Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

PIT-y roczne w interpretacjach

Ulga rehabilitacyjna – jaki sprzęt można odliczyć?

W pierwszej kolejności należy pamiętać, komu odliczenie przysługuje. Z ulgi mogą bowiem skorzystać osoby niepełnosprawne, które posiadają jeden z poniższych dokumentów:

1. orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub

2. decyzja przyznająca rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową, albo rentę socjalną, albo

3. orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Z odliczenia mogą skorzystać, też osoby, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: małżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice małżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe - jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają 9.120 zł.

Ustawa o PIT zawiera szereg wydatków, które mogą być odliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Wśród nich znajdują się również wydatki na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.

Powyższa regulacja dostarcza jednak wielu wątpliwości interpretacyjnych. Podatnicy nie wiedzą bowiem, czy w danych okolicznościach, określone wydatki mogą podlegać odliczeniu, przepisy prawa nie zawierają obowiązującego katalogu indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji.

Dlatego też urzędy skarbowe często wydawały interpretacje w tej kwestii, uznając, że odliczeniu podlegają przykładowo wydatki na zakup:

• materaca gryczanego (Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku, 27.09.2006r., RO-XV/415/PDOF-386/451/JS/06);

• komputera wraz z oprogramowaniem (Urząd Skarbowy w Ostrołęce, 20.07.2006r., US15PO-II-415/14/06/KD; Drugi Urząd Skarbowy w Gdyni, 17.03.2006r., PW2/415?0014/06; Urząd Skarbowy w Dębicy, 5.12.2005r., PO I 415/36/05);

• komputer (laptop) oraz drukarka (Izby Skarbowej w Warszawie z 11.05.2009 r., nr IPPB4/415-132/09-2/JK; Urząd Skarbowy w Nysie, 16.02.2006 r., PD/415-50/BJ/05, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 25.09.2009 r., sygn. IPPB4/415-444/09-4/JS);

• ortopedycznego korektora szyjnego (Urząd Skarbowy w Siedlcach, 14.07.2006r., 1426/US300/KB/415-34/06);

• koncentratora tlenowego (aparatu do ozonoterapii) (Urząd Skarbowy w Nowym Sączu, 30.06.2006r., PD-1-415-30-06);

• łóżka terapeutycznego (Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku, 16.05.2006r., RO-XV//415/PDOF/207-264/BD/06, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z 12.10.2009r., nr IBPBII/2/415-759/09/HS);

• łóżko ortopedyczne (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z 02.06.2009r., nr IPPB4/415-205/09-4/JK);

• lampy do światłoterapii (Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu, 6.04.2006r., PDI/415-26/06, Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach, 30.12.2005r., OG/005/200/PD II/61/2005);

• aparatu słuchowego (Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku, 30.03.2006r., RO-XV/415/PDOF-76/176/AM/06; Drugi Urząd Skarbowy w Gdańsku, 23.01.2006r., PF/415-2/I/06);

• zestawu BALSAN FUTURA do kąpieli perełkowych i ozonoterapii (Urząd Skarbowy w Zamościu, 17.03.2006r., PO V/415-1/06);

• fotela z masażem (Urząd Skarbowy w Będzinie, 10.02.2006r., PDFN/415-55/2005; Urząd Skarbowy w Bielsku Podlaskim, 17.06.2005r., US-I-1/B-415-12/05);

• oprawek okularowych oraz szkieł korekcyjnych (Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty, 10.02.2006r., I/415-6.1 -214/06/ZDB);

• aparatu do magnetoterapii impulsowej (Urząd Skarbowy w Kłodzku, 24.10.2005r., PD-II/415/1-24/A/97/05);

• obuwia zdrowotnego (Urząd Skarbowy Łódź-Widzew, 7.07.2005r., IX-005/266/2/Z/K/05);

• peruki (Izba Skarbowa w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Pile, 1.07.2004r., CD-415-34/04);

• pompy insulinowej (Urząd Skarbowy w Krośnie, 6 kwietnia 2007r., US.PDF/415-14/07; Urząd Skarbowy w Słupsku, 26.04.2007r., PI/3/415-0011/07);

