ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.
PIT-y roczne 2017

Złożenie zeznania

Korekta zeznania

Korekta zeznania podatkowego ma miejsce w przypadku, gdy ujawnią się błędy w druku wypełnionym i przekazanym do organu podatkowego. Poprzez zeznanie korygujące podatnik zmienia treść pierwotnie przekazanej deklaracji. W wyniku zmiany zeznanie pierwotnie złożone nie będzie brane przez organ skarbowy pod uwagę, natomiast w przypadku kontroli, organ kontrolujący podda sprawdzeniu informacje wynikające z zeznania skorygowanego.

Korekty dokonywać należy aż do zakończenia okresu przedawnienia, zatem z reguły powinno się ją dokonywać przez 5 lat licząc od końca roku, w którym składana jest deklaracja. Zeznania za 2017 rok korygować należy zatem aż do końca 2023 roku.

Korekty dokonuje się składając:

 • deklarację podatkową (zgodnie ze wzorem obowiązującym w roku, z którego deklarację się koryguje) – oznaczoną jako „korekta” (w formularzu podatkowym podatnik posiada zawsze wybór pomiędzy „złożeniem zeznania” a „korektą zeznania”).

Od 2016 r. nie ma obowiązku dołączania pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty (ORD-ZU).

UWAGA! Co z podpisem pod deklaracją

Formalnie deklaracja złożona bez podpisu nie stanowi oświadczenia podatnika, a zatem nie może być korygowana. Zdarzają się urzędy skarbowe, które w ramach wstępnych czynności sprawdzających wzywają podatnika do uzupełnienia braku, niemniej nie mają takiego obowiązku. Mają prawo uznać, że brak podpisu pod deklaracją nie jest elementem podlegającym korekcie, a tym samym podatnik odpowiadać będzie za niezłożenie w ogóle deklaracji w wymaganym terminie.

Korekta deklaracji podatkowej niesie ten skutek, że:

 • złożona w odpowiednim terminie łącznie z zapłatą zaległości podatkowej (jeśli występuje) spowoduje zaniechanie ukarania za przestępstwo karne skarbowe,
 • zapłata zaległości podatkowej (o ile taka wystąpiła) w terminie 7 dni od daty złożenia korekty i nie później niż 6 miesięcy po upływie terminu na złożenie korygowanej w danym momencie deklaracji, powoduje obniżenie odsetek podatkowych.


<< Sprawdź aktualne wysokości odsetek podatkowych

 

Uprawnienie do skorygowania deklaracji:

 • ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą;
 • przysługuje nadal po zakończeniu:
  • kontroli podatkowej,
  • postępowania podatkowego - w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.


Obniżona wartość odsetek nie wystąpi w przypadku korekty:

 • złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. W takim przypadku nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej;
 • dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

Korektę dokonać można jeszcze przed terminem płatności podatku. W takim przypadku nie ma powodu płacić odsetek za zwłokę.

 

Na przykład

Podatnik złożył PIT-37 2 marca 2018 r. 1 kwietnia zorientował się, że uzyskał jeszcze inne przychody, które należało wykazać oraz zapłacić podatek na koniec roku. Dnia 5 kwietnia skorygował więc swoje zeznanie roczne. W związku z tym nie ma obowiązku płacić odsetek za zwłokę, zaległość podatku nie wystąpiła (podatek należało zapłacić do 30 kwietnia 2018 r., co podatnik uczynił).

Czynności sprawdzające – organ koryguje za podatnika

Czynności sprawdzające urzędu skarbowego polegają na odnajdywaniu prostych błędów (obliczeniowych, związanych z podanymi informacjami) w złożonej deklaracji. W ramach tych czynności organ:

 1. koryguje sam deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 5.000 zł – w tym przypadku przesyła podatnikowi skorygowaną deklarację do wglądu oczekując jednocześnie na sprzeciw w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu skorygowanej deklaracji. Brak sprzeciwu oznacza dokonanie korekty w dacie jej naniesienia przez organ;
 2. zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość.

Korekta przeprowadzona w ramach czynności sprawdzających, zarówno za podatnika jak i przez podatnika nie spowoduje możliwości obniżenia odsetek za zwłokę. Stosuje się wówczas odsetki standardowe.


Korektę złóż na prawidłowym druku

Korektę przeprowadza się na druku, który obowiązywał w roku, za który się ją przeprowadza.


