Ubezpieczenia

Abolicja (umorzenie) składek ZUSZUS przedsiębiorców - praktyczny poradnikMały ZUSUlga ZUS na startMały ZUS Plus

Wyliczanie wysokości składek ZUS przedsiębiorców

Wysokość składek ZUS w roku 2012 uległa znacznemu podwyższeniu. Koszty podwyższenia dotyczyła przedsiębiorcy, gdyż zarówno podwyższona składka wypadkowa, jak również podwyżka składki rentowej objęła wyłącznie elementy finansowane przez przedsiębiorcę ...

Wyliczanie wysokości składek ZUS przedsiębiorców

Choroba przedsiębiorcy, macierzyństwo

Sam stan zdrowia i brak możliwości wykonywania działalności gospodarczej nie powoduje, że przedsiębiorca nie płaci składek ZUS. Składki te nie obciążą przedsiębiorcy dopiero w przypadku Pozostawania pod ochroną ubezpieczeniową powodującą prawo do zasiłku chorobowego, Uzyskania zwolnienia lekarskiego od wykonywania pracy (prowadzenia działalności) ...

Choroba przedsiębiorcy, macierzyństwo

Deklaracje - ZUS przedsiębiorców

Przedsiębiorca opłacający składki ZUS wyłącznie za siebie nie ma obowiązku co miesiąc składać deklaracji do ZUS. Jedynie w przypadku, gdy dokonuje on zmian w podstawie ustalenia składek – deklaracje taką ma obowiązek złożyć, jednak nie zawsze ...

Deklaracje - ZUS przedsiębiorców

Formularz wpłaty ZUS – instrukcja wypełniania

Płatnik składek jest obowiązany opłacać należności z tytułu składek, w formie bezgotówkowej w drodze obciążenia rachunku bankowego płatnika składek lub obciążenia rachunku płatniczego płatnika w instytucji płatniczej w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175) ...

Formularz wpłaty ZUS – instrukcja wypełniania

Rozliczanie składek ZUS w kosztach

Przedsiębiorcy mają możliwość rozliczania w kosztach uzyskania przychodów zarówno składek własnych, jak i składek opłacanych za osoby współpracujące oraz składek osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych lub umowy o pracę ...

Rozliczanie składek ZUS w kosztach

Składki ZUS osoby niepełnosprawnej

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wskazuje szczególne zasady finansowania składek ZUS przez PFRON ...

ZUS przedsiębiorców - praktyczny poradnik

Specyfika składek pobieranych od osób prowadzących działalność gospodarczą polega na tym, że ich podstawę kształtuje się w jednorodnej kwocie, niezależnej od wartości faktycznych przychodów przedsiębiorcy ...