Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zmiany w Kodeksie Pracy w 2022 roku

Ewelina Czechowicz

Nowy rok to nowe wyzwania i zmiany w prawie pracy. Wraz z nadejściem 2022 r, podniesiony zostanie próg najniższego wynagrodzenia, ustawodawca planuje też zmiany dotyczące wymiaru urlopu oraz pracy zdalnej. Przepisy Kodeksu Pracy powinny również zostać dostosowane do unijnej dyrektywy work-life balance, która wpłynie m.in. na wydłużenie urlopu ojcowskiego.

» Minimalne wynagrodzenie, odprawy pieniężne, czas pracy 2022. Co jeszcze zmieni się w przyszłym roku?

Podwyżka płacy minimalnej

Zwykle wraz z nowym rokiem podnoszone jest minimalne wynagrodzenie. Taka podwyżka czeka też etatowców od stycznia 2022 r. Już od nowego roku podstawa wynagrodzenia wyniesie 3010 zł co da na rękę około 2356 zł. Osoby, które otrzymują wynagrodzenie na podstawie stawki godzinowej otrzymają podwyżkę do kwoty 19,70zł brutto za godzinę pracy. Koszty jakie poniosą pracodawcy za miesięczne utrzymanie pracownika z zatrudnieniem na podstawie najniższej krajowej będą wynosić 3614,40zł brutto.

Więcej dni urlopu?

W 2022 r. pracownicy być może będą mieć jednolitą ilość dni wolnych. Obecnie wymiar urlopu uzależniony  jest od stażu pracy. Pracownicy, którzy mają mniejszy staż pracy niż 10 lat korzystają z  20 dni urlopu, natomiast wszyscy pracownicy z większym stażem pracy mogą skorzystać z 26 dniowego wypoczynku. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę tymczasową urlop wynosi 24 dni rocznie. Planowana reforma, która ma wejść w życie w roku 2022 ma znieść konieczność osiągnięcia 10 letniego stażu pracy do osiągnięcia 26 dniowego urlopu.

Dni wolne od pracy i długie weekendy w 2022 r. Kiedy warto zaplanować urlop w nowym roku? - PIT.pl

Dyrektywa work-life balance

Dyrektywa ustanawia minimalne wymagania mające na celu osiągnięcie równości kobiet i mężczyzn pod względem szans na rynku pracy i traktowania w miejscu pracy przez ułatwienie pracownikom będącym rodzicami lub opiekunom godzenia życia zawodowego z rodzinnym.

Dyrektywa przewiduje indywidualne prawa związane z:

  1. urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim i urlopem opiekuńczym;
  2.  elastyczną organizacją pracy dla pracowników będących rodzicami lub opiekunów.

2 miesiące urlopu rodzicielskiego tylko dla ojca

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym rodziców i opiekunów została przyjęta w czerwcu 2019 roku. Nowe regulacje  zawierają wiele rozwiązań dotyczących uprawnień rodzicielskich, np. w zakresie urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego i elastycznej organizacji czasu pracy. Część z nich - jak np. 10-dniowy urlop ojcowski z okazji narodzin dziecka - funkcjonuje już w polskim ustawodawstwie. Znaczącą zmianą będzie rozszerzenie i wydłużenie urlopu tylko dla ojców.

Zmiany w podatkach, zasiłkach i urlopach które czekają pracowników w 2022 r. - PIT.pl

Dodatkowe 5 dni urlopu? 

Dyrektywa zakłada również wprowadzenie tzw. urlopu opiekuńczego w wymiarze 5 dni. Mógłby on w Polsce zastąpić obecną tzw. "opiekę nad dzieckiem", która trwa dziś 2 dni w roku. Miałby też być także rozszerzony na wszystkich krewnych, którzy zamieszkują w tym samym gospodarstwie domowym: matkę, ojca, małżonka / małżonkę. Na razie nie wiadomo, jakie założenia pojawią się w polskim Kodeksie pracy.

Praca zdalna uregulowana na stałe kodeksie pracy?  

W czasie pandemii nadal do kodeksu pracy nie trafiły zapisy dotyczące pracy zdalnej. 

Projekt ustawy o zmianie Kodeksu pracy jest nadal procedowany. Aktualnie praca zdalna uregulowana jest w przepisach ustaw covidowych. Jednak z uwagi na pandemię nowe przepisy nie wejdą szybko w życie.

Wg założeń praca zdalna co do zasady będzie dobrowolną formą wykonywania pracy zależną przede wszystkim od woli obu stron stosunku pracy. Zatem także praca zdalna wykonywana całkowicie będzie wykonywana wyłącznie za zgodą pracownika. 

Praca zdalna w Kodeksie pracy - 10 zmian w projekcie - PIT.pl

Na wejście w życie kodeksowej pracy zdalnej trzeba poczekać  

Projekt zmian w kodeksie pracy był przedmiotem około półrocznego dialogu między reprezentowanymi w  Zespole problemowym ds. prawa pracy RDS organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi, oraz około 2 miesięcznego dialogu w Zespole negocjacyjnym w zakresie działu „praca” w ramach prac nad Umową Społeczną - zanim został przekazany do oficjalnych uzgodnień, opiniowania i konsultacji. 

Likwidacja luki płacowej

Kolejną zmiana, która ma wejść w życie w 2022 r. dotyczy obowiązku równej płacy niezależnie od płci, rasy pracownika. Reforma, która jest planowana ma na celu wprowadzić równość wynagrodzeń dla osób pełniących te same funkcje na stanowiskach. W przypadku jeżeli kobieta czy osoba innego wyznania, która wykonuje te same zadania, co jej kolega/koleżanka z pracy będzie otrzymywać mniejsze wynagrodzenie, uzyska możliwość zgłoszenia tej sprawy do sądu pracy. Pracodawca, który pomimo nowego Kodeksu Pracy nie będzie stosować się do niego może zostać ukarany karą grzywny lub pozbawienia wolności na kilka lat.

Polski ład: Zmiany w PIT dla przedsiębiorców od 2022 r. - PIT.pl

Zmiany w Kodeksie pracy od 2022 r.

Źródło: shutterstock

Zmiany w prawie pracy 2022 r. 

Zmiany, które niesie ze sobą rok 2022 mają na celu uporządkować przepisy dotyczące pracy zdalnej, dostosować polskie regulacje do unijnej dyrektywy oraz wyrównać wymiar urlopu oraz zlikwidować lukę płacową. Nowe przepisy z pewnością będą sporym obciążeniem dla pracodawców, którzy zmuszeni będą do podwyżki po raz kolejny wynagrodzeń w związku z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowo też zmiany w zakresie rozwiązań prorodzinnych, dłuższe urlopy dla ojców czy więcej dni wolnych pozwalających na opiekę nad członkiem rodziny stanowią dodatkowe obciążenia dla silnie nadwyrężonych budżetów przedsiębiorców, którzy ucierpieli przez trwającą pandemie.

Kodeks pracyPłaca minimalnaWymiar czasu pracyUrlopMacierzyństwoPodatki 2022