Polski Ład. Ile zyskają emeryci i renciści?

Iwona Maczalska

Po długim okresie oczekiwania, Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian podatkowych w zakresie Polskiego Ładu. Projekt zakłada szereg nowelizacji prawno-podatkowych, które będą miały wpływ na poziom uzyskiwanych dochodów m.in. przez emerytów i rencistów. Jak Polski ład wpłynie na wysokość otrzymywanej emerytury i na jakie podwyżki mogą liczyć emeryci i renciści?

» 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku. Nowy Polski Ład PiS w podatkach

26 lipca Minister Finansów opublikował długo wyczekiwany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, nazywany potocznie nowym Polskim Ładem. Projekt zawiera wiele nowych przepisów prawa, które będą miały wpływ również bezpośrednio na zarobki emerytów i rencistów. Ile zyskają emeryci i renciści?

Nowy polski ład. Ile zyskają emeryci i renciści?


Źródło: shutterstock.com

Nowy polski ład - nawet 2000 zł podwyżki rocznie dla emerytów

W opublikowanym projekcie rząd utrzymał pierwotne założenia zakładające m.in. podwyżkę kwoty wolnej od podatku do wysokości 30 tysięcy złotych. Jej zwiększenie oznaczać będzie zwolnienie z podatku PIT dużej części emerytur pobieranych z ZUS. Chodzi dokładnie o emerytury do kwoty 2500 zł brutto. Jak szacuje Ministerstwo Finansów ,, Zmiany zawarte w Polskim Ładzie spowodują, że aż 65 proc. emerytów i rencistów nie zapłaci podatku.

Jak na twój portfel wpłyną zmiany podatkowe Polskiego Ładu?

Zapraszamy na webinar Pulsu Biznesu "Jak na twój portfel wpłyną zmiany podatkowe Polskiego Ładu?" Środa 28 lipca, godz. 11

W ramach wprowadzanych reform emerytury i renty zostaną podwyższone o wysokość podatku dla świadczeń nieprzekraczających 2500 złotych brutto miesięcznie. Emeryci będą otrzymywać więcej nawet 2 000 zł rocznie”.  To jednak nie wszystko. Resort wyliczył, że prawie wszyscy emeryci i renciści otrzymają wyższe świadczenia. Przykładowo:

  • ,, emeryt otrzymujący emeryturę w kwocie 3 200 zł zyska 1 599 zł rocznie.
  • małżeństwo emerytów, z których jeden osoba otrzymuje emeryturę minimalną, a druga emeryturę na poziomie średniej zyska 2 997 zł rocznie.
  • małżeństwo emerytów, w którym każda osoba otrzymuje 1 800 zł emerytury, zyska 2 946 zł rocznie”.
Wysokość emerytury (mc)Roczny wzrost wg MFMiesięczny wzrost
3.200 zł (jeden emeryt)1.599 zł133,25 zł (dla jednej osoby)
małżeństwo - emerytura minimalna i średnia2.997 zł249,75 zł (na dwie osoby)
małżeństwo - każdy 1.800 zł emerytury2.946 zł245,50 zł (na dwie osoby)

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

Więcej na temat zwolnienia z podatku PIT emerytur i rent w artykule ,, Nowy Polski Ład - emerytury bez podatku”.

Zwolnienie z PIT również dla pracującego emeryta (PIT-O)

Z ulgi skorzystać będą mogli również emeryci, którzy po osiągnięciu wieku emerytalnego nadal będą pracować. Zerowy podatek (PIT-0)  dedykowany będzie dla zarobków nieprzekraczających 2500 złotych brutto miesięcznie. Zdaniem resortu finansów nowy instrument ma zachęcić do kontynuacji pracy na emeryturze.

Polski ŁadZUSKwota wolna od podatkuPodatek PIT