• gazowego pieca centralnego ogrzewania, dla osoby niepełnosprawnej w podeszłym wieku, dla której opalanie węglem stało się zbyt uciążliwe (Izba Skarbowa w Gdańsku, 16.07.2007r., BI/4117-0040/07);

• monitora-telewizora o przekątnej 60 cali, przeznaczonego dla dwunastoletniego, niepełnosprawnego syna, który z powodu schorzenia onkologicznego niedowidzi i w związku z tym nie uczęszcza do szkoły (Trzeci Urząd Skarbowy w Gdańsku, 16 .07.2007r., DF/415-314/07/FW);

• aparatu słuchowego i baterii (Urząd Skarbowy Warszawa-Wola, 3.07.2007r., 1440-DF2/415-81093/VII/2007) osobistej wkładki usznej (wraz z przewodami łączącymi wkładkę z aparatem) oraz wydatki na konserwację i naprawę aparatu (Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty, 26.04.2007r., I USB XVI/415/32/07);

• urządzenia typu „Bioptron” oraz przyrządu do masażu ręcznego (Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie, 8.06.2007r., P1/415-13/07);

• elektryczny wózek inwalidzki (Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z 29.06.2009r., nr IBPBII/1/415-320/09/MCZ);

• maty do hydromasażu, dla osoby chorującej na wzmożone napięcie mięśniowe kończyn dolnych i górnych (Urząd Skarbowy w Siedlcach, 8.03.2007r., 1426/US300/AD/415-08/07/AD).

Zgodnie natomiast ze stanowiskiem reprezentowanym przez urzędy skarbowe, odliczeniu nie podlegają np. wydatki na zakup:

• artykułów AGD, choćby ułatwiały one wykonywanie czynności życiowych, np. zakupu pralki automatycznej i zmywarki (Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach, 19.12.2006r., OG/005/175/PDII/415-89/06; Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie, 10.01.2006r., PPBII/415-17/05), , zakup centralnego odkurzacza (Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu, 12.12.2005r., PD-I/415-91/13/05), zakup urządzenia THERMOMIX zastępującego inne urządzenia kuchenne (Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej, 28.03.2006r., PDFN/415-5/06);

• samochodu - odliczone mogą być wydatki poniesione tylko na przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, a nie na zakup pojazdu mechanicznego (samochodu) (Izba Skarbowa w Poznaniu, 11.08.2005r., BD-F/415-16/05/z; Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście, 13.06.2006r., 1449/2CF/415/IP-45/06/GW; Urząd Skarbowy w Nysie, 14.02.2006r., PD/415-51/BJ/05, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z 29.07.2009r., nr IPPB4-415-369/09-2/PJ);

• materiałów papierniczych, piśmiennych i rysunkowych, np. dla upośledzonego umysłowo dziecka. Urząd Skarbowy w Giżycku (8.02.2006r., US-I-1-410-3-45/05) uznał, że materiałów tych nie można ich uznać za sprzęt, urządzenie czy narzędzie techniczne, nie należą one również do wydawnictw i materiałów szkoleniowych i pomimo, iż są konieczne do realizacji programu edukacyjno-terapeutycznego dziecka to nie zostały wyszczególnione jako wydatki rehabilitacyjne podlegające odliczeniu od podstawy obliczenia podatku;

• komputera  (Izba Skarbowa w Rzeszowie Ośrodek Zamiejscowy w Krośnie, 18.07.2005r., IS.IX/1-415/37/05; Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach, 31.01.2006r., PDII/005-50/415-I/48/05);

 materaca i poduszek "ortopedycznych" (Urząd Skarbowy w Olsztynie, 30.12.2005r., US.VI/I-415-135-III/05, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z 17.04.2009r., nr IBPBII/1/415-78/09/TK);

• pościeli rehabilitacyjnej, ponieważ nie jest ona sprzętem, urządzeniem czy narzędziem technicznym, niezbędnym w rehabilitacji, bądź ułatwiającym wykonywanie czynności życiowych (Izba Skarbowa w Olsztynie, 2.08.2005r., PBF/005-2-5/05; Izba Skarbowa w Rzeszowie, 6.07.2005r., IS.I/2-415/120/04);

• narożnej kanapy tapicerowanej (Izba Skarbowa w Katowicach, 12.07.2007r., IPB2/4117-56/07).

