Pobierz e-pity 2020

Ubezpieczenia

Abolicja (umorzenie) składek ZUSZUS przedsiębiorców - praktyczny poradnikMały ZUSUlga ZUS na startMały ZUS Plus

Deklaracje - ZUS przedsiębiorców

Przedsiębiorca opłacający składki ZUS wyłącznie za siebie nie ma obowiązku co miesiąc składać deklaracji do ZUS. Jedynie w przypadku, gdy dokonuje on zmian w podstawie ustalenia składek – deklaracje taką ma obowiązek złożyć, jednak nie zawsze ...

Deklaracje - ZUS przedsiębiorców

Formularz wpłaty ZUS – instrukcja wypełniania

Płatnik składek jest obowiązany opłacać należności z tytułu składek, w formie bezgotówkowej w drodze obciążenia rachunku bankowego płatnika składek lub obciążenia rachunku płatniczego płatnika w instytucji płatniczej w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175) ...

Formularz wpłaty ZUS – instrukcja wypełniania

Rozliczanie składek ZUS w kosztach

Przedsiębiorcy mają możliwość rozliczania w kosztach uzyskania przychodów zarówno składek własnych, jak i składek opłacanych za osoby współpracujące oraz składek osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych lub umowy o pracę ...

Rozliczanie składek ZUS w kosztach

Składki ZUS osoby niepełnosprawnej

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wskazuje szczególne zasady finansowania składek ZUS przez PFRON ...

ZUS przedsiębiorców - praktyczny poradnik

Specyfika składek pobieranych od osób prowadzących działalność gospodarczą polega na tym, że ich podstawę kształtuje się w jednorodnej kwocie, niezależnej od wartości faktycznych przychodów przedsiębiorcy ...