Dwukrotnie niższy limit płatności gotówkowych odsuwa się w czasie

Katarzyna Sudaj

Projekt ustawy podatkowej tzw. Polski Ład przewiduje obniżenie kwoty płatności, którą będzie trzeba dokonać bezgotówkowo, przelewem na konto bankowe kontrahenta. Kwota graniczna płatności ma zostać obniżona prawie dwukrotnie.

» Za brak integracji terminala płatniczego z kasą 5 tys. zł kary

Dwukrotnie niższy limit płatności gotówkowych
Źródło: shutterstock.com

» Nowe prawo i sankcje w zakresie tzw. "płacenia pod stołem" od 2022 r.

Polski Ład zakłada popularyzację obrotu bezgotówkowego. Ma to wydatnie ograniczyć szarą strefę, gdzie większość obrotu odbywa się gotówkowo. Większa część transakcji bezgotówkowych w systemie bankowym da większą transparentność działań przedsiębiorców i ułatwi ich kontrolę.

» Polski Ład to nieformalna likwidacja JDG w Polsce

Obniżenie limitu płatności gotówkowych pomiędzy firmami (B2B)

Dlatego w art. 18 projektu ustawy Polski Ład, czyli ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw odwołano się do ustawy Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) wprowadzając następującą zmianę - w art. 19 w pkt 2 wyrazy „15.000 zł” zastępuje się wyrazami „8.000 zł”. Kwota graniczna płatności z obecnych 15 tys. zł zostanie obniżona do 8 tys. zł. Jeśli przedsiębiorca będzie chciał zaliczyć taką płatność do kosztów uzyskania przychodu, będzie musiał udokumentować ją w formie przelewu.

 

>>> Zmiana limitu już nie w 2022 roku, nie w 2023, a dopiero od 1 stycznia 202...

Komentarz eksperta:

Radca prawny dr Rafał Wasilewski

Właśnie w temacie przedsiębiorców warto wspomnieć o kilku istotnych kwestiach, ponieważ projektowane przepisy w wielu przypadkach dotyczą obrotu gospodarczego i – co może nie jest takie oczywiste – prawa gospodarczego. Zaprojektowane przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej powinny w pierwszej kolejności zakładać nienakładanie na przedsiębiorców nowych obciążeń administracyjnych i zmierzać do ograniczania obowiązków informacyjnych. Tymczasem projekt ustawy m.in. obniża próg transakcji, od którego przedsiębiorca ma obowiązek przyjąć zapłatę za pośrednictwem rachunku płatniczego (dotychczasowy próg 15.000 zł zastąpi niższy próg 8.000 zł). Nie trudno nie zauważyć, że akurat tej zmiany nawet nie wyjaśniono w uzasadnieniu projektu. (Kancelaria Radcy Prawnego dr Rafał R. Wasilewski w Szczecinie)

Nowy limit dla transakcji gotówkowych dla C2B

Resort finansów chce wprowadzić limit dla transakcji gotówkowych dla sektora C2B (consumer to business) w kwocie 20 tys. zł. Przedsiębiorcy od połowy 2022 roku będą musieli zapewnić swoim klientom możliwość dokonywania płatności drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem terminala, telefonu lub przelewu.

» Polski Ład przyniesie ulgę na terminale płatnicze

Obowiązek będzie obejmował tylko tych przedsiębiorców, którzy mają i będą mieli obowiązek instalowania kas fiskalnych, czyli takich których roczny przychód przekracza 20 tys. PLN.

 

>>> Limit C2B (consumer to business) też nie w 2023 roku

KsięgowośćPolski ŁadKasy fiskalneKosztyZakładanie firmy