Odliczenie VAT

Wyrok TSUE: Pozorność nie zawsze wykluczy odliczenie podatku VAT

W czwartek Trybunał Sprawiedliwości UE wydał ważny wyrok w polskiej sprawie (sygn. C-114/22). Wynika z niego, że skarbówka może odmówić przedsiębiorcy prawa do odliczenia podatku naliczonego tylko wtedy, jeśli wykaże, że transakcja miała charakter pozorny, albo została ona faktycznie dokonana, ale w celu oszustwa bądź nadużycia prawa podatkowego ...

Wyrok TSUE: Pozorność nie zawsze wykluczy odliczenie podatku VAT

Kłamstwa Vatowskie wróciły. VAT niebezpiecznie spada

Dochody z VAT zmalały w styczniu 2023 r. o ponad 21%. • Na przełomie roku dochody z VAT dziwnie się zmieniały. Powstaje wątpliwość, czy czasem celowo nie sterowano zwrotami, aby sztucznie podnieść dochody w 2022 roku. To wymaga wyjaśnienia. Ministerstwo Finansów powinno szybko opublikować dane o zwrotach podatku VAT ...

Kłamstwa Vatowskie wróciły. VAT niebezpiecznie spada

Wpływ rocznej korekty VAT na przychody i koszty

Podmioty gospodarcze będące podatnikami VAT, jeżeli prowadzą tzw. działalność mieszaną, co roku mają obowiązek dokonywania korekty odliczonego podatku VAT. Korekta ta na gruncie podatku dochodowego znajduje swoje odzwierciedlenie w przychodach lub kosztach podatkowych ...

Wpływ rocznej korekty VAT na przychody i koszty

Warunki skorzystania z ulgi na złe długi w VAT

Podatnik VAT czynny ma prawo do skorzystania z ulgi na złe długi. Może tego dokonać w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną i od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 3 lata, licząc od ...

Warunki skorzystania z ulgi na złe długi w VAT

Wycofanie środka trwałego z firmy – samochód na cele prywatne

W sytuacji podjęcia decyzji o zaprzestaniu użytkowania samochodu firmowego i dalszego wykorzystywania go prywatnie należy zaprzestać uwzględniać pojazd w ewidencji składników majątkowych przedsiębiorstwa o okresie użytkowania dłuższym niż rok podlegających amortyzacji (art. 22a ust. 1 ustawy o PIT), to znaczy wykreślić pojazd z ewidencji ...

Wycofanie środka trwałego z firmy – samochód na cele prywatne