Do kiedy PIT-28 w 2023 roku?

Iwona Maczalska

W 2023 roku deklaracją właściwą do rozliczenia ryczałtu ewidencjonowanego jest nadal PIT-28. Zmianie uległ jednak ostateczny termin jego składania. Do kiedy należy złożyć PIT-28 w 2023 roku?

» Do kiedy PIT za 2022 rok? Nowe terminy rozliczeń

W 2022 roku podatnicy zetknęli się z obszernymi zmianami przepisów prawa podatkowego. Nowelizacja ustawy o PIT, czyli tzw. Polski Ład objął swoim zakresem również zasady dokonywania rocznych rozliczeń podatku PIT. W efekcie od stycznia 2023 zmieniły się m.in. terminy składania niektórych druków podatkowych (w tym PIT-28) w urzędzie skarbowym.

» Druki PIT do rozliczeń za 2022 rok. Nowe wersje i wzory na 2023

Do kiedy PIT-28 w 2023 roku

Źródło: shutterstock

Kto złoży PIT-28 w 2023 roku?

W myśl przepisów ustawy o PIT, na druku PIT-28 rozlicza się przychody podatników, którzy podjęli decyzję o dokonywaniu rozliczenia na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Druk PIT-28 będzie właściwy do rozliczenia podatników prowadzących działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych lub jawnych oraz podatników rozliczający przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i umów o podobnym charakterze.

Oznacza to, że zeznanie PIT-28 jest przeznaczone dla podatników, którzy w 2022 r. wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla dochodów (przychodów) uzyskanych:

 • z pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu.

» Ryzykowny ryczałt - przekroczenie progu przychodów spowoduje dopłaty do składki zdrowotnej za 2022

PIT-28 za 2022 rok. Nowy termin składania

Polski Ład po raz kolejny zmienił termin składania deklaracji PIT-28. Do końca 2022 roku terminem ostatecznym był koniec lutego. Przedsiębiorcy mieli wówczas niewiele czasu na rozliczenie PIT-28, bo zaledwie dwa tygodnie. To jednak nie pierwsza taka zmiana. Wcześniej bowiem zeznanie PIT-28 składało się w terminie do końca stycznia. Jaki nowy termin będzie obowiązywał w 2023 roku?

 

PIT-28 w 2023 roku złóż do 2 maja

Podatnicy rozliczający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2023 roku, zyskają więcej czasu na rozliczenie deklaracji PIT-28 za 2022 rok. Polski Ład dokonał bowiem ujednolicenia terminu składania deklaracji PIT. W konsekwencji wszystkie druki PIT, w tym PIT-28 – należy składać w terminie takim samym jak PIT-36, czy PIT-37, a więc do 30 kwietnia.

Ponieważ w 2023 roku dzień 30 kwietnia przypada w niedzielę (dzień wolny od pracy), a w poniedziałek przypada święto 1 maja – ostateczny termin rozliczenia PIT-28 w 2023 roku to dzień 2 maja 2023 roku.

 

Termin zapłaty podatku z PIT-28 bez zmian

Choć faktycznie termin składania rozliczenia na druku PIT-28 został wydłużony do końca kwietnia, to bez zmian pozostawiono termin zapłaty podatku wynikającego z tej deklaracji. Oznacza to, że rozliczenie druku PIT-28 w nowym terminie niesie za sobą pewne ryzyko. W przypadku rozliczenia PIT-28 w kwietniu, czy na początku maja i zanotowaniu niedopłaty, powstanie automatycznie zaległość podatkowa. Termin bowiem zapłaty minie z końcem lutego. Więcej na ten temat w artykule ,,Pułapka z terminem zapłaty podatku za najem. Uważaj na PIT-28 ryczałt za 2022 rok".

Ulgi i odliczenia dla PIT-28 w 2023 roku

Osoby rozliczające się na druku PIT-28 mogą skorzystać z szeregu ulg i odliczeń. Ulgami dedykowanymi podatnikom na ryczałcie są w szczególności:

 • składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne;
 • straty z działalności gospodarczej;
 • darowizn przekazanych m.in. na cele pożytku publicznego, kultu religijnego, krwiodawstwa (krew i jej składniki), przeciwdziałania COVID-19;
 • ulgi rehabilitacyjnej;
 • ulgi na Internet;
 • ulgi termomodernizacyjnej;
 • ulgi z tytułu wpłaty na IKZE;
 • ulgi abolicyjnej;
 • ulg mieszkaniowych na prawach nabytych, np. ulgi odsetkowej.

Uwaga!

Za sprawą Polskiego Ładu od 2022 roku przedsiębiorcy utracili możliwość odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne na dotychczasowych zasadach. Więcej na ten temat w poradniku ,, Polski Ład 2.0 a odliczenie zapłaconej składki zdrowotnej w 2022 roku”.

Wspólne rozliczenie małżonków na ryczałcie?

Polski Ład wprowadził zmiany we wspólnym rozliczeniu małżonków opodatkowanych podatkiem ryczałtowym. W 2023 roku możliwe jest dokonanie wspólnego rozliczenia w przypadku, gdy jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym bądź ryczałtem – pod warunkiem, że w 2022 roku nie uzyskał żadnych przychodów lub nie poniósł żadnych wydatków, które wpływałyby na wysokość kosztów podatkowych.

 

PIT-28 w 2023 roku rozlicz z PIT.pl

Podatnicy, którzy muszą rozliczyć PIT-28 w 2023 roku, mogą wybrać jedną z trzech form:

 1. rozliczenie za pośrednictwem komercyjnego programu do rozliczeń PIT - możliwe na stronie PIT.pl już dziś,
 2. rozliczenie za pośrednictwem rządowej usługi Twój e-PIT- możliwe od 15 lutego,
 3. własnoręcznie wypełnienie wydrukowanego druku PIT-28 i dostarczenie go do urzędu skarbowego.

Osoby, które obawiają się samodzielnego wypełniania deklaracji zachęcamy do skorzystania z programu, który krok po kroku poprowadzi Cię po Twojej deklaracji PIT-28 i ułatwi zastosowanie ulg i odliczeń. Za pośrednictwem programu dostosowanego do zmian Polskiego Ładu możesz już dziś rozliczyć przychody z najmu i wysłać go do urzędu skarbowego. Bezpłatny program można pobrać korzystając z linku poniżej:

 

Podatnicy, którzy wybiorą rządowy program Twój e-PIT, powinni zachować szczególną ostrożność. PIT-28 w usłudze Twój e-PIT nie zaakceptuje się bowiem sam, automatycznie 2 maja. Podatnicy zobowiązani są do zalogowania do usługi, uzupełnienia deklaracji PIT o brakujące dane podatkowe oraz jej samodzielnego zaakceptowania. 

Więcej o rozliczaniu PIT-28 online w artykule ,,PIT-28 online. Trzy sposoby rozliczenia przez Internet".

Najczęściej zadawane pytania

1. Do kiedy PIT-28 w 2023 roku?

Polski Ład zmienił termin składania PIT-28. W 2023 roku ostateczny termin ...

2. Do kiedy PIT-28 za 2022 rok?

Polski Ład zmienił termin składania PIT-28. Podatnicy mają więcej czasu na ...

3. Jak rozliczyć PIT-28 w 2023 roku?

Podatnicy chcący rozliczyć PIT-28 mogą wybrać jedną z trzech form rozliczania ...

RyczałtPolski ŁadRozliczenie roczneWynajem