Ulga prorodzinna 2023. Jaki zwrot na dziecko urodzone w trakcie 2022 roku

Iwona Maczalska

Rodzice, których dziecko urodziło się w trakcie 2022 roku również mają możliwość rozliczenia w PIT 2023 ulgi prorodzinnej. Sprawdź, jak ustalić wysokość przysługującego zwrotu z tytułu ulgi na dziecko.

» Ulga na dziecko w PIT 2023. Ile dostaniesz zwrotu podatku?

Podobnie jak w latach ubiegłych podatnicy posiadający dzieci mają prawo do rozliczenia w PIT za 2022 rok ulgi prorodzinnej. Warto przy tym pamiętać, że ulga przysługuje również w roku, w którym urodziło się dziecko. Na jaki zwrot mogą liczyć rodzice nowonarodzonego dziecka?

Narodziny dziecka w 2022 roku a PIT 2022

Źródło: shutterstock

Dziecko urodzone w 2023 roku - jaka wysokość odliczenia

Rozliczanie ulgi na dziecko, które było na świecie podczas całego roku podatkowego nie stanowi większego problemu. Największe wątpliwości budzi jednak rozliczenie ulgi na dziecko, które urodziło się w trakcie roku. Dokonując odliczenia należy pamiętać, że ulga ta naliczana jest proporcjonalnie. Oznacza to, że ulga na dziecko urodzone w trakcie roku przysługuje nie w całości, lecz tylko w proporcjonalnej jej części.

Przykład 1

Pani Joanna urodziła dziecko w listopadzie 2022 roku. W rocznych zeznaniach PIT składanych w 2023 roku może więc rozliczyć ulgę, lecz wyłącznie za dwa miesiące, w których dziecko było już na świecie (listopad - grudzień). Ulga podatkowa w jej przypadku wyniesie 185,34 zł ( 92,67 x 2 miesiące).

 

Przykład 2

Pani Katarzyna urodziła dziecko w miesiącu kwietniu 2022 roku. W trakcie rocznych zeznań PIT może odliczyć ulgę za dziewięć miesięcy (kwiecień - grudzień). W jej przypadku kwota ulgi wyniesie  834,03 zł (92,67 x 9 miesięcy).

 

*Uwaga! Przykłady zakładają, że w rodzinie jest maksymalnie dwójka dzieci. W przypadku narodzin trzeciego dziecka kwota ulgi prorodzinnej ulega zmianie. 

 

Dzień narodzin a wysokość ulgi

Rozliczając ulgę prorodzinną w PIT warto pamiętać, że ulga przysługuje za cały miesiac, bez względu na to, czy dziecko urodziło się z początkiem, czy też z końcem miesiąca. Oznacza to, że rozliczyć ulgę można nie tylko za pełne miesiące macierzyństwa,  lecz również za miesiąc, w którym dziecko się urodziło. Nie ma przy tym znaczenia dzień porodu – ulga przysługuje za cały miesiąc.

 

Przykład 3

Pani Beata urodziła dziecko dnia 20 listopada. W rocznych zeznaniach PIT składanych w 2023 roku może więc rozliczyć ulgę za dwa pełne miesiące, w których dziecko było już na świecie (listopad - grudzień). Nie ma przy tym znaczenia sam dzień narodzin. Ulga podatkowa w jej przypadku wyniesie 185,34 zł ( 92,67 x 2 miesiące).

Ulga na dzieciRozliczenie rocznePIT-37Macierzyństwo