Ulga prorodzinna na jedno, dwoje i troje dzieci. Jak rozliczyć w PIT i ustalić kwotę zwrotu

Iwona Maczalska

Podatnicy nadal mogą rozliczać ulgę na dzieci w swojej deklaracji PIT. Im więcej dzieci posiadają, tym większy zwrot z podatku otrzymają. Jak ustalić zwrot z podatku z tytułu wychowywania jednego, dwojga bądź trojga dzieci? Jak poprawnie rozliczyć ulgę na dziecko w PIT 2023?

» Rodzice po rozstaniu, separacji, rozwodzie. Kto odlicza ulgę na dziecko w PIT 2023?

W 2023 roku podobnie, jak w latach ubiegłych rodzice dzieci mogą rozliczyć w swojej deklaracji PITulgę prorodzinną. Ulga ta przysługuje już od pierwszego dziecka, bez względu na to, kiedy się urodziło.

Ulga prorodzinna na jedno, dwoje, troje dzieci

Źródło: shutterstock

Kto skorzysta z ulgi prorodzinnej w 2023 roku?

Z ulgi prorodzinnej skorzystać mogą podatnicy, którzy w 2022 roku wychowywali co najmniej jedno dziecko. Nie ma przy tym znaczenia, w jakim miesiącu 2022 roku się urodziło. Ulga na dziecko przysługuje wówczas proporcjonalnie do ilości miesięcy, w których było na świecie. Więcej w artykule ,,Ulga prorodzinna 2023. Jaki zwrot na dziecko urodzone w trakcie 2022 roku”.

Ulga na dziecko przysługuje podatnikowi, który w 2022 roku:

 • wykonywał władzę rodzicielską;
 • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
 • sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Prawo do odliczenia ulgi na dziecko w PIT oraz wysokość tego odliczenia uzależniona jest również od tego, czy rodzic lub opiekun osiągał w 2022 roku wynagrodzenie, czy opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli w 2022 wynagrodzenie rodzica było niskie, a tym samym zapłacony podatek nie pozwala na rozliczenie ulgi prorodzinnej w całości – rodzic ma prawo do wnioskowania o zwrot niewykorzystanej części ulgi. Odpowiedź na to, w jaki sposób to zrobić znajdziesz w artykule ,,Ulga na dziecko przy zerowym podatku” oraz ,,Ulga na dziecko przy zerowym podatku”.

 

Jedno dziecko a ulga prorodzinna w PIT 2023

Rodzic posiadający jedno dziecko również może uwzględnić ulgę prorodzinną w PIT 2023. W przypadku rozliczania ulgi tylko na jedno dziecko kluczowe znaczenie ma jednak dochód rodziców.

Rodzic bądź opiekun dziecka może skorzystać z ulgi na jedno dziecko, jeżeli:

 • jego dochody nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112 tys. zł – w przypadku podatników pozostających w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy (należy w tym przypadku zsumować dochody podatnika i małżonka),
 • jego dochody nie przekroczyły 112 tys. zł w roku podatkowym – w przypadku podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko,
 • jego dochody nie przekroczyły 56 tys. zł w roku podatkowym - w przypadku podatnika nie pozostającego w związku małżeńskim (w tym również przez część roku).

Przysługującą, miesięczną kwotą zwrotu z podatku w przypadku jednego dziecka jest 92,67 zł, co daje łączny zwrot w wysokości 1112,04 zł.

 

Ulga prorodzinna na dwoje dzieci w PIT 2023

W przypadku rozliczania ulgi prorodzinnej na dwoje dzieci sytuacja jest bardziej korzystna. W tym bowiem przypadku limit dochodu rodziców nie obowiązuje.   

Przysługującą, miesięczną kwotą zwrotu z podatku na każde z dwojga dzieci jest 92,67 zł, co daje łączny zwrot w wysokości 1112,04 zł na jedno dziecko, a więc 2 224,08 zł na oboje dzieci.

 

Ulga prorodzinna na troje dzieci w PIT 2023

Rozliczając w PIT ulgę prorodzinną na troje dzieci nie trzeba się również martwić o limit dochodu. W tym przypadku on nie obowiązuje. Wysokość zwrotu z ulgi prorodzinnej w PIT 2023 wyniesie:

 • 92,67 zł/mc (1 112,04 zł rocznie) na pierwsze dziecko,
 • 92,67 zł/mc (1 112,04 zł rocznie ) na drugie dziecko,
 • 166,67 zł/mc (2 000,04 zł rocznie) na trzecie dziecko,

Co da łączną wysokość zwrotu na kwotę 4 224,12 zł na wszystkie z dzieci.

 

Ulga prorodzinna na czwarte i każde kolejne dziecko

Ulga prorodzinna począwszy od czwartego dziecka wyniesie 225 zł na miesiąc. Roczny zwrot na czwarte i każde następne dziecko wyniesie zatem 2700 zł. Podobnie jak w przypadku ulgi na drugie i trzecie dziecko limit dochodów w tym przypadku nie obowiązuje.

 

Jak obliczyć zwrot z ulgi na dziecko?

Aby poprawnie obliczyć wysokość zwrotu z ulgi prorodzinnej należy uwzględnić w rozliczeniu wszystkie dzieci.  Ulga ta przysługuje w wysokości:

 • na pierwsze dziecko – 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1 112,04 zł),
 • na drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1 112,04 zł),
 • na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie (rocznie 2 000,04 zł),
 • na czwarte i każde kolejne dziecko – 225,00zł miesięcznie (rocznie 2 700,00 zł).

Przykład

Ustalając wysokość zwrotu z tytułu ulgi na troje dzieci należy liczyć to następująco:

 • 1 112,04 zł na pierwsze dziecko (będące na świecie 12 miesięcy od stycznia do grudnia 2022 roku),
 • 1 112,04 zł na drugie dziecko,
 • 2 000,04 zł na trzecie dziecko,

czyli łącznie przysługuje ulga w wysokości 4 224,12 zł rocznie.

 

Ulga prorodzinna na dziecko urodzone w trakcie 2022 roku przysługuje proporcjonalnie do ilości miesięcy, w których dziecko było już na świecie.

 

Przykład 1

Pani Joanna urodziła dziecko w listopadzie 2022 roku. W rocznych zeznaniach PIT składanych w 2023 roku może więc rozliczyć ulgę, lecz wyłącznie za dwa miesiące, w których dziecko było już na świecie (listopad - grudzień). Ulga podatkowa w jej przypadku wyniesie 185,34 zł ( 92,67 x 2 miesiące).

Więcej o tym w artykule ,, Ulga prorodzinna 2023. Jaki zwrot na dziecko urodzone w trakcie 2022 roku”.

 

Rozlicz ulgę na dziecko wraz ze zwrotem niewkorzystanej części ulgi

Nie martw się o poprawne rozliczenie ulgi na dziecko. Zespół PIT.pl rekomenduje bezpłatny program e-pity, który zrobi to za Ciebie. Przeszkodą nie jest również zbyt niski podatek za 2022 rok. Program za Ciebie rozliczy PIT 2023 i uwzględni zwrot niewykorzystanej ulgi na dzieci. Program można pobrać poniżej: 

Ulga na dzieciPIT-36PIT-37Rozliczenie roczneTwój e-PIT