Polski Ład: Ulga dla klasy średniej, czy pracujący na umowę o pracę zyskają?

Ewelina Czechowicz

Rząd przyjął projekt zmian podatkowych. Zmiany te przełożą się na stan portfeli Polaków zatrudnionych w ramach umowy o pracę w 2022 r. Kto zapłaci za Polski Ład? Jak zmiany w składce zdrowotnej wpłyną na wynagrodzenie netto od stycznia 2022 r.? Czy wynagrodzenie, które będą otrzymywać pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w 2022 r. będzie wyższe? Wyjaśniamy.

» Zarabiasz powyżej 13 tys. zł brutto. Jak dużo stracisz na Polskim Ładzie?

 Do naszej redakcji swoje zapytanie skierował czytelnik:

„Czy jako osoba na etacie z tzw. "klasy średniej" będę miał obniżoną pensję wypłacaną co miesiąc w związku z podniesieniem składki zdrowotnej i dopiero przy  rocznym rozliczaniu zadziała tak zwany wzór, który ma zrekompensować mi tę podwyżkę? Czy też wspomniany wzór będzie działał przy każdej wypłacie pensji i teoretycznie jej wysokość się nie zmieni?” – pyta Pan Sławomir.

Ulga dla klasy średniej, czy pracujący na umowę o pracę zyskają na polskim ładzie?

Źródło: KPRM.gov.pl

Uchwalona przez Sejm ustawa podatkowa, jeśli zostanie przyjęta przez Senat i uzyska podpis Prezydenta do końca listopada wpłynie na stan portfeli Polaków. Zgodnie z prezentowanymi założeniami zmiany mają zacząć obowiązywać od stycznia 2022 r.  Na zmianach zyskają jedynie osoby o najniższych dochodach. Skutki reformy dotkną osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę, czy ulga dla klasy średniej je ochroni?

Wadliwy przepis utrudni korzystanie wszystkim z ulgi dla klasy średniej

Odpowiedzi należy szukać w poniższych wyliczenia. Przygotowaliśmy szczegółowe wyliczenia, dla osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę, których wynagrodzenie jest stałe i wynosi 4000 zł, 6000 zł oraz 9000 zł. Dla celów wyliczenia przyjęliśmy, że pracownik ma powyżej 26 lat, złożył u pracodawcy PIT-2 oraz korzysta z podstawowych kosztów uzyskania przychodu w wysokości 250 zł i nie jest seniorem. 

Kwota wolna od podatku

Polski Ład zakłada podniesienie kwoty wolnej od podatku z 8 000 zł do 30 000 zł, wprowadzona zmiana będzie miała wpływ na kwotę zmniejszającą podatek. Aktualnie kwota zmniejszająca podatek wynosi 43,76 zł. Jeśli proponowane zmiany wejdą w życie kwota ta wyniesie 425 zł. (30 000 zł x17%= 5100zł/12 = 425 zł)

Wyższy I próg podatkowy

Zmiany dotyczące opodatkowania odczują osoby, które zarabiały więcej niż 85 528 a mniej niż 12000 zł. Od stycznia bowiem I próg podatkowy ma zostać podniesiony do kwoty 120 000 zł. Osoby uzyskujące dochody do 120 000 zł zapłacą zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 17%.

4000 zł dochodu brutto

Zmiany wprowadzone w ramach Polskiego Ładu wpłyną na wysokość wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę. Dla osób, które osiągają stały dochód w kwocie 4000 zł zmiana będzie na korzyść, do portfela wpłynie miesięcznie kwota wyższa o 120 zł, w skali roku będzie to 1 440 zł.

Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, przed wprowadzeniem Polskiego Ładu:

 

styczeń 2021

kwota brutto wynagrodzenia za pracę

4000,00

Podstawa składek Emerytalna, Rentowa, Chorobowa

4000,00

Składka Emerytalna

390,40

Składka Rentowa

60,00

Składka Chorobowa

98,00

Suma składek pracownika

548,40

Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego

3451,60

Składka zdrowotna 9%

310,64

Składka zdrowotna 7,75 %

267,50

Koszty uzyskania Przychodu

250,00

Ulga dla pracownika

brak

Podstawa opodatkowania zaokrąglona do pełnych zł

3202,00

Kwota pomniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy w związku z oświadczeniem PIT-2 (kwota wolna od podatku) 

43,76

Stawka PIT

17,00%

Wysokość zaliczki na PIT

500,58

Zaliczka do US zaokrąglona do pełbych złotych

233,00

Kwota netto wynagrodzenia

2907,96

Źródło: PIT.pl opracowanie własne

Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, po wprowadzeniu Polskiego Ładu:

