Ulga dla klasy średniej dla przedsiębiorców. Wadliwy przepis utrudni korzystanie z ulgi

Iwona Maczalska

Sejm przyjął ustawę Polski Ład. Jednocześnie zmienił przepisy dotyczące m.in. stosowania ulgi dla klasy średniej. Dzięki temu z ulgi będą mogli skorzystać również przedsiębiorcy. Niestety okazuje się, że projektowane przepisy są wadliwe, co utrudni bądź wręcz uniemożliwi skorzystanie z ulgi niektórym przedsiębiorcom.

» Sejm przyjął Polski Ład. Zmiany w podatkach 2022

Na ostatnim posiedzeniu Sejm przyjął przepisy ustawy o tzw. Polskim Ładzie. Wśród uchwalonych przepisów znalazło się wiele nowości m.in. rozszerzenie możliwości zastosowania ulgi dla klasy średniej na niektórych przedsiębiorców. Niestety okazuje się, że zaprojektowane w pośpiechu nowe przepisy zostały stworzone nieprecyzyjne, co może bardzo utrudnić skorzystanie z ulgi dla klasy średniej niektórym przedsiębiorom.

Ulga dla klasy średniej dla przedsiębiorców

Źródło: shutterstock

Ulga dla klasy średniej dla jakich przedsiębiorców?

Nowe przepisy zakładają rozszerzenie grupy podatników, którzy będą mogli skorzystać z tzw. ulgi dla klasy średniej. Dotychczasowe przepisy zakładały bowiem, że z tego prawa mogli skorzystać wyłącznie pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Nowe, uchwalone w Sejmie przepisy umożliwią zastosowanie ulgi również przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, którzy zarobią w miesiącu nie więcej niżeli 13 tys. zł brutto. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule ,, Ulga dla klasy średniej także dla działalności gospodarczej”.

Wadliwe przepisy utrudnią przedsiębiorcom skorzystanie z ulgi

Niestety przepis umożliwiający skorzystanie z ulgi dla klasy średniej również przedsiębiorcom, projektowany w pośpiechu, został niepoprawnie napisany. Może to spowodować,  że część przedsiębiorców będzie miała trudności nie tylko z prawidłowym ustaleniem prawa do ulgi, lecz również uniemożliwi jej odliczenie. W czym tkwi problem?

W projektowanym art. 26 ust 4a ustawy o tzw. Polskim Ładzie zakłada się, że kwotę ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej ustala się biorąc pod uwagę sumę uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym i podlegających opodatkowaniu zgodnie z art. 27 przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz uzyskanych w ciągu roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a.

» Polski Ład: Ulga dla klasy średniej, czy pracujący na umowę o pracę zyskają?

Problem tkwi właśnie w sformułowaniu ,,kosztów prowadzenia działalności gospodarczej”. W ustawie o PIT nie ma bowiem definicji ,,kosztów prowadzenia działalności". Mowa wyłącznie o ,,kosztach uzyskania przychodów". 

Jak alarmuje gazeta Rzeczpospolita – nieprezencyjne przepisy mogą doprowadzić do konieczności podwójnego wyliczania dochodów – osobno dla celów zaliczki PIT, osobno dla celów nowej ulgi. Jaki będzie to miało wpływ na ulgę dla klasy średniej? Jak tłumaczy Izabela Leśniewska, doradca podatkowy w kancelarii Alo-2 na łamach gazety Rzeczpospolita ,, Jeśli przedsiębiorca odliczy od przychodu wszystkie koszty prowadzenia działalności, może się okazać, że w ogóle nie ma do niej prawa. Nie osiąga bowiem dolnego limitu ulgi. Może też się zdarzyć, że wszystko odliczy, a ustawodawca miał co innego na myśli i przedsiębiorca przekroczył górny limit”.  

Przyjęta przez Sejm ustawa Polski Ład została aktualnie skierowana do Senatu. Prawdopodobnie podczas prac nad projektem wadliwy przepis zostanie skierowany do poprawki. W innym wypadku skorzystanie z ulgi może okazać się bardzo problematyczne. 

 

Polski ŁadPłatnik PITOdliczenia w PIT