PIT-y roczne 2015
Pomoc eksperta

Złożenie zeznania

Korekta zeznania

Korekta zeznania podatkowego ma miejsce w przypadku, gdy ujawnią się błędy w druku wypełnionym i przekazanym do organu podatkowego. Poprzez zeznanie korygujące podatnik zmienia treść pierwotnie przekazanej deklaracji. W wyniku zmiany zeznanie pierwotnie złożone nie będzie brane przez organ skarbowy pod uwagę, natomiast w przypadku kontroli, organ kontrolujący podda sprawdzeniu informacje wynikające z zeznania skorygowanego.

Korekty dokonywać należy aż do zakończenia okresu przedawnienia, zatem z reguły powinno się ją dokonywać przez 5 lat licząc od końca roku, w którym składana jest deklaracja. Zeznania za 2015 rok korygować należy zatem aż do końca 2021 roku.

Korekty dokonuje się składając:

 • deklarację podatkową (zgodnie ze wzorem obowiązującym w roku, z którego deklarację się koryguje) – oznaczoną jako „korekta” (w formularzu podatkowym podatnik posiada zawsze wybór pomiędzy „złożeniem zeznania” a „korektą zeznania”).

Od 2016 r nie ma obowiązku dołączania pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty (ORD-ZU).

UWAGA! Co z podpisem pod deklaracją

Formalnie deklaracja złożona bez podpisu nie stanowi oświadczenia podatnika, a zatem nie może być korygowana. Zdarzają się urzędy skarbowe, które w ramach wstępnych czynności sprawdzających wzywają podatnika do uzupełnienia braku, niemniej nie mają takiego obowiązku. Mają prawo uznać, że brak podpisu pod deklaracją nie jest elementem podlegającym korekcie, a tym samym podatnik odpowiadać będzie za niezłożenie w ogóle deklaracji w wymaganym terminie.

Korekta deklaracji podatkowej niesie ten skutek, że:

 • złożona w odpowiednim terminie łącznie z zapłatą zaległości podatkowej (jeśli występuje) spowoduje zaniechanie ukarania za przestępstwo karne skarbowe,
 • zapłata zaległości podatkowej (o ile taka wystąpiła) w terminie 7 dni od daty złożenia korekty i nie później niż 6 miesięcy po upływie terminu na złożenie korygowanej w danym momencie deklaracji, powoduje obniżenie odsetek podatkowych.


<< Sprawdź aktualne wysokości odsetek podatkowych

 

Uprawnienie do skorygowania deklaracji:

 • ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą;
 • przysługuje nadal po zakończeniu:
  • kontroli podatkowej,
  • postępowania podatkowego - w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.


Obniżona wartość odsetek nie wystąpi w przypadku korekty:

 • złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. W takim przypadku nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej;
 • dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

Korektę dokonać można jeszcze przed terminem płatności podatku. W takim przypadku nie ma powodu płacić odsetek za zwłokę.

 

Na przykład

Podatnik złożył PIT-37 2 marca 2016 r. 1 kwietnia zorientował się, że uzyskał jeszcze inne przychody, które należało wykazać oraz zapłacić podatek na koniec roku. Dnia 5 kwietnia skorygował więc swoje zeznanie roczne. W związku z tym nie ma obowiązku płacić odsetek za zwłokę, zaległość podatku nie wystąpiła (podatek należało zapłacić do 2 maja 2016 r., co podatnik uczynił.

Czynności sprawdzające – organ koryguje za podatnika

Czynności sprawdzające urzędu skarbowego polegają na odnajdywaniu prostych błędów (obliczeniowych, związanych z podanymi informacjami) w złożonej deklaracji. W ramach tych czynności organ:

 1. koryguje sam deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 5.000 zł – w tym przypadku przesyła podatnikowi skorygowaną deklarację do wglądu oczekując jednocześnie na sprzeciw w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu skorygowanej deklaracji. Brak sprzeciwu oznacza dokonanie korekty w dacie jej naniesienia przez organ;
 2. zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość.

Korekta przeprowadzona w ramach czynności sprawdzających, zarówno za podatnika jak i przez podatnika nie spowoduje możliwości obniżenia odsetek za zwłokę. Stosuje się wówczas odsetki standardowe.


Korektę złóż na prawidłowym druku

Korektę przeprowadza się na druku, który obowiązywał w roku, za który się ją przeprowadza.


Na przykład

Podatnik koryguje deklarację PIT-37 za 2013 r. Powinien zatem odnaleźć druk PIT-37 obowiązujący w tym roku i na tym formularzu przeprowadzić korektę.

 

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 08-07-2015
 • data modyfikacji: 07-01-2016