 

styczeń 2022

kwota brutto wynagrodzenia za pracę

4000,00

Podstawa składek Emerytalna, Rentowa, Chorobowa

4000,00

Składka Emerytalna

390,40

Składka Rentowa

60,00

Składka Chorobowa

98,00

Suma składek pracownika

548,40

Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego

34510,60

Składka zdrowotna 9%

310,64

Składka zdrowotna 7,75 %

brak

Koszty uzyskania Przychodu

250,00

Ulga dla pracownika

brak

Podstawa opodatkowania zaokrąglona do pełnych zł

3202,00

Kwota pomniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy w związku z oświadczeniem PIT-2 (kwota wolna od podatku) 

425,00

Stawka PIT

17,00%

Wysokość zaliczki na PIT

119,34

Zaliczka do US zaokrąglona do pełnych złotych

119,00

Kwota netto wynagrodzenia

3021,96

Źródło: Pit.pl opracowanie własne

PIT-0 dla seniorów

W ramach Polskiego ładu rząd chce zachęcić do pozostania na rynku pracy seniorów. Z preferencji mają mieć możliwość skorzystania osoby, które są   zatrudnione na etacie, pracują na zleceniach i przedsiębiorcy (opodatkowani na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym czy ryczałtem), którzy mimo osiągnięcia uprawnień do emerytury zrezygnują z jej pobierania i będą dalej aktywni zawodowo.

PIT-0 dla seniora ma działać na zasadach PIT-0 dla młodych, tzn. obejmie m.in. roczny przychód z pracy do kwoty 85 528 zł. Seniorzy rozliczający się na zasadach ogólnych będą mieli do wykorzystania jeszcze kwotę wolną, która wyniesie 30 tys. zł. Czyli pracujący seniorzy, którzy nie pobierają emerytury, będą płacić podatek dopiero po przekroczeniu 115 528 zł zarobków (30 tys. zł kwoty wolnej + 85 528 zł ulgi).

Ulga dla klasy średniej, kto na niej zyska?

W ramach Polskiego ładu rząd proponuje nową ulgę podatkową : ulgę dla klasy średniej. Z preferencji  jednak nie skorzystają wszyscy pracownicy, będzie ona dostępna dla tych, którzy osiągają dochód od 5 701 zł do 11 141 zł miesięcznie, który podlega opodatkowaniu według skali podatkowej.

Dodatkowo w ramach tej ulgi wprowadzono podział na osoby mające dochód w przedziale od 5 701 zł do 8 549 zł i druga grupa to osoby z dochodem od 8 549 zł do 11 141 zł. Różnica pomiędzy tymi grupami polega na sposobie wyliczenia ulgi.
 Ulga dla osób o dochodach z przedziału do 8 549 zł jest liczona według wzoru:
 (przychód * 6,68% – 380,50 zł) / 0,17

 

Osoba, która w 2021 r. zarabiała 6 000 zł przy takich samych założeniach jak w wyliczeniu dla pracownika z wynagrodzeniem 4 000 zł (w wyliczeniu przyjęto że pracownik jest w wieku powyżej 26 lat, ma stałe wynagrodzenie, złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2 i korzysta z podstawowych kosztów uzyskania przychodu) i nie jest pracującym seniorem, nie odczuje praktycznie zmianw ramach Polskiego ładu, po ich wprowadzeniu do jej portfela wpłynie zaledwie 1zł więcej w ciągu miesiąca, co w skali roku da 12 zł.

 

styczeń 2021

kwota brutto wynagrodzenia za pracę

6000,00

Podstawa składek Emerytalna, Rentowa, Chorobowa

6000,00

Składka Emerytalna

584,60

Składka Rentowa

90,00

Składka Chorobowa

147,00

Suma składek pracownika

822,60

Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego

5177,40

Składka zdrowotna 9%

465,97

Składka zdrowotna 7,75 %

401,25

Koszty uzyskania Przychodu

250,00

Ulga dla pracownika

brak

Podstawa opodatkowania zaokrąglona do pełnych zł

4927,00

Kwota pomniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy w związku z oświadczeniem PIT-2 (kwota wolna od podatku) 

43,76

Stawka PIT

17,00%

Wysokość zaliczki na PIT

793,83

Zaliczka do US zaokrąglona do pełnych złotych

393,00

Kwota netto wynagrodzenia

4318,43

Źródło: Pit.pl

Zmiany w ramach Polskiego ładu, sprawią że pracownik zyska ulgę w kwocie 119,41 zł jednak nie skorzysta z odliczenia składki zdrowotnej. Dla osób zarabiających 6000 zł reforma będzie praktycznie neutralna.

