Ubezpieczenia

Abolicja (umorzenie) składek ZUSZUS przedsiębiorców - praktyczny poradnikMały ZUSUlga ZUS na startMały ZUS Plus

Składki ZUS osoby niepełnosprawnej

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wskazuje szczególne zasady finansowania składek ZUS przez PFRON ...

ZUS przedsiębiorców - praktyczny poradnik

Specyfika składek pobieranych od osób prowadzących działalność gospodarczą polega na tym, że ich podstawę kształtuje się w jednorodnej kwocie, niezależnej od wartości faktycznych przychodów przedsiębiorcy ...