Odliczenie VAT

Ulga na złe długi a cesja wierzytelności

Niekorzystne stanowisko organów podatkowych i sądów administracyjnych, stanowiące że przy cesji wierzytelności należy podwyższyć podstawę i podatek o całą kwotę wierzytelności, zostało zakwestionowane przez NSA dopiero w 2019 r. Od tego czasu wydaje się, że obowiązuje jednolita praktyka, niemniej fiskus w pojedynczych sprawach ...

Ulga na złe długi a cesja wierzytelności

Zmiana zasad składania VAT-26

Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których mają obowiązek prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, powinni złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek z nimi związany. Termin ten od 1 października 2021 r. ulegnie zmianie ...

Zmiana zasad składania VAT-26

Ulga na zakup kas wirtualnych - objaśnienia podatkowe MF

Ministerstwo Finansów przygotowało objaśnienia podatkowe dotyczące zasad przyznawania ulgi na zakup kas wirtualnych. Dzięki nim i zawartym w nich przykładom, realizacja ulgi na zakup kas wirtualnych stanie się prostsza. Podatnicy zyskają dodatkowo pewność prawa w zakresie ewidencji na kasie rejestrującej sprzedaży, za którą płatność nastąpiła za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej ...

Ulga na zakup kas wirtualnych - objaśnienia podatkowe MF

Polski Ład przyniesie ulgę na terminale płatnicze

Ministerstwo finansów chcąc spopularyzować obrót bezgotówkowy, zamierza zobowiązać przedsiębiorców do przyjmowania zapłaty od klienta w formie płatności elektronicznych np. kartą płatniczą. By wydatki na nabycie i obsługę terminala płatniczego nie były tak odczuwalne, proponuje nową ulgę podatkową ...

Polski Ład przyniesie ulgę na terminale płatnicze

Mniej fikcyjnych faktur, mniej postępowań w sprawie wyłudzeń VAT

Oszustwo podatkowe z wykorzystaniem znikającego podatnika – inaczej nazywane karuzelami podatkowymi, są największymi oszustwami podatkowymi. Jak często KAS wykrywa przestępstwa polegające na wyłudzeniach VAT oraz przestępstwa karuzelowe? Zapytaliśmy o dane dotyczące wszczynanych postępowań oraz o liczbę skazanych. O tym jak wyglądają statystyki dotyczące wykrywalności przestępstw dotyczących wyłudzeń VAT i przestępstw karuzelowych piszemy poniżej.

Mniej fikcyjnych faktur, mniej postępowań w sprawie wyłudzeń VAT

Najem prywatny jako działalność opodatkowana VAT

Opodatkowaniu VAT podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski. Osoba fizyczna wynajmująca lokal w ramach prywatnego najmu działa w charakterze podatnika VAT, gdyż czynność ta wyczerpuje znamiona działalności gospodarczej ...

Najem prywatny jako działalność opodatkowana VAT