Zmiana w Twój e-PIT: od środy zwrot ulgi na dziecko w pełnej wysokości, także ze składek ZUS

Katarzyna Sudaj

Kto logował się do Twojego e-PIT wczoraj i dziś, mógł zauważyć, że zmieniła mu się kwota podatku do zwrotu z rozliczenia za 2020 rok. Wczoraj zaledwie kilkaset złotych, a dziś już 3-4 więcej i ponad 2 tys. zł nadpłaconego podatku! O co chodzi?

Zmiana w Twój e-PIT: od dziś zwrot ulgi na dziecko w pełnej wysokości, także ze składek ZUS
Źródło: shutterstock.com

W poniedziałek 15 lutego w rządowej usłudze Twój e-PIT pojawiły się rozliczone deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-28 i PIT-38 za 2020 rok. W zasadzie większość podatników mogła je sprawdzić dopiero wczoraj, bo w pierwszym dniu Twój e-PIT miał poważne problemy techniczne i był w zasadzie niedostępny w ciągu dnia.

Wczoraj niższa kwota zwrotu w Twój e-PIT niż dziś. MF poprawił wyliczenia ulgi na dziecko

We wtorek logując się do Twój e-PIT, podatnik na pierwszym ekranie podsumowania widział kwotę podatku do zwrotu (ci, którzy zwrot mają lub ci mniej szczęśliwi - kwotę niedopłaty). Na własnym przykładzie (i nie tylko) potwierdziłam, że - podobnie jak rok temu - usługa Twój e-PIT oblicza kwotę zwrotu z tytułu ulgi na dzieci tylko do wysokości sumy zaliczek na podatek pobranych w trakcie 2020 roku. Aby więc otrzymać pełny zwrot ulgi prorodzinnej zeznania w Twój e-PIT należało samodzielnie uzupełnić pozycję „Dodatkowa kwota do zwrotu z ulgi na dzieci”. Wówczas dopiero mechanizm Twój e-PIT przeliczał kwotę zwrotu i podawał jego wysokość nie tylko do kwoty zapłaconego podatku, ale także doliczał do zwrotu różnicę z odprowadzonych składek ZUS na ubezpieczenie.

» Kiedy otrzymam zwrot podatku z PIT?

Rok temu w tym tkwi szkopuł – aby w usłudze Twój e-PIT podatnik mógł otrzymać zwrot niewykorzystanej ulgi na dzieci, w przypadku gdy kwota ulgi jest większa od należnego od podatnika podatku, musiał samodzielnie skorzystać z funkcjonalności „dodaj zwrot z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci”.

We wtorek wyglądało na to, że KAS nie poprawił pod tym względem sposobu obliczania ulgi prorodzinnej w usłudze Twój e-PIT i podatnik powinien nadal robić to samodzielnie.

W środę zmiana wielkości podatku do zwrotu w Twój e-PIT

Spore było więc zaskoczenie, gdy dziś po zalogowaniu do rządowej usługi , kwota podatku do zwrotu opiewała na pełne odliczenie z tytułu ulgi na dzieci – czyli zamiast kilkaset złotych już pełne 2x 1112,04 zł czyli ponad 2,2 tys. zł. Najwyraźniej w nocy dokonano poprawek zaimportowanych rozliczeń PIT-37 i ulga prorodzinna jest odliczana w pełnej wysokości – również jej niewykorzystana część z kwoty składek ubezpieczeniowych.

Jednak nie mamy pewności, czy inne uwagi podatników, co do nieprawidłowych wysokości kwot zwrotu z tytułu ulgi na dzieci (gdy kwota podatku była wystarczająco wysoka na pełen zwrot) także zostały skorygowane. Więcej przeczytasz w artykule: Błędy w naliczaniu ulgi na dzieci w Twój e-PIT. Sprawdź dokładnie swoje rozliczenie roczne

Co z PIT-ami wysłanymi w Twój e-PIT przed zmianą wyliczeń?

Pytanie również, co z podatnikami, którym udało się złożyć zeznanie podatkowe w pierwszym czy drugim dniu funkcjonowania usługi Twój e-PIT? A było ich ponad 100 tys. e-PITów już popołudniu w poniedziałek - jak informuje resort finansów. Czy na czas zauważyli niepełny zwrot ulgi na dziecko i dokonali korekty obliczeń? Czy powinni teraz złożyć korektę PIT, by odzyskać pełny zwrot podatku?

Pierwsze 100 tys. PIT-ów w awaryjnej usłudze Twój e-PIT

Twój e-PITOdliczenia w PITUlga na dzieciMacierzyństwoRozliczenie roczneWspólne rozliczenie PITHOT