Wymiar czasu pracy

Izolacja i kwarantanna w czasie IV fali Covid-19 a świadczenia z ubezpieczenia

Ponownie coraz więcej osób choruje na Covid-19. Szkoły i przedszkola przechodzą na naukę zdalną lub hybrydową. Zwiększająca się ilość zachorowań powoduje, że znów coraz więcej ludzi poddawanych jest obowiązkowej kwarantannie, izolacji i izolacji w warunkach domowych. Jakie świadczenia można uzyskać i jak udokumentować fakt przebywania na kwarantannie i w izolacji? Kiedy można korzystać z zasiłku chorobowego?

Izolacja i kwarantanna w czasie IV fali Covid-19 a świadczenia z ubezpieczenia

Ważne zmiany w zasiłkach z ZUS od 2022 r.

Od stycznia 2022 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy regulujące istotne kwestie dotyczące zasiłków z ZUS, które wynikają z nowelizacji ustawy zasiłkowej z 24 czerwca 2021 r. Spóźnienie w opłaceniu składki nie będzie już przeszkodą w uzyskaniu zasiłku chorobowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto zmianie ulegnie wysokość pobieranych świadczeń oraz okres ich pobierania.

Ważne zmiany w zasiłkach z ZUS od 2022 r.