Pobierz e-pity 2022

Umowa o pracę

Nowelizacja Kodeksu pracy - Nowe elementy w umowie o pracę [projekt]

W związku z potrzebą dostosowania polskich przepisów prawa pracy do przepisów unijnych zmienią się niebawem elementy treści umowy o pracę. Zgodnie z treścią projektu zmian do Kodeksu pracy, w ustawie pojawią się nowe punkty umowy, które pracodawcy będą zobowiązani uwzględnić, dodatkowo aktualnie obowiązujące elementy umowy o pracę będą wymagały modyfikacji. Tłumaczymy na jakie zmiany trzeba się przygotować.

Nowelizacja Kodeksu pracy - Nowe elementy w umowie o pracę [projekt]

Posiłki dla pracowników jako przychód i koszt

Posiłki dla pracowników to jedno z najczęściej występujących świadczeń pozapłacowych. Są udzielane przez pracodawców zarówno ze względu na obowiązujące przepisy prawa pracy, jak i dobrowolnie, jako rodzaj dodatkowej motywacji do pracy. Podstawa tych świadczeń ma znaczenie dla określenia konsekwencji podatkowych, zwłaszcza po stronie pracownika ...

Posiłki dla pracowników jako przychód i koszt