Za brak integracji terminala płatniczego z kasą 5 tys. zł kary

Katarzyna Sudaj

W projekcie Polskiego Ładu znalazł się zapis dotyczący nowego obowiązku dla przedsiębiorców oferujących płatności kartą. Jeśli ich kasa fiskalna łączy się online z Centralnym Repozytorium Kas, to od połowy 2022 roku muszą mieć zintegrowany terminal płatniczy.

» Polski Ład przyniesie ulgę na terminale płatnicze

Za brak integracji terminala płatniczego z kasą 5 tys. zł kary
Źródło: shutterstock.com

W rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw wpisano nowy obowiązek dla sprzedawców przyjmujących płatności kartą.

W projekcie dodano art. 19a ust. 3 do ustawy "Prawo przedsiębiorców": Przedsiębiorca, który zapewnia możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego i prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zapewnia współpracę kasy rejestrującej z terminalem płatniczym zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, określonymi w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.

» Ulga na zakup kasy fiskalnej online

Kasy nowego typu (online), które w czasie rzeczywistym łączą się z Centralnym Repozytorium Kas, mają tam przekazywać nie tylko e-paragony, czyli informacje o bieżącym obrocie, ale także dane dotyczące płatności bezgotówkowych.

Ulga na zakup kas wirtualnych - objaśnienia podatkowe MF

Zmiana prawa od 1 lipca 2022 roku

Zgodnie z projektowanymi przepisami od 1 lipca 2022 r. praca kasy fiskalnej działającej w trybie online będzie musiała być zintegrowana z terminalem płatniczym. Za niedopełnienie tego obowiązku będzie grozić kara w wysokości 5 tys. zł, która wynika z art. 111 ust. 6kb ustawy o VAT:

„dodaje się ust. 6kb w brzmieniu: „6kb. W przypadku stwierdzenia, że podatnik prowadzący ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, wbrew art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, nie zapewnia współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym, przy użyciu którego zapewnia możliwość przyjmowania płatności, zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, naczelnik urzędu skarbowego, w drodze decyzji, nakłada na tego podatnika karę pieniężną w wysokości 5000 zł.”

» Jak sporządzić wniosek o przesunięcie terminu instalacji kasy on-line?

Nowy limit dla transakcji gotówkowych dla C2B (konsument - przedsiębiorca)

Kasy fiskalnePolski Ład