Z powyższego zestawienia wydatków, które zostały przez urzędy skarbowe uznane za podlegające odliczeniu i niepodlegające odliczeniu, można wysnuć wniosek, że podstawą odliczenia powinno być posiadanie przez podatnika zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza specjalistę, potwierdzającego, że dane urządzenie, sprzęt czy narzędzie jest niezbędne w rehabilitacji oraz czy będzie ułatwiać wykonywanie czynności życiowych. Możliwe jest bowiem, że jedne urządzenia, np. komputer, mogą podlegać odliczeniu, przez podatników, u których lekarz stwierdzi, że jest to urządzenie niezbędne w rehabilitacji. Możliwość odliczenia jest więc uzależniona od schorzenia na jakie cierpi osoba niepełnosprawna.

W świetle powyższego należy także uznać, że odliczeniu nie będą podlegały wydatki na zakup artykułów AGD, nawet gdyby ułatwiały one wykonywanie czynności życiowych osobie niepełnosprawnej. Odliczeniu nie będą podlegały także wydatki na zakup samochodu, nawet dostosowanego do potrzeb niepełnosprawnego. Odliczone mogą być natomiast wydatki poniesione na przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Urzędy skarbowe wskazują także, że jeden z dokumentów uprawniających do skorzystania z ulgi i potwierdzających prawo podatnika do skorzystania z ulgi, podatnik powinien posiadać w momencie dokonywania wydatku, a nie np. w dniu składania zeznania (Urząd Skarbowy w Kartuzach, 26 kwietnia 2006r., DF/415-11/06/JM; Urząd Skarbowy w Nysie,16.02.2006r., PD/415-50/BJ/05; Urząd Skarbowy Łódź-Widzew, 11.02.2005r., IX-005/28/2/Z/K/05).

