Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Deklaracja PIT złożona bez załącznika. Jak postępować dalej?

Iwona Maczalska 27.03.2017 09:00 (aktualizacja: )

2017-03-24

Przed wysłaniem sporządzonej przez nas deklaracji PIT do urzędu skarbowego warto upewnić się, że nie ciąży na nas obowiązek dołączenia do niej stosownych załączników. Wysłanie bowiem druku PIT bez odpowiedniego załącznika skutkuje koniecznością dokonania korekty zeznania.

PIT bez załącznika a korekta deklaracji
Źródło: YAY foto

Do końca rocznych rozliczeń PIT pozostał nieco ponad miesiąc. Ostateczny termin rozliczenia się w urzędzie skarbowym mija we wtorek 2 maja o godzinie 23:59. Warto pamiętać, że rozliczenie wiąże się nie tylko z prawidłowym i terminowym rozliczeniem deklaracji PIT, lecz niejednokrotnie również z dołączeniem do niej stosownego załącznika. Brak załącznika oznacza konieczność skorygowania deklaracji.

 

Załącznik PIT/O w przypadku zastosowania ulg i odliczeń

Załącznik PIT/O jest załącznikiem do deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-28. Należy go dołączyć do zeznania podatkowego w przypadku, gdy w deklaracji wykazaliśmy przysługującą nam ulgę podatkową. Dotyczy to zarówno zastosowania odliczeń od dochodu (m.in. ulgi internetowej, ulgi rehabilitacyjnej, czy darowizny na cele krwiodawstwa), czy też odliczeń od podatku (m.in. ulgi prorodzinnej, odliczenia składki ZUS zdrowotnej, czy IKZE).

<< więcej o załączniku PIT/O

Załącznik PIT/B dla przedsiębiorcy

Załącznik PIT/B przeznaczony jest dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych (PIT-36) bądź na podstawie podatku liniowego (PIT-36L). Jest on informacją o wysokości uzyskanego dochodu bądź osiągniętej straty z pozarolniczej działalności gospodarczej. W przypadku prowadzenia wielu rodzajów działalności gospodarczej lub prowadzenia jej w wielu miejscach i prowadzenia większej liczy ksiąg rachunkowych (ksiąg przychodów i rozchodów) - należy każdy rodzaj działalności wykazywać odrębnie. W przypadku większej liczby źródeł - należy złożyć większą liczbę załączników PIT/B.

<< więcej o załączniku PIT/B

 

Załącznik PIT/M dla rodzica zarabiającego dziecka

Załącznik PIT/M jest informacją o dochodach małoletnich dzieci, którego rodzice rozliczają przychód dziecka doliczając go do własnego przychodu. Co do zasady małoletni nie mają obowiązku samodzielnego wypełnienia i złożenia własnego zeznania podatkowego. Obowiązek rozliczenia dochodów dzieci ciąży na rodzicach. Wykazaniu osiągniętych dochodów służy załącznik PIT/M.

<< więcej o załączniku PIT/M

Załącznik PIT/D

Załącznik PIT/D jest przeznaczony dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym za 2013 rok rozliczają nabyte w latach ubiegłych wydatki poniesione na:

  • spłatę odsetek od kredytu na cele mieszkaniowe, który został udzielony podatnikowi w latach 2002-2006 oraz odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi w celu spłaty kredytu mieszkaniowego bądź kredytu przeznaczonego na spłatę tego kredytu,
  • na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową,
  • na spłatę kredytu (wraz z odsetkami) z lat 1992-1993 na cele mieszkaniowe, otrzymane z zakładu pracy,
  • cele mieszkaniowe (ulga mieszkaniowa), jeżeli wydatki te nie znalazły pokrycia odpowiednio w dochodzie, przychodzie lub podatku za lata wcześniejsze.

Załącznik PIT/D składa się łącznie z zeznaniem PIT-36, PIT-37 bądź PIT-28.

<< więcej o załączniku PIT/D

>>> Pobierz bezpłatny program i rozlicz swój PIT <<<

 

Rozliczenie ulgi odsetkowej wraz z załącznikiem PIT-2K

Załącznik PIT-2K stosuje się w przypadku rozliczenia po raz pierwszy ulgi odsetkowej na zasadach praw nabytych. Wynika to faktu, że ulga odsetkowa obecnie już nie obowiązuje. Załącznik PIT-2K składa się łącznie z zeznaniem PIT-36, PIT-37 bądź PIT-28.

<< więcej o załączniku PIT-2K

 

Kredyt podatkowy na załączniku PIT/Z

Załącznik PIT/Z jest informacją o wysokości uzyskanego dochodu bądź poniesionej straty z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust.7a ustawy, czyli z tzw. kredytu podatkowego. Załącznik ten dołącza się wyłącznie do deklaracji PIT-36 bądź PIT-36L.

<< więcej o załączniku PIT/Z

Załącznik PIT/ZG dla dochodów zagranicznych

Druk PIT/ZG będący załącznikiem do deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39 przeznaczony jest wyłącznie dla podatników osiągających dochody poza granicami kraju. Załącznika nie musi stosować obcokrajowiec pracujący w Polsce, a także osoba, która przebywając za granicą uzyskuje przychody z tytułu stosunku pracy zawartego w Polsce.


<< więcej o załączniku PIT/ZG

 

Załącznik PIT/BR - działalność badawczo-rozwojowa

Załącznik PIT/BR przeznaczony jest dla podatników, którzy w 2016 roku ponieśli koszty z tytułu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Podatnicy Ci mają możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem PIT kosztów uzyskania przychodu poniesionych na tą działalność. Ulga na działalność badawczo-rozwojową po raz pierwszy może być rozliczona w rocznym zeznaniu PIT za 2016 rok, składanym w 2017 roku.

<< więcej o załączniku PIT/BR

 

Załącznik PIT/DS - działy specjalne produkcji rolnej

Podatnicy, którzy dochody z działów specjalnych produkcji rolnych ustalali w 2016 roku na podstawie prowadzonych ksiąg (KPiR bądź ksiąg rachunkowych) oraz samodzielnie obliczali zaliczki na podatek dochodowy, nie muszą już składać deklaracji PIT-6. W takim przypadku podatnicy zobowiązani będą wyłącznie do przekazania informacji o prowadzonych działach specjalnych produkcji rolnej na nowym druku PIT/DS. Zmiana ta obowiązuję od tegorocznych, rocznych rozliczeń PIT za 2016 rok.

<< więcej o załączniku PIT/DS

Deklaracja PIT złożona bez załącznika a korekta

W przypadku gdy podatnik zorientował się, że przesłał do urzędu skarbowego deklarację PIT bez załącznika, konieczne będzie skorygowanie rozliczenia. Nie obowiązuje obecnie obowiązek uzasadniania przyczyn korekty - nalezy po prostu wysłać deklarację oznaczoną jako korygująca, z poprawnie wypełnionymi załącznikami. 

Korekta deklaracji PIT szybciej przez Internet

Korekty deklaracji podatkowej PIT można również dokonać drogą elektroniczną przez Internet. Wypełniając deklarację elektroniczną podobnie jak w przypadku wersji papierowej należy zaznaczyć pole wskazujące na korektę zeznania. Korygować można zarówno deklaracje składane za rok obecny, jak i za lata przeszłe, czy to w formie standardowej, czy elektronicznej.

<< więcej o korekcie druku PIT

Iwona Maczalska,
PIT.pl