 

styczeń 2022

kwota brutto wynagrodzenia za pracę

6000,00

Podstawa składek Emerytalna, Rentowa, Chorobowa

6000,00

Składka Emerytalna

585,60

Składka Rentowa

90,00

Składka Chorobowa

147,00

Suma składek pracownika

822,60

Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego

5177,40

Składka zdrowotna 9%

465,97

Składka zdrowotna 7,75 %

brak

Koszty uzyskania Przychodu

250,00

Ulga dla pracownika

119,41

Podstawa opodatkowania zaokrąglona do pełnych zł

4808,00

Kwota pomniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy w związku z oświadczeniem PIT-2 (kwota wolna od podatku) 

425,00

Stawka PIT

17,00%

Wysokość zaliczki na PIT

392,36

Zaliczka do US zaokrąglona do pełnych złotych

392,00

Kwota netto wynagrodzenia

4319,43

Źródło: Pit.pl opracowanie własne

9 000 zł dochodu, to już strata w "Polskim ładzie"

Osoby, które otrzymują dochód w wysokości 9000 zł w ramach umowy o pracę dla wyliczenia ulgi dla klasy średniej będą musiały skorzystać z innego wzoru. Ulga dla osób o dochodach z przedziału od 8 549 zł do 11 141 zł jest liczona według wzoru:

 (przychód * (- 7,35%) + 819,08zł) / 0,17

Ulga dla osób o dochodach w kwocie  9 000 zł brutto przy takich samych założeniach jak przy wyliczeniu dla osób uzyskujących dochody w kwocie 4 000 zł oraz 6 000 zł nie przyniesie im korzyści. Osoby zarabiające 9 000 zł brutto  miesięcznie będą tracić 63 złote w skali miesiaca, co rocznie daje stratę w kwocie 756 zł.

 

styczeń 2021

styczeń 2022

różnica

9000,00

9000,00

 

Podstawa składek Emerytalna, Rentowa, Chorobowa

9000,00

9000,00

 

Składka Emerytalna

878,40

878,40

 

Składka Rentowa

135,00

135,00

 

Składka Chorobowa

220,50

220,50

 

Suma składek pracownika

1233,90

1233,90

 

Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego

7766,10

7766,10

 

Składka zdrowotna 9%

698,95

698,95

 

Składka zdrowotna 7,75 %

601,87

brak

 

Koszty uzyskania Przychodu

250,00

250,00

 

Ulga dla pracownika

brak

926,94

 

Podstawa opodatkowania zaokrąglona do pełnych zł

7516,00

6589,00

 

Kwota pomniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy w związku z oświadczeniem PIT-2 (kwota wolna od podatku) 

43,76

425,00

 

Stawka PIT

17,00%

17,00%

 

Wysokość zaliczki na PIT

1233,96

695,13

 

Zaliczka do US zaokrąglona do pełnych złotych

632,00

695,00

 

Kwota netto wynagrodzenia

6435,15

6372,15

-63,00 zł

Źródło: Pit.pl

PIT-0 dla rodzin 4+

Rząd w ramach Polskiego ładu, przygotował również preferencję podatkową dla rodziców 4 dzieci. PIT-0 jest kierowany do rodziców (w tym zastępczych i opiekunów prawnych), którzy wychowują co najmniej 4 dzieci. Jak wskazują autorzy ustawy, To rozwiązanie dla wszystkich – niezależnie od tego czy są pracownikami, przedsiębiorcami, wychowują dzieci razem, czy są samotnymi rodzicami. Resort finansów podkreśla, że  każdy rodzic co najmniej czwórki dzieci, który zarabia do 85 528 zł, nie będzie płacić PIT. Rodzic na skali będzie korzystał jeszcze dodatkowo z podwyższonej kwoty wolnej wynoszącej 30 tys. zł. A to oznacza brak PIT przy zarobkach do 115 528 zł. Dla małżonków, którzy rozliczają się wspólnie, kwota bez PIT będzie wynosić 231 056 zł.

Zmiany w składce zdrowotnej

Zmiany w składce zdrowotnej dotkną zarówno przedsiębiorców jak i osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę. Składka zdrowotna (7,75%) nie będzie odliczana od podatku. Ulga dla klasy średniej pozwoli na zachowanie neutralności w wynagrodzeniu między 2021 a 2022 r. tym pracownikom, którzy osiągają dochód do 6000 zł brutto. Czym wyższe zarobki, tym różnica pomiędzy dochodem z 2021 r. a tym wypłacanym w ramach Polskiego ładu będzie większa.

Polski ŁadKodeks pracyPłaca minimalnaFormy opodatkowania