Kiedy zmiana czasu na zimowy? Już w najbliższy weekend

Iwona Maczalska

Już niebawem nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy. Oznacza to, że będziemy musieli przestawić swoje zegarki o godzinę do tyłu. Zmiana czasu będzie miała również swoje konsekwencje w czasie pracy niektórych pracowników.

W ostatni weekend października, w nocy z soboty 30 października na niedzielę 31 października nastąpi zmiana czasu letniego na zimowy. Musimy pamiętać, że tej nocy należy przesunąć nasze zegarki o godzinę do tyłu z godziny 3:00 na godzinę 2:00.

Zmiana czasu na zimowy 2021

Źródło: shutterstock

Zmiana czasu a czas pracy niektórych pracowników

Zmiana czas będzie miała znaczenie dla pracowników, którzy tą noc spędzą w pracy. Przepracują oni bowiem na swoich stanowiskach dziewięć zamiast ośmiu godzin pracy. Co należy zrobić z jedną dodatkową godziną?

Pracownicy, którzy noc z 30 na 31 października spędzą w pracy, przekroczą dozwolony do przepracowania limit godzin. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy czas ten nie może przekraczać 8 godzin na dobę. Pracując zatem 9 godzin, pracownikowi za ostatnią godzinę przysługuje nie tylko samo wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, lecz również dodatek za pracę w nocy.

Dodatek do wynagrodzenia za pracę w nocy

Obliczając wynagrodzenie pracownika wykonującego pracę w godzinach nocnych nie należy zapominać, że pracownikowi przysługuje również dodatek za świadczenie pracy w godzinach nocnych. Wysokość tego dodatku wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia. W październiku 2021 roku wysokość dodatku za 1h pracy w nocy wynosi 3,33 zł zł. Więcej na temat dodatków za pracę w nocy znajdziesz na stronie ,,Dodatki za pracę w godzinach nocnych 2021 - 2022". 

Kodeks pracyWymiar czasu pracy