Polski Ład: zmiany w opodatkowaniu dochodu małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci

Ewelina Czechowicz

Polski Ład ma przynieść więcej pieniędzy w domowych budżetach według zapewnień resortu finansów czeka nas wprowadzenie systemu fair play w podatkach. Zmianie mają ulec zasady rozliczania przez małżonków i osoby samotnie wychowujące dzieci. Kto na nich zyska? 

Zgodnie z zapowiedziami MF ze wspólnego rozliczenia mają mieć możliwość skorzystania małżonkowie, którzy zawarli związek małżeński w trakcie roku podatkowego. Dodatkowo w myśl projektowanych przepisów prawo do wspólnego opodatkowania dochodów mają zyskać małżonkowie i osoby samotnie wychowujące dzieci, którzy mają np. zawieszoną działalność gospodarczą, i nie uzyskują przychodów oraz nie ponoszą kosztów. Ma się również zmienić pojęcie osoby samotnie wychowującej dzieci.

Polski Ład: wspólne rozliczenie małżonków
Źródło: shutterstock.com

Więcej na temat wspólnego rozliczenia z małżonkiem znajdziesz w poradniku  ,,Wspólne rozliczenie PIT w 2020/2021 roku”.

Osoba samotnie wychowująca dzieci

Autorzy projektu ustaw podatkowych chcą aby zostało doprecyzowane pojęcie  „osoby samotnie wychowującej dzieci”. Zgodnie z założeniami projektowanych przepisów ma to być  tylko jeden z rodziców. Zaproponowana zmiana  jak uzasadniają ją autorzy projektu ma na celu przywrócenie  pierwotnego sensu tej preferencji i wyeliminowanie sytuacji korzystania z niej przez obydwoje rodziców niebędących w związku małżeńskim wychowujących dzieci w trybie pieczy naprzemiennej. 

Jak na twój portfel wpłyną zmiany podatkowe Polskiego Ładu?

Zapraszamy na webinar Pulsu Biznesu "Jak na twój portfel wpłyną zmiany podatkowe Polskiego Ładu?" Środa 28 lipca, godz. 11

Wspólne rozliczenie rocznej deklaracji podatkowej z małżonkiem

Aktualnie obowiązujące  przepisy pozwalają na wspólne rozliczenie dopiero za pierwszy pełny rok małżeństwa. Po wprowadzeniu w życie projektowanych przepisów wspólne rozliczenie ma być możliwe już za ten sam rok, w którym zawarty został zwiazek małżeński.  Obecnie wysokość podatku wylicza się w podwójnej wysokości od połowy łącznych dochodów. Po prostu sumę dochodów (po odjęciu składek ZUS i ulg przysługujących każdemu z małżonków) dzieli się na dwa. Po zmianie przepisów według projektu małżonkowie mają zyskać możliwość szybszego wspólnego rozliczenia. Dotąd nie było takiej możliwości.  Jeżeli projektowane przepisy wejdą w życie to osoby, które zawarły związek małżeński w trakcie 2021 r. będą mogły się wspólnie rozliczyć już w 2022 r. nie będą musiały czekać aż minie cały rok, by złożyć wspólny PIT

Ulga w PIT dla osób wychowujących dzieci 

W projekcie nowych przepisów nie zmieniają się zasady korzystania z ulgi prorodzinnej. W zeznaniu za rok 2021 (składanym w roku 2022) podatnik będzie mógł odliczyć:

  1.  do 1112,04 zł z tytułu ulgi prorodzinnej na wychowywanie jednego dziecka  jeśli spełni warunki do skorzystania z ulgi (dochód wspólnie rozliczających się rodziców po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne nie  może przekraczyć  łącznie 112.000 zł, lub w przypadku rodzica niepozostającego w związku małżeńskim dochód nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 56.000 zł)
  2. do 1112,04 zł na drugie dziecko,
  3.  do 2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,
  4.  do 2700,00 zł rocznie z tytułu wychowania czwartego i kolejnego dziecka. O zasadach odliczania ulgi na dzieci w Polskim Ładzie piszemy w publikacji: Zmiany w odliczaniu ulgi na dziecko dla niektórych rodziców

Polski ŁadRozliczenie roczneWspólne rozliczenie PITUlga na dzieciOdliczenia w PIT