Minimalne wynagrodzenie, odprawy pieniężne, czas pracy 2022. Co jeszcze zmieni się w przyszłym roku?

Iwona Maczalska

W styczniu 2022 roku zmianie ulegnie wiele wskaźników kadrowych, mających duże znaczenie dla pracowników. Mowa w szczególności o podwyżce minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmianach wysokości odpraw pieniężnych, czy nowym współczynniku urlopowym. Co jeszcze zmieni się w 2022 roku?

Wraz z początkiem nowego, 2022 roku zmieni się wiele parametrów pracowniczych, które będą miały wpływ na wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia, wysokości uzyskanej odprawy pracowniczej, czy też poziomu dodatków do wynagrodzenia za pracę w nocy. Na jakie zmiany muszą przyszykować się pracownicy?

Zmiana wynagrodzenia minimalnego, odpraw pracowniczych, czasy pracy i współczynnika urlopowego w 2022 roku

Źródło: shutterstock

Wynagrodzenie minimalne 2022 

Już od stycznia 2022 roku wzrośnie wysokość wynagrodzenia pracowników zarabiających pensje minimalne. Za sprawą rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej minimalne pensje osiągane na podstawie umowy o pracę wzrosną do poziomu 3010 zł, a stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych wyniesie 19,70 zł. To 210 zł więcej, niż aktualnie obowiązująca minimalna pensja (2800 zł), co oznacza wzrost o 7,5 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Jaką kwotę na ,,rękę" zyska pracownik w nowym roku? Więcej w artykule ,,Minimalne wynagrodzenie 2022. Jaka kwota na rękę (netto) dla pracownika?"

Wynagrodzenie minimalne 2022

Wynagrodzenie minimalneMinimalna stawka godzinowaObowiązuje od
3.010,00 zł19,70 zł01.01.2022
2.800,00 zł18,30 zł01.01.2021
2.600,00 zł17,00 zł01.01.2020

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

Wyższe dodatki za pracę w nocy w 2022 roku

Od stycznia obowiązywać będą również nowe, wyższe dodatki za pracę w godzinach nocnych. Zmiana ta wynika bezpośrednio z podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę, które to stanowi podstawę do ustalania obowiązujących w danym roku dodatków.

 

Dodatki za pracę w nocy 2022

Dodatki za pracę w nocy w 2022 roku
MiesiącWysokość dodatku za 1h pracy
Styczeń 20223,96 zł
Luty 20223,76 zł
Marzec 20223,27 zł
Kwiecień 20223,76 zł
Maj 20223,58 zł
Czerwiec 20223,58 zł
Lipiec 20223,58 zł
Sierpień 20223,42 zł
Wrzesień 20223,42 zł
Październik 20223,58 zł
Listopad 20223,76 zł
Grudzień 20223,58 zł

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

Nowa wysokość odpraw pieniężnych 2022

Pracownicy, którzy zostaną zwolnieni z pracy w 2022 roku z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, będą mieli prawo ubiegać się o wypłatę wyższej odprawy pieniężnej niżeli w 2021 roku. Wysokość odprawy pieniężnej wypłacanej pracownikowi ustalana jest co roku na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ponieważ płaca minimalna wzrośnie w 2022 roku, wzrosną też odprawy pieniężne 2022.

ROKMAKSYMALNA KWOTA ODPRAWY PIENIĘŻNEJ

2022

45.150 zł*

2021

42.000 zł*

2020

39,000 zł*

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

Nowy czas pracy obowiązujący w 2022 roku

Jednym z kluczowych wskaźników, które zmieniają się wraz z nadejściem nowego roku jest wymiar czasu pracy. Ile godzin i dni przepracuje pracownik w 2022 roku? Ile zyska dni wolnych? Szczegóły przedstawia poniższa tabela:

Czas pracy 2022

MiesiącŚwiętaLiczba godzin pracyLiczba dni pracyLiczba dni wolnych

Styczeń

- 1 stycznia – Nowy Rok
- 6 stycznia - Święto Trzech Króli

152

19

12 (wliczono 1 dzień wolny za święto przypadające w sobotę)

Luty

brak

160

20

8

Marzec

brak

184

23

8

Kwiecień

- 17 kwietnia - Pierwszy dzień Wielkiej nocy
- 18 kwietnia – Drugi dzień Wielkiej Nocy

160

20

10

Maj

- 1 maja - Święto Państwowe

- 3 maja - Święto Narodowe

168

21

10

Czerwiec

- 5 czerwca - Pierwszy Dzień Zielonych Świątek

- 16 czerwca - Boże Ciało

168

219

Lipiec

- brak

168

21

10

Sierpień

- 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

176

22

Wrzesień

brak

176

228

Październik

brak

168

21

10

Listopad

- 1 listopada - Wszystkich Świętych

- 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości

160

20

10

Grudzień

- 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia

- 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia

168

21

10

Łącznie:

13 dni świątecznych

2008

251

114

* W 2022 roku jedno święto przypada w sobotę (1 stycznia - Nowy Rok).

Liczba niedziel w 2022 rokuŚwięta przypadające w niedzielę
Łącznie 52 niedziele

17 kwietnia - Pierwszy dzień Wielkiej nocy

1 maja - Święto Państwowe

5 czerwca - Zielone Świątki

25 grudnia - Pierwszy dzień Bożego Narodzenia

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

Nowy współczynnik urlopowy 2022

Od stycznia zacznie obowiązywać również nowa wysokość współczynnika urlopowego. Jest to ważny parametr skierowany dla pracowników, którzy po rozwiązaniu stosunku pracy będą posiadali niewykorzystane dni urlopu wypoczynkowego. Na jego bowiem podstawie oblicza się ekwiwalent pieniężny wypłacany pracownikowi z tytułu niewykorzystanego urlopu. Więcej na ten temat w artykule ,,Współczynnik urlopowy obowiązujący w 2022 roku".

Współczynnik urlopowy w 2022 roku
Wymiar czasu pracyWysokość współczynnika urlopowego
Pracownicy pełnoetatowi20,92
Pracownicy na 1/4 etatu5,23
Pracownicy na 1/3 etatu6,97
Pracownicy na 1/2 etatu10,46
Pracownicy na 3/4 etatu15,69

Kodeks pracyFormy zatrudnieniaUrlop