Ulga prorodzinna 2023. Limit dochodów rodziców

Iwona Maczalska

Podatnicy w 2023 roku nadal mogą rozliczać w swojej deklaracji PIT ulgę prorodzinną, czyli tzw. ulgę na dziecko. Jak co roku obowiązuje jednak limit dochodów rodziców, uprawniający do skorzystania z ulgi. Jaki limit dochodu obowiązuje w rozliczeniach dokonywanych w 2023 roku?

Polski Ład nie zmienił zasad rozliczania ulgi prorodzinnej w PIT. Pomimo tego w 2023 roku nie wszyscy rodzice będą mieli możliwość uwzględnienia ulgi w swoim rocznym rozliczeniu PIT za 2022 rok. Prawo do zastosowania ulgi na dziecko warunkuje bowiem m.in. wysokość zarobków rodziców uzyskanych w poprzednim - 2022 roku.

 Limity zarobków uprawniające do skorzystania z ulgi prorodzinnej

Źródło: shutterstock

Ulga prorodzinna - limit dochodu obowiązujący w 2023 

Rozliczając ulgę prorodzinną należy pamiętać o spełnieniu warunków niezbędnych do jej rozliczenia. Jednym z nich jest limit dochodów rodziców. W myśl obowiązujących przepisów prawa z ulgi na dziecko może skorzystać podatnik, który:

1. Wychowywał jedno dziecko, oraz:

  • jego dochody nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112 tys. zł – w przypadku podatników pozostających w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy (należy w tym przypadku zsumować dochody podatnika i małżonka),
  • jego dochody nie przekroczyły 112 tys. zł w roku podatkowym – w przypadku podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko,
  • jego dochody nie przekroczyły 56 tys. zł w roku podatkowym - w przypadku podatnika nie pozostającego w związku małżeńskim (w tym również przez część roku).

2. Wychowywał dwoje lub więcej dzieci - wówczas limit dochodów nie występuje.

 

Oznacza to, że limit zarobków rodziców uprawniający do ulgi na dziecko występuje wyłącznie w przypadku rozliczania ulgi tylko na jedno dziecko. Limit w przypadku ulgi na dwoje i więcej dzieci nie obowiązuje. 

 

Ulga również na dziecko urodzone w trakcie 2022 roku

Warto pamiętać, że rodzicom przysługuje również ulga na dziecko urodzone w trakcie 2022 roku, bez względu na miesiąc narodzin. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy jest to nasze drugie dziecko. Rozliczenie bowiem ulgi na dwoje dzieci (nawet, gdy drugie dziecko urodziło się w grudniu 2022 roku) spowoduje zniesienie limitu dochodów rodziców. Więcej o rozliczaniu ulgi na nowonarodzone dziecko w artykule ,,Ulga prorodzinna 2023. Jaki zwrot na dziecko urodzone w trakcie 2022 roku".

 

Ulga na dzieciRozliczenie rocznePIT-36PIT-37