Podatnicy powinni także pamiętać, że odliczeniu od dochodu w kwocie faktycznie poniesionej podlegają wydatki, jeżeli nie były sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku, gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Autor: Beata (23-02-2018 20:14:00)
Temat: Smartfon J3
Czy można odliczyć od podatku smartfon, który kupiłam w grudniu. Mam 2 grupę inwalidztwa i choruje na chorobę psychiczną?
Autor: Mira (28-02-2017 12:54:48)
Temat: Ulga
Jestem osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności .Posiadam umowę zawartą na dofinansowanie zakupu urządzeń z zakresu likwidacji barier technicznych warunkiem był zakup pralki automatycznej otwieranej z...pokaż całą treść
Jestem osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności .Posiadam umowę zawartą na dofinansowanie zakupu urządzeń z zakresu likwidacji barier technicznych warunkiem był zakup pralki automatycznej otwieranej z góry.Czy mogę mój wkład tj.1000zł ( koszt pralki 2000zł ,dofinansowanie 1000zł ) odliczyć w zeznaniu podatkowym .W broszurce informacyjnej w pkt 3 czytam Wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.zwiń
Autor: Namor (22-01-2017 19:41:03)
Temat: Odpis od podatku na zakup protezy
Czy można odpisać od podatku zakupu protezy podudzia mój wklad wyniósł 50%
Autor: Mariano (10-10-2016 09:58:04)
Temat: odliczenie odkurzacza
Czy można odliczyć odkurzacz wodny m-ki HYLA - MPSL dla alergików -oczyszcza powietrze nawilża jonizuje joduje itp czy potrzebna opinia lekarska?
Autor: Katarzyna (26-09-2016 14:20:58)
Temat: Szyna ortopedyczna
W tym roku miałam zabieg na kolano i potrzebowałam do rehabilitacji szynę ortopedyczną. Wypożyczyłam ja do ćwiczeń, czy mogę to odliczyć od podatki?
Autor: Andrzej (03-04-2016 14:17:24)
Temat: Odpisy od podatku na rzecz współmałżonka osoby niepełnosprawnej.
Czy można odliczyć od podatku zakup materiałów i wyposażenia mieszkania dla osoby niepełnosprawnej, dla której to osoby zakupy dokonywał współmałżonek, pozostający we wspólnocie majątkowej, ze środków pochodzących...pokaż całą treść
Czy można odliczyć od podatku zakup materiałów i wyposażenia mieszkania dla osoby niepełnosprawnej, dla której to osoby zakupy dokonywał współmałżonek, pozostający we wspólnocie majątkowej, ze środków pochodzących ze wspólnego konta bankowego ?. Faktury są wystawione na współmałżonka osoby niepełnosprawnej.zwiń
Autor: Andrzej (03-04-2016 13:40:33)
Temat: Odpisy od podatku na rzecz współmałżonka osoby niepełnosprawnej.
Czy można odliczyć od podatku zakup materiałów i wyposażenia mieszkania dla osoby niepełnosprawnej, dla której to osoby zakupy dokonywał współmałżonek, pozostający we wspólnocie majątkowej, ze środków pochodzących...pokaż całą treść
Czy można odliczyć od podatku zakup materiałów i wyposażenia mieszkania dla osoby niepełnosprawnej, dla której to osoby zakupy dokonywał współmałżonek, pozostający we wspólnocie majątkowej, ze środków pochodzących ze wspólnego konta bankowego ?. Faktury są wystawione na współmałżonka osoby niepełnosprawnej.zwiń
Autor: SD (09-12-2015 11:15:22)
Temat: Materac rechbilitacyjny
Mam pierwszągrupę inwalidzką czy mogę odpisać od podatku materac rechabilitacyjny od podatku ? Koszt tego materaca to 1200 zł.
Autor: Irmina (10-06-2015 18:43:50)
Temat: Amozonka odliczenieod Pitu bez świadczenia ZUS
Witam, mam jeszcze pytanie jeśli amazonka pracuje nie jest na rencie/ emeryturze może "coś" odliczyć z Pitu ?
Autor: Irmina (10-06-2015 18:37:29)
Temat: odliczenia dla Amazonki
Witam, Co mogą odliczyć Amazonki od ulgi rehabilitacyjnej (np. gorset protetyczny)?...pokaż całą treść
Witam, Co mogą odliczyć Amazonki od ulgi rehabilitacyjnej (np. gorset protetyczny)? zwiń
Autor: Irmina (10-06-2015 18:36:28)
Temat: odliczenia dla Amazonki
Witam, Co mogą odliczyć Amazonki od ulgi rehabilitacyjnej (np. gorset protetyczny)?...pokaż całą treść
Witam, Co mogą odliczyć Amazonki od ulgi rehabilitacyjnej (np. gorset protetyczny)? zwiń
Autor: Irmina (10-06-2015 18:33:11)
Temat: odliczenia dla Amazonki
Witam, Co mogą odliczyć Amazonki od ulgi rehabilitacyjnej (np. gorset protetyczny)?...pokaż całą treść
