Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Polski Ład: Nowe ulgi podatkowe i modyfikacja już istniejących

Ewelina Czechowicz 30.07.2021 09:30 (aktualizacja: )

Przedstawiony projekt przepisów podatkowych w ramach Polskiego Ładu to 225 stronicowy dokument, w którym zawarto zmiany w różnych podatkach (PIT, CIT, VAT). Nowe przepisy to też nowe ulgi podatkowe i modyfikacja już istniejących. Kto skorzysta z nowych rozwiązań?

Główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu to podwyżkakwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, wzrost do120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki. Projekt zawiera też katalog ulg podatkowych, który przybliżamy poniżej.

Katalog ulg podatkowych w Polskim Ładzie

Ulgi w PIT

Podwyższona do 30 tys. zł kwota wolna od podatku przedłoży się na kształt ulg podatkowych, z których korzystają najczęściej Polacy. Na tej zmianie ma zyskać 18 mln obywateli, którzy osiągają najniższe dochody. Projekt przedstawionej przez resort finansów ustawy zakłada wprowadzenie ulgi dla osób osiągających przychody z tytułu szeroko pojętego stosunku pracy. Szeroko o uldze dla klasy średniej piszemy w artykule "Skomplikowane wyliczenia w Polskim Ładzie".

Ulga ta dotyczy wyłącznie pracujących w ramach umowy o pracę. Nie skorzystają z niej osoby, które osiągają przychody z tytułu umów cywilnoprawnych (zlecenie czy o dzieło), czy działalności wykonywanej osobiście. Ponadto preferencja ta dotyczy wyłącznie osób osiągających przychody w przedziale od 68.412 do 133.692 zł rocznie (5.700 – 11.140 zł miesięcznie) i przewidziana jest możliwość jej rozliczania na bazie miesięcznej i rocznej. Modyfikacji poddane zostaną ulga rehabilitacyjna, ulga mieszkaniowa. Z kolei małżonkowie zyskają możliwość szybszego wspólnego rozliczenia. Zmieni się też pojęcie osoby samotnie wychowujacej dziecko.  

Polski Ład: Modyfikacja ulgi mieszkaniowej

Polski Ład: zmiany w odliczaniu ulgi na dziecko dla niektórych rodziców

Nowością są zapisy dotyczące:

ulgi na powrót, która adresowana do osób, które zmieniły rezydencję podatkową na polską.

Projekt przewiduje również nową formę opodatkowania przychodów osiąganych ze źródeł położonych za granicą, w szczególności dla podatników zainteresowanych przeniesieniem rezydencji do Polski, dysponujących ponadprzeciętnym poziomem aktywów (HNWI, high net worth individuals).

abolicji podatkowej, która ma dotyczyć podatków dochodowych, o której pisaliśmy w artykule: 

Rząd szykuje abolicje podatkową w ramach nowego ładu, kto i kiedy z niej skorzysta?

Ulgi podatkowe w projekcie Polskiego Ładu

Źródło: MF.gov.pl

Katalog ulg na innowacje i wspierających rozwój biznesu

Aby polskie firmy mogły się rozwijać i być konkurencyjne, system podatkowy powinien wspierać innowacyjny biznes i inwestorów którzy postawią na Polskę. Od 2022 r. w Polsce będzie działać kompleksowy system rozwiązań podatkowych działających równocześnie, na każdym etapie procesu produkcyjnego – poinformował w poniedziałek przy prezentacji Polskiego Ładu wiceminister Jan Sarnowski

Katalog zaprezentowanych przez resort finansów w projekcie Polskiego Ładu jest obszerny. Należą do niego:

 • Ulga B+R  (CIT i PIT) - to ulga, która ma wspierać prace koncepcyjne nad nowym produktem, w ramach Polskiego Ładu mają zostać zwiększone odliczenia wynagrodzeń pracowniczych
 • Ulga na prototypy (CIT i PIT) – przedstawiony przez resort finansów projekt zakłada wprowadzenie możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów: produkcji próbnej nowego produktu lub kosztów wprowadzenia takiego produktu na rynek. Odliczyć będzie można 30% sumy kosztów: produkcji próbnej nowego produktu i jego wprowadzenia na rynek (do wysokości 10% dochodu z „innych źródeł”/działalności gospodarczej);
 • Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników,  jest to preferencja, która ma ułatwiać  konkurowanie o specjalistów o kluczowych umiejętnościach i kompetencjach. Ulga ta da możliwość odliczenia od zaliczek na PIT pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych kosztów kwalifikowanych, których podatnik nie odliczył od swojego dochodu w zeznaniu rocznym w ramach odliczenia ulgi B+R
 • Ulga na robotyzację (CIT i PIT) – zgodnie z zapisami projektu w ramach ulgi będzie można odliczyć od podstawy opodatkowania kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację, przy czym kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych;
 • IP Box (CIT i PIT) – projekt wprowadza możliwość korzystania, w sposób symultaniczny, z ulgi B+R i rozliczenia IP Box, w szczególności w zakresie odliczania przez podatnika kosztów kwalifikowanych w uldze B+R od dochodu z kwalifikowanych praw w IP Box;

