Polski Ład przyniesie ulgę na terminale płatnicze

Katarzyna Sudaj

Ministerstwo finansów chcąc spopularyzować obrót bezgotówkowy, zamierza zobowiązać przedsiębiorców do przyjmowania zapłaty od klienta w formie płatności elektronicznych np. kartą płatniczą. By wydatki na nabycie i obsługę terminala płatniczego nie były tak odczuwalne, proponuje nową ulgę w podatku dochodowym.

» Za brak integracji terminala płatniczego z kasą 5 tys. zł kary

Polski Ład da ulgę na terminale płatnicze
Źródło: shutterstock.com

Choć wszyscy wiemy, że płatność bezgotówkowa to wygoda dla klienta i przybywa miejsc, gdzie możemy zapłacić kartą, telefonem lub BLIK-iem, to jednak nadal jest wiele punktów handlowo-usługowych, zwłaszcza małych sklepów, gdzie płacić możemy tylko gotówką. Przedsiębiorcy tłumaczą się kosztem zakupu samego terminala płatniczego, ale i prowizją od sprzedaży dokonanej za jego pośrednictwem.

Resort finansów przygotował zachętę dla firm. W projekcie ustawy podatkowej Polski Ład zawarł propozycję ulgi na terminal w podatku dochodowym. Tym sposobem wydatki na nabycie i obsługę terminala płatniczego:

  • będą zaliczane w 100% do kosztów uzyskania przychodów, oraz
  • będą ponownie odliczane od dochodu w ramach ulgi podatkowej.

Komentarz eksperta: Nowy obowiązek dla przedsiębiorców

Projektowany art. 19a ustawy - Prawo przedsiębiorców jest wspominany zaledwie „przy okazji” uzasadnienia innych zmian przepisów. Przepis ten dla wielu przedsiębiorców będzie jednak ważny, ponieważ co do zasady nakłada na przedsiębiorców (z wyjątkiem przedsiębiorców nieprowadzących sprzedaży z obowiązkiem sprzedaży za pomocą kas rejestrujących) obowiązek zapewnienia dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych i to nie tylko w siedzibie przedsiębiorcy, ale także poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do transportu pasażerskiego. Oznacza to w praktyce obowiązek umożliwienia płatności z wykorzystywaniem np. kart płatniczych, kart wirtualnych, instrumentów pieniądza wirtualnego - wyjaśnia radca prawny dr Rafał R. Wasilewski 
(Kancelaria Radcy Prawnego dr Rafał R. Wasilewski w Szczecinie)

Dla kogo nowa ulga w PIT?

Ulga na terminal będzie przysługiwała zarówno w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych według skali podatkowej, jak i według jednolitej 19% stawki podatku liniowegoPIT.

Limit ulgi w PIT na terminal płatniczy

Projektowane przepisy podatkowe Polskiego Ładu zakładają, że podatnik w danym roku będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania (czyli od dochodu) maksymalnie 1000 zł.

W przypadku podatników, którzy zgodnie z przepisami o podatku VAT są zwolnieni z obowiązku rejestrowania przychodów przy użyciu kas rejestrujących, odliczeniu będzie podlegała maksymalnie kwota 2500 zł w roku podatkowym.

» Polski Ład obniży limit płatności gotówkowych o prawie połowę

Prawo do ulgi będzie przysługiwało wyłącznie w odniesieniu do wydatków poniesionych w roku podatkowym, w którym podatnik zapewnił możliwość przyjmowania płatności za pośrednictwem terminala i wydatków poniesionych w roku bezpośrednio po nim następującym. Oznacza to, że podatnik będzie miał prawo do ulgi przez dwa lata podatkowe.

W uzasadnieniu do ustawy czytamy: Jeżeli zatem np. podatnik poniesie wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych w roku 2022, to prawo do ulgi będzie mu przysługiwało w rozliczeniu za rok 2022 i 2023. Wydatki poniesione w 2022 r. podatnik odliczy od podstawy obliczenia podatku w zeznaniu składanym za 2022 r., a wydatki poniesione w 2023 r. podatnik odliczy w zeznaniu składanym za 2023 r. Jeżeli podstawa obliczenia podatku nie pozwoli na odliczenie w całości wydatków poniesionych w 2022 r. w zeznaniu składanym za 2022 r., to nieodliczoną część poniesionych wydatków podatnik będzie mógł odliczyć w zeznaniach składanych za rok 2023, 2024 i 2025. Nieodliczoną cześć wydatków poniesionych w 2023 r. podatnik będzie miał prawo odliczyć w zeznaniach składanych za rok 2024, 2025 i 2026.

Szybki zwrot VAT w terminie 15-dniowym dla tzw. podatnika bezgotówkowego

Firmy, które będą rozliczać bezgotówkowo większość swojego obrotu z konsumentami sektora C2B (consumer to business), otrzymają „superszybki” zwrot VAT. Dzięki temu zwrot VAT pojawi się cztery razy szybciej na ich koncie – nie w ciągu 60 dni, ale już w 15 dni - obiecuje rząd.

Zmiana zakresu odliczania poniesionych wydatków przez małych podatników VAT

Polski Ład jednocześnie modyfikuje zakres odliczania poniesionych wydatków na nabycie terminala płatniczego oraz wydatków związanych z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego dla małych podatników, którym przysługuje prawo do zwrotu VAT w terminie 15-dniowym. Dla celów ulgi w podatku dochodowym uprawnienie to musi przysługiwać przez czas określony w przepisach. Prawo do odliczenia będzie przysługiwało w kwocie 200% poniesionych wydatków, jednak nie więcej niż 2000 zł rocznie.

Uwaga!

Prawo do ulgi będzie przysługiwało w każdym roku, w którym podatnik poniósł wydatek, co oznacza, że nie będzie to prawo ograniczone do roku poniesienia wydatku i roku po nim następującego.

Podatnik dokonujący odliczenia, będzie mógł stosować ulgę również w przypadku, gdy przyjmował płatności przy użyciu terminala płatniczego w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc, w którym ponownie rozpoczął przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego. Ulgę będzie mógł stosować również w roku, w którym zapewniał możliwość płatności bezgotówkowych korzystając z programów finansujących zwrot wydatków związanych z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego, o ile będzie ponosił wydatki uwzględniane w uldze.

na podstawie uzasadnienia do projektu ustawy podatkowej Polski Ład

Polski ŁadOdliczenia w PITOdliczenie VATZwrot VATKasy fiskalnePodatek PIT