Witam, Co mogą odliczyć Amazonki od ulgi rehabilitacyjnej (np. gorset protetyczny)? zwiń
Autor: Irmina (10-06-2015 18:31:53)
Temat: odliczenia dla Amazonki
Witam, Co mogą odliczyć Amazonki od ulgi rehabilitacyjnej?...pokaż całą treść
Witam, Co mogą odliczyć Amazonki od ulgi rehabilitacyjnej? zwiń
Autor: kamila (08-04-2015 12:44:16)
Temat: odliczenie ulgi limitowanej i nielimitowanej
Witam, Czy jest możlwiość odliczenia całości ulgi limitowanej 2280 zł jako kwotę którą wydałam na dojazdy na rehabilitację i kwoty nielimitowqanej 2500 zł udokumentowanej fakturą mVAT na...pokaż całą treść
Witam, Czy jest możlwiość odliczenia całości ulgi limitowanej 2280 zł jako kwotę którą wydałam na dojazdy na rehabilitację i kwoty nielimitowqanej 2500 zł udokumentowanej fakturą mVAT na zakup sprzętu do przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, czyli łącznie 4780 zł, czy tylko jedną z tych ulg mogę wykorzystać?zwiń
Autor: anna (13-03-2015 09:49:31)
Temat: odliczenie pralki
witam. jaki dokument musze miec do odliczenia pralki dla osoby ze znacznym stopniem niepelnospr.
Autor: anna grazyna (06-03-2015 19:36:42)
Temat: zegarek dla osoby nie dowidzącej
z tego co mi wiadomo można by tak było zrobić gdyby Pani w chwili dokonania wydatku miała jakiś dokument na którym lekarz specjalista stwierdzi że ten zegarek...pokaż całą treść
z tego co mi wiadomo można by tak było zrobić gdyby Pani w chwili dokonania wydatku miała jakiś dokument na którym lekarz specjalista stwierdzi że ten zegarek jest związany z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Jeżeli zegarek ten był zakupiony jako Pani osobisty wybór a jest on adekwatnie dla osoby niewidzącej proponowała bym zadzwonić do informacji podatkowej i zapytać o możliwość odliczenia go od dochodów (tel. 0801 055 055)zwiń
Autor: anna grazyna (06-03-2015 19:32:50)
Temat: monika materac rehab.
Niestety odliczeniu podlegają tylko zakupione środki w roku podatkowym którego dotyczą dochody z pit.
Autor: anna grazyna (06-03-2015 19:30:11)
Temat: pobyt w zol
możliwości sfinansowania takiego pobytu nie udostępnia skończony wiek i emerytura tylko stan zdrowia i aby dokonywać takich odliczeń musi być spełniony jedne z warunków: posiadanie ...pokaż całą treść
możliwości sfinansowania takiego pobytu nie udostępnia skończony wiek i emerytura tylko stan zdrowia i aby dokonywać takich odliczeń musi być spełniony jedne z warunków: posiadanie orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów. zwiń
Autor: Marta (27-02-2015 21:02:14)
Temat: POBYT W ZOL
CZY MOŻNA ODLICZYĆ POBYT W OŚRODKU OPIEKUŃCZO LECZNICZYM JEŻELI JEST KTOŚ NA EMERYTURZE I SKOŃCZYŁ 80 LAT
Autor: Marta (27-02-2015 20:21:29)
Temat: POBYT W ZOL
CZY MOŻNA ODLICZYĆ POBYT W OŚRODKU OPIEKUŃCZO LECZNICZYM JEŻELI JEST KTOŚ NA EMERYTURZE I SKOŃCZYŁ 80 LAT
Autor: Elżbieta (26-02-2015 07:40:20)
Temat: zegarek dla niedowidzących
Dzień dobry. Mam II st. niepełnosprawności minn. z powodu choroby oczu ( jaskra, ograniczone pole widzenia) czy mogę odliczyć zegarek dla osób niedowidzących kupiony za kwotę 86...pokaż całą treść
Dzień dobry. Mam II st. niepełnosprawności minn. z powodu choroby oczu ( jaskra, ograniczone pole widzenia) czy mogę odliczyć zegarek dla osób niedowidzących kupiony za kwotę 86 zł?zwiń
Autor: Ewka (27-01-2015 11:29:03)
Temat: Ulgi na materac
Czy istnieje jakaś jednoznaczna procedura oznaczania przez producentów materacy jako ortopedycznych? U różnych producentów spotykam się z nazwą "materac rehabilitacyjny" lub "materac ortopedyczny", tak jak w tym...pokaż całą treść
Czy istnieje jakaś jednoznaczna procedura oznaczania przez producentów materacy jako ortopedycznych? U różnych producentów spotykam się z nazwą "materac rehabilitacyjny" lub "materac ortopedyczny", tak jak w tym sklepie http://www.panmaterac.pl/materace-ortopedyczne-13. Czy to jest jedno i to samo?zwiń
Autor: Monika (19-12-2014 19:46:11)
Temat: materac rehabilitacyjny
czy mogę w tym zeznaniu podatkowym odliczyć materac zakupionych w roku 2013? w poprzednim nie było sensu, ponieważ było za mało zaliczek do odliczenia
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
Drukuj