Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Polski Ład: Skomplikowane zasady obliczania ulgi dla kasy średniej

Iwona Maczalska 27.07.2021 11:56 (aktualizacja: )

Projekt ustawy o tzw. Polskim Ładzie zakłada wprowadzenie nowej ulgi podatkowej. Ma ona być swego rodzaju rekompensatą dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, którzy ze względu na wysokość uzyskanych dochodów straciliby w 2022 roku na zmianach podatkowych. Niestety ulga ta nie tylko nie będzie przysługiwała wszystkim podatnikom, lecz także będzie skomplikowana w obliczaniu.

» Polski Ład: jest projekt ustawy MF. Zyska 18 mln Polaków

Projekt Ministerstwa Finansów o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, nazywany Polskim ładem zakłada wprowadzenie nowej ulgi podatkowej – tzw. ulgi dla klasy średniej. Wyjaśniamy, kto dokładnie skorzysta z nowej ulgi.

 Nowy ład a ulga dla klasy średniej. Dla kogo i na jakich zasadach?

Źródło: shutterstock

Kto skorzysta z ulgi dla klasy średniej?

W myśl przepisów projektu ustawy ulga dla klasy średniej skierowana będzie wyłącznie do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, pracy nakładczej bądź też spółdzielczego stosunku pracy. Oznacza to, że nie skorzystają z niej zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy świadczący pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej.

» Rząd przedstawił projekt Nowego ładu. Ile zyskają emeryci i renciści?

Polegać ona będzie na odliczeniu od uzyskanego dochodu pewnej kwoty, której wysokość uzależniona jest od poziomu rocznych przychodów. Ministerstwo Finansów uczula jednak, że ,, nie chodzi o każdy rodzaj przychodów, a wyłącznie o przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ustawy PIT, czyli podlegające opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej, tj.  z wyłączeniem przychodów wolnych od podatku”.

Jak na twój portfel wpłyną zmiany podatkowe Polskiego Ładu?

Zapraszamy na webinar Pulsu Biznesu "Jak na twój portfel wpłyną zmiany podatkowe Polskiego Ładu?" Środa 28 lipca, godz. 11

Kto dokładnie skorzysta z ulgi? Jak można przeczytać w projekcie ustawy prawo do ulgi przysługiwać będzie podatnikom zarabiającym na podstawie wymienionych powyżej stosunków pracy. Warunkiem będzie jednak, by ich zarobki mieściły się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł (odpowiednio miesięcznie – dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek – w wysokości od 5 701 zł do 11 141 zł). Jak informuje Minister Finansów ,, W kwocie tych przychodów nie będą uwzględniane przychody pomniejszane o 50% koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami, określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy PIT. Uwzględniane będą wyłącznie te przychody z art. 12 ust. 1 ustawy PIT, które będą pomniejszane o zryczałtowane koszty kwotowe, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy PIT lub koszty faktycznie poniesione określone zgodnie z art. 22 ust. 10 (w części dotyczącej przekroczenia 50% normy) i ust. 11 ustawy PIT”.

» Polski Ład: Od 2022 r. tylko ryczałt do opodatkowania przychodów z najmu

Skomplikowane zasady obliczania ulgi dla klasy średniej

Kwota ulgi dla klasy średniej będzie zmienna i uzależniona m.in. od wysokości uzyskiwanych zarobków. W jaki sposób będzie obliczana? Według dwóch wzorów, wskazanych w ustawie o tzw. Nowym ładzie. Wybór właściwego wzoru i wyliczenie kwoty ulgi może stać się nie lada wyzwaniem dla działów kadrowych w zakładach pracy.

W przypadku pracowników, których roczne przychody z pracy mieścić się będą w przedziale od 68 412 zł do 102 588 zł ( z wyjątkiem przychodów, do których mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów), kwotę obniżki korygującej obliczać będzie trzeba według poniższego wzoru:

 


Źródło: legislacja.gov.pl

W przypadku pracowników, których roczne przychody z pracy będą wyższe od 102 588 zł i nie przekroczą kwoty 133 692 zł ( z wyjątkiem przychodów, do których mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów), kwotę ulgi obliczać będzie trzeba według poniższego wzoru:

 

Źródło: legislacja.gov.pl

Jak informuje Ministerstwo Finansów ,, Ulga dla pracowników stosowana będzie w rozliczeniu rocznym oraz przy obliczaniu zaliczek na podatek między innymi przez zakłady pracy, które będą stosować ulgę za miesiące, w których podatnik uzyska od tego zakładu pracy przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy (podlegające opodatkowaniu zgodnie z art. 27 ustawy, z wyłączeniem przychodów, do których mają zastosowanie koszty uzyskania przychodów, o których mowa art. 22 ust. 9 pkt 3) w wysokości od 5 701 zł do 11 141 zł. Jeżeli warunek wysokości i rodzajów przychodów będzie spełniony, zakład pracy pomniejszy dochód o kwotę ulgi dla pracowników w wysokości obliczonej według jednego z wzorów:

 

Źródło: legislacja.gov.pl

gdzie A oznacza przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy (które podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 27 ustawy, z wyłączeniem przychodów, do których mają zastosowanie koszty uzyskania przychodów, o których mowa art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy) w wysokości wyższej od 5 701 zł i nieprzekraczającej kwoty 8 549 zł miesięcznie,

albo

Źródło: legislacja.gov.pl

gdzie A oznacza uzyskane przez podatnika w roku podatkowym przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy (które podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 27 ustawy, z wyłączeniem przychodów, do których mają zastosowanie koszty uzyskania przychodów, o których mowa art. 22 ust. 9 pkt 3) w wysokości wyższej od 8 549 zł i nieprzekraczającej kwoty 11 141 zł miesięcznie”.

/ Na podstawie legislacja.gov.pl

Polski ŁadKodeks pracyFormy zatrudnieniaUlga dla klasy średniej