Odliczenie VAT

Siedem dni na złożenie VAT-26, aby odliczyć cały podatek

Dyrektor KIS rozpatrywał kwestie odliczenia VAT związanego z wydatkami eksploatacyjnymi i nabyciem paliwa do samochodu. Organ wskazał, że pełne odliczenie VAT jest możliwe po złożeniu VAT-26. W przypadku zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu podatnik powinien złożyć nową deklarację z aktualnymi danymi. Termin na złożenie deklaracji ...

Siedem dni na złożenie VAT-26, aby odliczyć cały podatek

Więcej czasu na odliczenie VAT

Nowy projekt nowelizacji ustawy o VAT przygotowanej przez Ministerstwo Finansów zakłada wydłużenie do 4 okresów terminu do odliczenia Vat naliczonego. Jeśli proponowane przepisy wejdą od 1 stycznia 2021 r. jak zakłada projekt, podatnicy rozliczający się miesięcznie będą mieli wydłużony czas na dokonanie odliczenia do 4 miesięcy. W przypadku podatników, którzy rozliczają się kwartalnie, zasady pozostaną bez zmian ...

Więcej czasu na odliczenie VAT

VAT w przypadku nieściągalnych wierzytelności

Ulga na złe długi jest przywilejem podatników VAT, którym kontrahenci nie płacą terminowo za nabyte towary czy usługi. Natomiast w stosunku do dłużników wprowadza ona obowiązek korekty odliczonego podatku naliczonego wynikającego z nieopłaconych faktur ...

VAT w przypadku nieściągalnych wierzytelności

Zapłata na konto niewidniejące w Wykazie podatników VAT

Od 1 września 2019 r. funkcjonuje Wykaz podatników VAT, tzw. biała lista, który umożliwia podatnikom dostęp do istotnych informacji przy weryfikacji swoich kontrahentów. Wykaz ten nie obejmuje podatników oczekujących na rejestrację jako podatnik VAT, jak również, co do zasady, podatników korzystających ze zwolnienia z VAT ...

Zapłata na konto niewidniejące w Wykazie podatników VAT