Zmiana czasu 30.10.2021 r. - nie będzie ostatnia [oświadczenie MRiT]

Ewelina Czechowicz

Sobotnia zmiana czasu na zimowy nie będzie ostatnia - w niedzielnym komunikacie MRiT poinformowało, że nie pracuje nad zniesieniem zmian czasu. Kiedy przestaniemy przestawiać zegarki?

W ostarnim komunikacie Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinforwało, że Komisja Europejska zaleca państwom członkowskim UE kontynuowanie obecnych regulacji dotyczących czasu zimowego i letniego przez najbliższe 5 lat (2022-2026). Stąd potrzeba wydania nowego rozporządzenia. Nie ma ono nic wspólnego z odchodzeniem od zmian czasu. 

Sobotnia zmiana czasu nie będzie ostatnia 

W najbliższą niedzielę cofniemy zegarki z 3:00 na 2:00, przechodząc tym samym na czas zimowy okazuje się mimo wcześniejszych zapowiedzi nie będzie to ostatnia zmiana czasu.

Prace związane z wydaniem nowego rozporządzenia mają zatem związek z nowym komunikatem Komisji Europejskiej ws. zmian czasu w latach 2022 - 2026. Zgodnie z tym dokumentem wszystkie kraje członkowskie UE muszą przygotować przepisy prawne, na podstawie których będą kontynuowane dotychczasowe ustalenia związane ze zmianami czasu - wskazał wiceminister Olga Semeniuk.

Kiedy zmiana czasu na zimowy? - PIT.pl

Najbliższa zmiana czasu nie będzie ostatnia

Źródło:  shutterstock

Jak wskazał resort rozwoju, wydawany co pięć lat na kolejne 5 lat Komunikat Komisji Europejskiej - wprowadza wspólną we wszystkich państwach członkowskich datę i czas rozpoczęcia oraz zakończenia okresu stosowania czasu letniego.

Czas letni i zimowy do 2026 r.

Co roku wprowadzamy czas letni na pół roku tj. od końca marca danego roku (odwołując tym samym obowiązywanie czasu zimowego), a na końcu października danego roku przechodząc na czas zimowy - odwołujemy czas letni.

Jak poinformowało w komunikacie MRiT  procedowane jest nowe rozporządzenie do którego zobowiązuje państwa członkowskie Komisja Europejska. Regulacja ma za zadanie wprowadzenie wspólnej daty rozpoczęcia i zakończenia stosowania czasu letniego a nie prac nad zniesieniem zmian czasu. Przez kolejnych pięć lat, o ile Komisja Europejska nie powróci do prac nad odejściem od zmian czasu, będzie obowiązywał czas zimowy i letni. - informuje resort rozwoju. Według przekazanego komunikatu prace nad odejściem od zmian czasu zostały zawieszone na szczeblu europejskim jeszcze przed pandemią.