Komentarze

Autor: Test (19-08-2016 12:00:19)
Temat: Test
http://www.google.pl
Autor: Test (19-08-2016 11:58:47)
Temat: Test
Gooogle
Autor: basia (29-07-2016 17:17:11)
Temat: ostatni dzien
ETAP 0 Brak informacji o zeznaniu w systemie stan: ZREALIZOWANY ETAP 1 Zeznanie wprowadzone do systemu informatycznego urzędu stan: ZREALIZOWANY ETAP 2 Zeznanie zweryfikowane pozytywnie stan: W TRAKCIE REALIZACJI ETAP 3 Zwrot przygotowany do realizacji stan: W TRAKCIE...pokaż całą treść
ETAP 0 Brak informacji o zeznaniu w systemie stan: ZREALIZOWANY ETAP 1 Zeznanie wprowadzone do systemu informatycznego urzędu stan: ZREALIZOWANY ETAP 2 Zeznanie zweryfikowane pozytywnie stan: W TRAKCIE REALIZACJI ETAP 3 Zwrot przygotowany do realizacji stan: W TRAKCIE REALIZACJI ETAP 4 Zwrot zrealizowany stanzwiń
Autor: basia (29-07-2016 16:51:23)
Temat: ostatni dzien
ETAP 0 Brak informacji o zeznaniu w systemie stan: ZREALIZOWANY ETAP 1 Zeznanie wprowadzone do systemu informatycznego urzędu stan: ZREALIZOWANY ETAP 2 Zeznanie zweryfikowane pozytywnie stan: W TRAKCIE REALIZACJI ETAP 3 Zwrot przygotowany do realizacji stan: W TRAKCIE...pokaż całą treść
ETAP 0 Brak informacji o zeznaniu w systemie stan: ZREALIZOWANY ETAP 1 Zeznanie wprowadzone do systemu informatycznego urzędu stan: ZREALIZOWANY ETAP 2 Zeznanie zweryfikowane pozytywnie stan: W TRAKCIE REALIZACJI ETAP 3 Zwrot przygotowany do realizacji stan: W TRAKCIE REALIZACJI ETAP 4 Zwrot zrealizowany stanzwiń
Autor: viks (30-05-2016 21:25:12)
Temat: Świętochłowice
Pit z łożony 17,02 zero odpowiedzi. Mija już ponad 3 miesiące.... Porażka.....
Autor: Agata (06-05-2016 19:10:56)
Temat: Nieuznana korekta
Właśnie otrzymałam list z US, że moja korekta nie została uznana. Rozliczając się za rok 2014 zamiast zaznaczyć iż jest to PIT 37 dla osób samotnie wychowujących...pokaż całą treść
Właśnie otrzymałam list z US, że moja korekta nie została uznana. Rozliczając się za rok 2014 zamiast zaznaczyć iż jest to PIT 37 dla osób samotnie wychowujących dziecko, zaznaczyłam dla osób fizycznych. Błąd odkryłam w tym roku, wypisując PIT za 2015. Złożyłam zatem korektę i właśnie otrzymałam informację: nie ma zastosowania do podatników, którzy wniosek, wyrażony w zeznaniu podatkowym, określony w ust.2 i 4 złożą po terminie, o którym mowa w art.45 ust1. ( tj po dniu 30 kwietna roku następnego) . Korektę złożyłam w marcu 2015. Nie rozumiem tego, bo czytałam,ze korekty można składać do 5 ;latzwiń
Autor: iga (28-04-2016 12:02:03)
Temat: korekta zeznania
witam, co się stanie gdy zamiast zaznaczyć,, złożenie zeznania" zaznaczyłam,, korekta zeznania"
Autor: Ehhhh (22-04-2016 12:55:22)
Temat: Brak Podpisu
Witam, ja na swoim picie 37 nie złozylem podpisu podatnika, jakie sa konsekewncje
Autor: Elżbieta J (18-04-2016 20:35:40)
Temat: pomylone wiersze
Witam. Pomyliłam wiersze w części C: Wpisałam kwoty w wierszu 4 a powinno być w wierszu 3. Kwotowo wszystko jest w porządku. Czy mam składać korektę deklaracji
Autor: edzio (25-03-2016 16:41:19)
Temat: korekta zeznania
pomyliłem kwotę zaliczki na podatek w roku 2011, jest to kwota 2zł...czy składam korektę deklaracji i czy płacę za to odsetki?
Autor: Graszka (19-03-2016 21:14:17)
Temat: adopcja na odległość
Wysyłam od 10 lat do Salezjanów raz w roku 600 PLN w na cel "adopcja na odległość"nauka dla dzieci na misjach w Afryce.Dotychczas odliczałam w PIT/O, na...pokaż całą treść
Wysyłam od 10 lat do Salezjanów raz w roku 600 PLN w na cel "adopcja na odległość"nauka dla dzieci na misjach w Afryce.Dotychczas odliczałam w PIT/O, na cele kultu religijnego.Obecnie otrzymałam informację, że mogę w ramach organizacji pożytku publicznego i to jest korzystniejsze dla podatnika.Jaką wersję mam przyjąć,czy mogę ubiegać się o zwrot z lat ubiegłych?zwiń
Autor: R.N (03-03-2016 14:10:43)
Temat: KOREKTA
do Autor: Magdalena B Według mnie wypełniasz na nowo pit 37 zaznaczasz kwadrat korekta i wysyłasz na nowo
Autor: Magdalena B (03-03-2016 12:17:48)
Temat: e deklaracje korekta
Witam mam dosc oryginalny problem, mianowicie wyslalam jzu pit 37 do urzedu przez e deklaracje nastepnego dnia listonosz pzryniosl mi pit 11 z firmy w ktorej pracowalam...pokaż całą treść
Witam mam dosc oryginalny problem, mianowicie wyslalam jzu pit 37 do urzedu przez e deklaracje nastepnego dnia listonosz pzryniosl mi pit 11 z firmy w ktorej pracowalam tylko miesiac czasu i o tym zapomnialam chcialam zrobic korekte i przez przypadek usunelam wyslany pi 37. Jak moge teraz to odkrecic skoro w programie ten moj plik nie istnieje??zwiń
Autor: M.J (03-02-2016 10:38:43)
Temat: Gdzie się składa korektę
jeży w dniu składania zeznania mieszkałem w miejscowości A teraz mieszkam i składam zeznania w miejscowości B to do którego US powinienem złożyć korektę zeznania kiedy mieszkałam w m....pokaż całą treść
jeży w dniu składania zeznania mieszkałem w miejscowości A teraz mieszkam i składam zeznania w miejscowości B to do którego US powinienem złożyć korektę zeznania kiedy mieszkałam w m. Azwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
... Drukuj