Polski Ład. Zmiany w odliczaniu ulgi na dziecko dla niektórych rodziców

Iwona Maczalska

Przepisy ustawy o Polskim ładzie wprowadzają zmiany w ustawie o PIT, w tym również w powszechnie odliczanej uldze na dziecko. Kogo dotkną zmiany i co dokładnie się zmieni? Wyjaśniamy.

» Polski Ład: jest projekt ustawy MF. Zyska 18 mln Polaków

Ustawa o Polskim ładzie wprowadza zmiany do wielu ustaw podatkowych. Jedną z nich jest ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmieni się m.in. brzmienie artykułu 27f ust. 4, który dotyczy kwoty odliczenia ulgi prorodzinnej w deklaracji PIT, jaka przysługuje obojgu rodzicom.

Ulga na dziecko - zmiany w ramach Polskego Ładu

Źródło: shutterstock

» Zmiana zasad naliczania składki zdrowotnej w 2022 roku. Polski Ład - szczegóły

Polski ład. Jakie zmiany w uldze prorodzinnej?

Projekt ustawy o tzw. Polskim ładzie doprecyzowuje wysokość odliczenia ulgi na dziecko, jakie przysługuje każdemu z rodziców, w sytuacji występowania braku porozumienia co do podziału ulgi prorodzinnej pomiędzy nich. Jak twierdzi Minister Finansów ,, brak zgodnego oświadczenia podatników prowadzi do sytuacji, w których łączna kwota odliczenia dokonana na dziecko przez wszystkich podatników, o których mowa w ust. 1, jest wyższa niż przysługujący na to dziecko limit odliczenia”.

» Polski Ład. Ile zyskają emeryci i renciści?

Resort finansów w drodze ustawy dokonał doprecyzowania kwoty ulgi, która przydzielana będzie każdemu z rodziców. ,, W braku porozumienia między podatnikami, którzy zgodnie z rozstrzygnięciem sądu wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji (tzw. naprzemienna opieka) lub gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim, kwotę przysługującej ulgi podatnicy odliczają w częściach równych” – tłumaczy Minister finansów. Zmiany przepisów zabierają zatem rodzicom dotychczasową dowolność w ustalaniu proporcji odliczenia. Usunięciu ulegnie bowiem zapis mówiący, że kwotę ulgi na dziecko rodzice mogą odliczyć od podatku w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

To jednak nie wszystko. W innych sytuacjach niż wymienione powyżej, decydujące będzie miejsce zamieszkania w którym przebywa dziecko. Oznacza to, że 100% odliczenia będzie przysługiwało rodzicowi, u którego aktualnie dziecko ma miejsce zamieszkania.

Ulga na dzieciRozliczenie rocznePIT-37PIT-36Polski Ład