zatrudnienia pracownika w danej firmie. Nowelizacja przepisów Kodeksu pracy wprowadziła m.in. możliwość wykonywania przez pracowników pracy w trybie zdalnym, zwolnienie od pracy ...

Sporządzanie świadectwa pracy po zmianach

Rozliczenie w ZUS zleceniobiorcy po zatrudnieniu go na etacie

Jeżeli z osobą, która wykonuje umowę zlecenia, zleceniodawca zawrze jednocześnie umowę o pracę, to dla celów ubezpieczeń w ZUS zleceniobiorca jest traktowany na zasadach obowiązujących pracowników. Przychód uzyskany z umowy zlecenia należy wtedy traktować jako przychód pracowniczy i składki ubezpieczeniowe ...

Rozliczenie w ZUS zleceniobiorcy po zatrudnieniu go na etacie