Wymiar czasu pracy

Wyrównanie wynagrodzenia do poziomu minimalnego

W przypadku gdy pracownik jest zatrudniony na część etatu, jego wysokość ustala się proporcjonalnie do wielkości etatu danego pracownika. W określonych sytuacjach, gdy pracownik nie uzyska w danym miesiącu płacy minimalnej, przysługuje mu wyrównanie do tej kwoty ...

Wyrównanie wynagrodzenia do poziomu minimalnego