Wymiar czasu pracy

Wysokość dodatków za pracę w nocy w 2019 r.

Praca w nocy, ze względu na porę jej wykonywania, charakteryzuje się zwiększoną uciążliwością. Ustawodawca przewidział więc z tego tytułu dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę takiej pracy. Podstawę do jego obliczenia stanowi minimalne wynagrodzenie za pracę ...

Wysokość dodatków za pracę w nocy w 2019 r.

Sejm uchwalił 12 listopada dniem wolnym od pracy

Posłowie przyjęli poprawki do ustawy ustanawiającej 12 listopada 2018 r. Świętem Narodowym i dniem wolnym od pracy. Sklepy będą zamknięte, pracownicy będą mieli długi weekend, a pracodawcy liczą straty, zaś kadry muszą przeliczyć liczne wskaźniki kadrowe …

Sejm uchwalił 12 listopada dniem wolnym od pracy