Pobierz e-pity 2021

Wymiar czasu pracy

Uprawnienia pracownicze na przełomie roku

1 stycznia danego roku następuje zmiana wielu wskaźników prawa pracy, obowiązujących w granicach danego roku kalendarzowego. Chodzi tu o wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, kwoty wolne od potrąceń czy współczynnik urlopowy. Zmiana tych wskaźników ...

Uprawnienia pracownicze na przełomie roku

Unijny Pakiet Mobilności procedowany przez Sejm

8 grudnia 2021 r. do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nim polskie prawo ma zostać dostosowane do tzw. tzw. pakietu mobilności I, czyli unijnej reformy, która dotyczy ...

Unijny Pakiet Mobilności procedowany przez Sejm

Zmiany w Kodeksie Pracy w 2022 roku

Nowy rok to nowe wyzwania i zmiany w prawie pracy. Wraz z nadejściem 2022 r, podniesiony zostanie próg najniższego wynagrodzenia, ustawodawca planuje też zmiany dotyczące wymiaru urlopu oraz pracy zdalnej. Przepisy Kodeksu Pracy powinny również zostać dostosowane do unijnej dyrektywy work-life balance ...

Zmiany w Kodeksie Pracy w 2022 roku

Coraz więcej postępowań ZUS o zwrot zasiłków macierzyńskich

Coraz częściej ZUS upomina się o zasiłki wypłacone matkom w trakcie urlopu macierzyńskiego bądź z tytułu niezdolności do pracy podczas ciąży. Często sytuacja dotyczy kobiet, które prowadziły działalność gospodarczą. Z praktyki sądowej wynika, że ZUS upomina się nawet o kwoty rzędu kilkuset tysięcy złotych, a skala postępowań jest ogromna ...

Coraz więcej postępowań ZUS o zwrot zasiłków macierzyńskich