Pakiet ulg dla przedsiębiorców

Zgodnie z zapisami przdstawionego projektu, prowadzący działalność gospodarczą mają mieć do wyboru pakiet ulg. Mają to być jak wskazują założenia projektu:

 

 1. ulga na IPO, czyli na pierwszą publiczną ofertę sprzedaży akcji, wraz z ulgą na inwestycje w giełdowych debiutantów wspierającą długoterminowe lokowanie kapitału na rynku publicznym;
 2. ulgi dla inwestujących za pośrednictwem funduszy Venture Capital, które lokują kapitał w  innowacyjne przedsiębiorstwa;
 3. ulga konsolidacyjna, czyli ulga na fuzję;
 4. ulga na ekspansję, czyli podatkowa zachęta do zdobywania nowych rynków zbytu;
 • Ulga konsolidacyjna (CIT) –zgodnie z przedstawionymi propozycjami w ramach tej ulgi podatnik mógłby odliczyć od dochodu kwoty wydatków na nabycie udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną, do wysokości swojego dochodu podatkowego ze źródła ogólnego, nie więcej jednak niż 250 tys. zł rocznie;
 • ulga IPO (CIT) –  wg przedstawionych propozycji odliczeniu od dochodu podlegać będą wydatki na dokonanie pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji na rynku regulowanym (wydatki na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe i giełdowe, a także wydatki na usługi doradztwa prawnego, podatkowego, czy finansowego;
 • ulga na inwestycje w ASI (PIT) –  to rozwiązanie, które wprowadza możliwość odliczania od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 50% wydatków na nabycie (objęcie) udziałów lub akcji alternatywnej spółki inwestycyjnej, albo spółki, w której alternatywna spółka inwestycyjna posiada co najmniej 5% udziałów (akcji) pod warunkiem posiadania takich udziałów (akcji) przez okres co najmniej 2 lat;

Ulgi giełdowe w Polskim Ładzie

 • ulga „prowzrostowa” (CIT i PIT) – za pomocą tej preferncji zgodnie z zapisami projektu podatnik mógłby odliczyć od dochodu koszty poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów, nie więcej jednak niż 1 000 000 zł rocznie (koszty uczestnictwa w targach, działań promocyjno-informacyjnych, dostosowania opakowań, czy przygotowania określonej dokumentacji);
 • ulga na terminal płatniczy (CIT i PIT) – według autorów nowych rozwiazań odliczeniu podlegać mają wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala w roku rozpoczęcia przyjmowanie płatności bezgotówkowych i w roku następnym. Wysokość odliczenia wynosić ma 2,5 tys. zł (podatnicy niefiskalizujący sprzedaży) bądź 1 tys. zł (pozostali);

Ulgi dla podatników uzyskujących przychody z działalności gospodarczej wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę 

W katalogu ulg w Polskim Ładzie znalazły się też rozwiązania pozwalające na skorzystanie z preferencji podatkowych przez podatników, którzy uzyskują przychody z działalności gospodarczej, wspierają działalność sportkową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Należy do nich:

 • ulga na zabytki to możliwość odliczenia od dochodu wydatków na konserwację i restaurację zabytków nieruchomych oraz odpłatne nabycie zabytku nieruchomego lub lokalu w takim budynku. Ulgą objęte będzie, w szczególności, do 50% wydatków z tytułu: wpłat na fundusz remontowy/prac budowlanych wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej utworzonego dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru/ewidencji.

Nowe regulacje od stycznia 2022 r. 

Przygotowany projekt przepisów podatkowych został skierowany do konsultacji społecznych. Konsultacje projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem mają potrwać do 30 sierpnia 2021 r. Nowe przepisy w zakresie ulg podatkowych mają zacząć obowiązywać od stycznia 2022 r.

Projekt przepisów został udostępniony na stronie Rządowego Centrum Legislacji 

Odliczenia w PITPodatek PITWspólne rozliczenie PITFormy opodatkowaniaKwota wolna od podatkuCITRozliczenie rocznePolski ŁadUlga na dzieciUlga rehabilitacyjna