Wymiar czasu pracy

Plan kontroli PIP na 2022 rok

Epidemia koronawirusa nie wstrzymuje działań Państwowej Inspekcja Pracy, która przedstawiła swój plan działania na 2022 rok. Kto może spodziewać się kontroli? Co będzie kontrolować Inspekcja?

Plan kontroli PIP na 2022 rok

Uprawnienia pracownicze na przełomie roku

1 stycznia danego roku następuje zmiana wielu wskaźników prawa pracy, obowiązujących w granicach danego roku kalendarzowego. Chodzi tu o wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, kwoty wolne od potrąceń czy współczynnik urlopowy. Zmiana tych wskaźników ...

Uprawnienia pracownicze na przełomie roku

Unijny Pakiet Mobilności procedowany przez Sejm

8 grudnia 2021 r. do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nim polskie prawo ma zostać dostosowane do tzw. tzw. pakietu mobilności I, czyli unijnej reformy, która dotyczy ...

Unijny Pakiet Mobilności procedowany przez Sejm

Zmiany w Kodeksie Pracy w 2022 roku

Nowy rok to nowe wyzwania i zmiany w prawie pracy. Wraz z nadejściem 2022 r, podniesiony zostanie próg najniższego wynagrodzenia, ustawodawca planuje też zmiany dotyczące wymiaru urlopu oraz pracy zdalnej. Przepisy Kodeksu Pracy powinny również zostać dostosowane do unijnej dyrektywy work-life balance ...

Zmiany w Kodeksie Pracy w 2022 roku

Coraz więcej postępowań ZUS o zwrot zasiłków macierzyńskich

Coraz częściej ZUS upomina się o zasiłki wypłacone matkom w trakcie urlopu macierzyńskiego bądź z tytułu niezdolności do pracy podczas ciąży. Często sytuacja dotyczy kobiet, które prowadziły działalność gospodarczą. Z praktyki sądowej wynika, że ZUS upomina się nawet o kwoty rzędu kilkuset tysięcy złotych, a skala postępowań jest ogromna ...

Coraz więcej postępowań ZUS o zwrot zasiłków macierzyńskich