Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Pełne umorzenie składek ZUS tylko w wyjątkowych sytuacjach

Redakcja PIT.pl

ZUS ma możliwość wsparcia podmiotów, które mają problem z uregulowaniem składek. Jedna z takich form, która adresowana jest do osób i firm znajdujących się w skrajnie trudnym położeniu jest umorzenie należności. Kiedy ZUS może umorzyć składki?

Umorzenie składek przez ZUS

„ZUS może umorzyć należności z tytułu składek jedynie w szczególnie trudnych sytuacjach, wyłącznie po spełnieniu przesłanek wynikających z przepisów prawa. Umorzenie w tradycyjnej postaci następuje na wniosek zainteresowanego, gdy udowodni on całkowitą nieściągalność należności lub bardzo trudną sytuację finansową i rodzinną” – mówi wiceprezes ZUS Paweł Jaroszek.

2020 r. szczególnie trudny dla przedsiębiorców

Jak wskazuje wiceprezes ZUS: rok 2020 - ze względu na pandemię COVID-19 - był pod tym względem nietypowy. W celu wsparcia przedsiębiorstw, w ramach kolejnych odsłon tarczy antykryzysowej wprowadzono nowe instrumenty pomocowe dla firm dotkniętych przez epidemię. To m.in. zwolnienie z obowiązku opłacania składek, odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie należności na raty (bez naliczania opłaty prolongacyjnej od należności za okres od stycznia 2020 r.), wypłaty świadczeń postojowych.


Źródło: shutterstock.com

Centra Umorzeń w ZUS

ZUS w 2017 r. zainicjował utworzenie Centrów Umorzeń ich celem jest podniesienie jakości świadczonych usług oraz zapewnienie jednolitości podejmowanych rozstrzygnięć w zakresie umarzania należności z tytułu składek poprzez koncentrację merytorycznej obsługi wniosków z zakresu umorzeń w utworzonych w ZUS trzech Centrach Umorzeń (CUM).

Wnioski o umorzenie składek

Pomimo utworzenia CUM, klienci ZUS mają możliwość tak jak wcześniej składania wniosków o umorzenie należności lub ponowne rozpatrzenie sprawy w każdej placówce ZUS lub mogą je przekazać w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Mogą też skontaktować się z doradcami do spraw ulg i umorzeń  - na przykład podczas e-wizyty.

Postępowanie w zakresie umorzenia składek przez ZUS

Jak informuje ZUS, wniosek o umorzenie trafia do właściwego doradcy ds. ulg i umorzeń, który odpowiada za przeprowadzenie postępowania administracyjnego, zebranie odpowiedniej dokumentacji i przekazanie sprawy do merytorycznego rozpatrzenia przez Centrum Umorzeń. Wnioski są rozpatrywane przez pracowników CUM, którzy nie mają żadnego kontaktu z wnioskodawcą, co poza specjalizacją i ujednoliceniem podejścia ogranicza ryzyko związane z możliwością wpływania na sposób rozstrzygnięcia.

Umorzenie składek, w szczególnie trudnych sytuacjach

Co ważne umorzenie należności może mieć miejsce w szczególnie trudnych sytuacjach określonych przepisami prawa, m.in. wtedy, gdy ZUS stwierdził całkowitą nieściągalność należności. Jednak jest to ściśle obwarowane przepisami.

ZUSKoronawirus w Polsce