Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Sprzedaż zniczy i kwiatów z okazji święta 1 listopada. Czy konieczna jest zapłata podatku?

Iwona Maczalska

Już w poniedziałek świętować będziemy 1 listopada - święto zmarłych. Wiele osób tego dnia będzie chciało uzyskać dodatkowy zarobek i podejmie się sprzedaży zniczy oraz kwiatów. Czy taka sprzedaż jest zwolniona z podatku PIT?

» Zmiana czasu 30.10.2021 r. - nie będzie ostatnia [oświadczenie MRiT]

Święto zmarłych i Dzień Zaduszny to doskonały pretekst na uzyskanie dodatkowego zarobku. Nie ma nic bardziej mylnego niż przeświadczenie o tym, że taka forma dochodu uzyskiwanego raz w roku, nie powinna być opodatkowana. Sprzedaż zniczy, wieńców i kwiatów przed cmentarzami może zostać nie tylko uznana za działalność gospodarczą, lecz również może zostać objęta obowiązkiem zapłaty stosownego podatku. Handel taki posiada bowiem bardzo często znamiona zorganizowania i ciągłości oraz ukierunkowania na osiągnięcie zysku. Czy zatem sprzedaż zniczy i kwiatów 1 listopada każdorazowo podlega obowiązkowi podatkowemu? Wyjaśniamy.

Sprzedaż zniczy 1 listopada a PIT
Źródło: Shutterstock

» Kiedy zmiana czasu na zimowy?

Sprzedaż w święto zmarłych a działalność gospodarcza

Zgodnie z art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 02.07.2004 (Dz.U. nr 173 poz. 1807 tekst jedn.) działalność gospodarcza rozumiana jest jako ,,zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa (…) wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły’’. Bez wątpliwości zatem handlarz sprzedający zakupione uprzednio w hurtowni znicze czy kwiaty jest osobą, która winna dokonywać sprzedaży w ramach działalności gospodarczej, jeśli dokonuje tego w ciągu całego roku w sposób stały. Jest to bowiem sprzedaż zarówno ciągła, jak i zorganizowana.

Wątpliwości budzi jednak kwestia osób, które wyłącznie w święto Wszystkich Świętych i Dzień zaduszny podjęły się tej formy zarobkowania. Z jednej strony trudno jest bowiem czynność tą uznać za działalność ciągłą, z drugiej jednak starania handlarza związane z wcześniejszym zakupem towaru w hurtowni, jego przewozem oraz przygotowaniem odpowiedniego miejsca do sprzedaży - nie można uznać za niezorganizowaną. Dlatego też w przypadku kontroli fiskus może uznać, że sprzedaż ta jest działalnością gospodarczą, ponieważ bez wątpliwości służy osiąganiu zysku. Argumentowanie zatem, że sprzedaż zniczy i kwiatów nie jest procesem ciągłym może okazać się ryzykowne.

Sprzedaż zniczy i kwiatów bez zwolnienia z PIT

Bez względu na to, czy sprzedaż kwiatów i zniczy przed cmentarzem uznawana jest za działalność gospodarczą, czy też nie jest taką działalnością, zawsze podlega stosownemu opodatkowaniu. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej obowiązek podatkowy pojawia się po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku. Kwotę tę liczy się od całości przychodów, ze wszystkich źródeł podatnika.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wybór formy opodatkowania uzależniony jest od decyzji podatnika i może odbywać się zarówno na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, czy też poprzez formy zryczałtowane.

Sprzedaż zniczy bez działalności gospodarczej może być karalna

Prowadzenie działalności bez jej zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej jest niezgodne z prawem i karalne. Zgodnie bowiem z art. 60(1) par.1 kodeksu wykroczeń (Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114) ,,kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.’’ Wysokość kary wynosi od 20 do 5.000 złotych. Wymierzając grzywnę, bierze się pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.

Podatki 2021