Pobierz e-pity 2018

Wymiar czasu pracy

Wysokość dodatków za pracę w nocy w 2019 r.

Praca w nocy, ze względu na porę jej wykonywania, charakteryzuje się zwiększoną uciążliwością. Ustawodawca przewidział więc z tego tytułu dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę takiej pracy. Podstawę do jego obliczenia stanowi minimalne wynagrodzenie za pracę ...

Wysokość dodatków za pracę w nocy w 2019 r.

Sejm uchwalił 12 listopada dniem wolnym od pracy

Posłowie przyjęli poprawki do ustawy ustanawiającej 12 listopada 2018 r. Świętem Narodowym i dniem wolnym od pracy. Sklepy będą zamknięte, pracownicy będą mieli długi weekend, a pracodawcy liczą straty, zaś kadry muszą przeliczyć liczne wskaźniki kadrowe …

Sejm uchwalił 12 listopada dniem wolnym od pracy

Podstawa i dopełnienie ekwiwalentu za urlop

Coroczny urlop wypoczynkowy jest prawem każdego pracownika. Powinien on być wykorzystany w naturze w czasie trwania stosunku pracy. Jeżeli jednak do dnia ustania zatrudnienia pracownikowi pozostanie jakaś część lub cały niewykorzystany urlop, przekształci się on w prawo do ekwiwalentu pieniężnego...

Podstawa i dopełnienie ekwiwalentu za urlop

Wymiar czasu pracy w 2019 roku

W 2019 roku pracownicy przepracują 2008 godzin w trakcie 251 dni. Niestety w 2019 roku nie wystąpi ani jedno święto przypadające w sobotę, za które pracownicy mogliby odebrać dzień wolny od pracy ...

Wymiar czasu pracy w 2019 roku