Dla kogo 12 proc. PIT za 2022 r.?

Ewelina Czechowicz

Polski ład 2.0 ma zacząć obowiązywać od 1 lipca 2022 r., jednak część przepisów ma objąć cały 2022 r. Kto będzie mógł skorzystać z obniżki PIT do 12 proc. za 2022 r.? Czy Polacy faktycznie zapłacą niższe podatki? Czy obniżka PIT wpłynie na rozliczenia za 2022 r.? - wyjaśniamy

Polski ład 2.0 ma naprawić to co zostało zepsute w reformie podatkowej, która została wprowadzona od stycznia 2022 r. W ramach naprawy przepisów rząd przyjął projekt ustawy obniżający PIT do 12 proc. Przepisy zostały przekazane do Sejmu, który je poparł. Teraz ustawa procedowana jest w Senacie, gdzie po głosowaniu zostanie przekazana do Sejmu, a po uchwaleniu przez Sejm do podpisu Prezydenta. Projekt przygotowany przez resort finansów obniża PIT z 17 proc. do 12 proc. dla podatników na skali, a przedsiębiorcom na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej pozwala na odliczenie części składek zdrowotnych od podstawy opodatkowania.

12 proc. PIT – co się zmieni i dla kogo? 

W związku z procedowanymi przepisami stawka PIT ma spaść z 17 proc. do 12 proc. w pierwszym progu podatkowym do 120 tys. zł. Obniżka PIT obejmie podatników na skali podatkowej: emerytów i rencistów, pracowników, zleceniobiorców oraz przedsiębiorców. Na podstawie rozwiązań sprzed 2022 r. PIT nie płaciłoby niemal 6,7 mln podatników. Po zmianach, podatku nie będzie płacić ponad dwa razy więcej osób, bo aż prawie 15,2 mln podatników. Jednak nie wszyscy będą mogli skorzystać z nowych przepisów.

Dla kogo 12 proc. PIT za 2022 r.?

Źródło: shutterstock

Nie wszyscy skorzystają z nowych przepisów

Z obniżki PIT nie skorzystają podatnicy, którzy zdecydują się pozostać na wybranych wcześniej przez siebie zasadach opodatkowania, podatku liniowym, ryczałcie czy karcie podatkowej. Część z podatników zyska jednak możliwość zmiany formy opodatkowania.

Składka zdrowotna – preferencje dla niektórych przedsiębiorców

Przedsiębiorcy na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej będą mogli pomniejszać podstawę opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu. Podatnicy będący na podatku liniowym będą mieli prawo do pomniejszenia dochodu o kwotę 8 700 zł. Ryczałtowcy mają zyskać prawo do pomniejszenia przychodu o 50% zapłaconych składek zdrowotnych, Z kolei osoby będące na karcie podatkowej zyskają prawo do pomniejszenia podatku 19 proc. zapłaconej składki.

Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku lub przy rozliczeniu rocznym

Podatnicy, którzy aktualnie rozliczają się na zasadach ryczałtowych mają zyskać możliwość zmiany opodatkowania pomiędzy 1 lipca a 22 sierpnia. Oznacza to, że będą mogli przez pierwszą połowę roku być opodatkowani w formie ryczałtu, a drugą połowę wg skali podatkowej.

Stąd podatnicy, którzy aktualnie są na ryczałcie będą mieli możliwość zmiany opodatkowania na skale dla całego 2022 r.  albo będą mogli przez pół roku korzystać z ryczałtu a przez drugą połowę roku 202 r.  ze skali podatkowej.

Nie każda forma opodatkowania będzie do zmiany

Podatnicy będą mogli zmienić formę opodatkowania jedynie na zasady ogólne. Nie będzie możliwości zmiany na ryczałt lub na podatek liniowy. Podatnicy którzy aktualnie rozliczają się ryczałtowo lub korzystają z podatku liniowego będą mogli wybrać jedynie zasady ogólne.

Projekt zmian w podatkach opublikowany w RCL. Zmiany planowane są od 1 lipca 2022 r. - PIT.pl

Kwota wolna od podatku w 2022 r.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, stanowiącej założenia tzw. Nowego Polskiego Ładu – od 2022 r. nastąpiło podwyższenie kwoty wolnej od potrąceń. Zmiany w Polskim ładzie 2.0 nie wprowadzają zmian w tym zakresie. Kwota wolna pozostanie jak ustalono na poziomie 30 000 zł. 

Kwota wolna od podatku a Polski ład 2.0

W 2022 r. kwota wolna od podatku wzrosła do kwoty 30 000 zł. Jeśli dochód osiągnięty w trakcie roku nie przekroczy 30 000 zł, podatnik nie zapłaci podatku. W przypadku kiedy podatnik osiągnie przychód mieszczący się w przedziale od 30 000 do 120 000 zł zapłaci 12 proc. PIT. Powyżej pierwszego progu podatkowego podatek PIT wyniesie jak dotąd 32 proc. Trzeba pamiętać, że deklaracje z nowymi obowiązującymi przepisami będzie można składać od 2023 r. W przypadku dochodu wynoszącego do 120 000 zł podatek ma wynieść 12 % minus kwota zmniejszająca podatek w kwocie 3600 zł, dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych. Kwota 120 000 to kwota dochodu, co oznacza, że od przychodu konieczne jest odjęcie  wartości kosztów podatkowych, ulg podatkowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

DochódWatość podatku

0-30 000 zł

0 zł

30 000-120 000 zł

12% minus 3600 zł

powyżej 120 000 zł

10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Źródło: Opracowanie własne PIT.pl 

Rozliczenie za 2022 r. w przypadku osiągania minimalnego wynagrodzenia

Minimalne wynagrodzenie brutto w 2022 r. wynosi 3 010 zł. W przypadku kiedy pracownik przez cały 2022 r. otrzymuje minimalne wynagrodzenie  Ptj. 3 010 zł brutto, dochód pracownika wyniesie za 2022 r. 36 120 zł, czyli 6 000 zł więcej aniżeli przewiduje pierwszy próg podatkowy.  Daltego też pracownik będzie musiał rozliczyć się z Urzędem Skarbowym po zakończeniu 2022 r. w następujący sposób: podatkiem zostanie objęta wyłącznie nadwyżka, a zatem kwota 6 120 złotych. Kwotę 6 120 zł należy pomnożyć przez 0,12 (gdyż pensja mieści się w pierwszym progu podatkowym równym 12 proc.) co daje wynik 734,40 zł. Przed zmianami podatek wynosił 17 proc, co dawało kwotę 1 040,40 zł. Aktualnie podatnik zyska 306 zł, zapłaci niższy podatek. 

 

Polski ŁadKwota wolna od podatkuPłaca minimalnaKsięgowośćOdliczenia w PITPłatnik PITPIT-37PIT-36Składka zdrowotnaPodatki 2022Formy opodatkowaniaFormy zatrudnieniaKarta podatkowaRyczałtPodatek PITHOT