ZUS: Nowe składki na ubezpieczenie społeczne 2021

Iwona Maczalska

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że od 1 stycznia zaczną obowiązywać nowe wysokości składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Nowe składki będą wyższe od aktualnie obowiązujących.

ZUS: Nowe składki na ubezpieczenie społeczne 2021
Źródło: shutterstock.com

Zarówno młodzi przedsiębiorcy, jak i przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą od dłuższego czasu, muszą liczyć się z podwyżką składek na ubezpieczenie społeczne, która nastąpi 1 stycznia 2021 roku. Wszystko za sprawą zmiany wysokości podstawy wymiaru składek, która służy ustalaniu wysokości składek na ubezpieczenie społeczne, obowiązujących w przyszłym roku.

Nowa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne 2021

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedstawił kwotę nowej, najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, jaka będzie obowiązywała od stycznia 2021 roku. Podstawa ta dla nowych firm prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych wyniesie nie mniej niż 840 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2021 r. - 2800 zł).

W przypadku starszych firm, prowadzących działalność dłużej niżeli 24 miesiące od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, najniższa podstawa nie będzie niższa niżeli 3155,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego - 5259 zł).

Nowe składki ZUS od 1 stycznia 2021 roku

Zmiana podstawy wymiaru składek oznacza zmiany wysokości składek ZUS społecznych dla przedsiębiorców. Ponieważ od stycznia najniższa podstawa wymiaru składek zarówno dla nowych, jak i starych firm będzie wyższa niżeli w roku 2020 – od 1 stycznia zaczną obowiązywać nowe, wyższe składki ZUS na ubezpieczenie społeczne. Wynosić one będą:

1. Składki ZUS stare firmy:

  • składki na ubezpieczenie emerytalne - 615,93 zł,
  • składki na ubezpieczenie rentowe - 252,43 zł,
  • składki na ubezpieczenie chorobowe - 77,31 zł.

2. Składki ZUS nowe firmy:

  • składki ZUS na ubezpieczenie emerytalne - 163,97 zł,
  • składki ZUS na ubezpieczenie rentowe - 67,20 zł,
  • składki ZUS na ubezpieczenie chorobowe - 20,58 zł.

Składka ZUS na ubezpieczenie zdrowotne

Corocznej waloryzacji ulegnie również wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne. Aktualnie nowa składka zdrowotna obowiązująca w 2021 roku nie jest jeszcze znana. Jest ona bowiem ustalana na podstawie wysokości przeciętnego miesięczne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2020 r. Wysokość tego wynagrodzenia zostanie ogłoszony przez Prezesa GUS około 20 stycznia 2021 roku.

ZUS