Na przykład

Podatnik koryguje deklarację PIT-37 za 2013 r. Powinien zatem odnaleźć druk PIT-37 obowiązujący w tym roku i na tym formularzu przeprowadzić korektę.

 

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 11-10-2016
 • data modyfikacji: 25-08-2017
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Autor: warszawa praga (13-03-2018 18:06:57)
Temat: Warszawa praga
19 lutego przez Internet i nadal nie ma zwrotu...:(
Autor: Magda (06-03-2018 20:54:30)
Temat: PIT 2017
Witam. Czy dostanę wyrównanie jeśli złoże korektę i rozlicze dię jako matka samotnie eychowująca? Przez przypadek rozliczyłam się indywidualnie i dostałam zwrot w podstawowej kwocie, jednak w...pokaż całą treść
Witam. Czy dostanę wyrównanie jeśli złoże korektę i rozlicze dię jako matka samotnie eychowująca? Przez przypadek rozliczyłam się indywidualnie i dostałam zwrot w podstawowej kwocie, jednak w latach ubiegłych rozliczałam się jako osoba samotnie wychowująca.zwiń
Autor: Leszek (02-03-2018 08:48:44)
Temat: Re: Korekta wspólne rozliczenie
Nie można zmienić zeznania w zakresie wspólnego/indywidualnego rozliczenia po upływie 30 kwietnia - za rok poprzedni. https://www.podatki.biz/artykuly/prawo-do-indywidualnego-rozliczenia-po-korekcie-wspolnego-zeznania-malzonkow_12_32048.htm
Autor: Asik (27-02-2018 10:01:47)
Temat: Korekta wspólne rozliczenie
Jeśli rozliczyłam malzenstwo osobno to mogę zrobić korektę i rozliczyć ich wspólnie?
Autor: Pablo (24-01-2018 09:37:25)
Temat: PISda
Lepiej za nierobów niech się wezmą , A nie jeszcze kgase rozdają...pokaż całą treść
Lepiej za nierobów niech się wezmą , A nie jeszcze kgase rozdają zwiń
Autor: Kasia (22-01-2018 21:47:39)
Temat: Zle wpisalam date urodzrnia dziacka
Witam. Źle wpisałam datę urodzenia dziecka jak napisać korektę?
Autor: Kasia (22-01-2018 21:41:33)
Temat: Zle wpisalam date urodzrnia dziacka
Witam. Źle wpisałam datę urodzenia dziecka jak napisać korektę?
Autor: ania (24-08-2017 20:52:34)
Temat: korekta jako nadpłata
a jak z korektą gdzie urząd powinien mi oddać kase? pisać wniosek o stwierdzenie nadpłaty?
Autor: Angelina (21-04-2017 10:30:59)
Temat: Błąd w obliczeniach PIT - 37
Witam,przy rozliczeniu podatku popełniłam błąd w obliczeniach. PIT- 37: w poz 113 obliczony podatek wpisałam złą kwotę (wpisałam 2195,98 miało być 2196, 36), co spowodowało że w...pokaż całą treść
Witam,przy rozliczeniu podatku popełniłam błąd w obliczeniach. PIT- 37: w poz 113 obliczony podatek wpisałam złą kwotę (wpisałam 2195,98 miało być 2196, 36), co spowodowało że w poz.115 i 122 też była wpisana zła kwota, chociaż nadpłata została obliczona prawidłowo. Czy muszę w takim wypadku pisać korektę?zwiń
Autor: Anna (28-03-2017 13:52:29)
Temat: brak pierwotnego zeznania pit 37 za rok 2016
Wysłałam deklaracje droga elektroniczna, swoja, malzonka ( zmienial firmy i ma az dwa pity) i wspolna oraz na dziecko pit 0. Wyszedl z tego jeden Pit 37...pokaż całą treść
Wysłałam deklaracje droga elektroniczna, swoja, malzonka ( zmienial firmy i ma az dwa pity) i wspolna oraz na dziecko pit 0. Wyszedl z tego jeden Pit 37 i jeden pit 0, co jest nie tak? O co chodziz pierwotnych zeznaniem? zwiń
Autor: Anastazja (19-03-2017 17:16:46)
Temat: Korekta PIT koszty uzyskania przychodu
Witam, od lipca 2016 r. przebywałam na zwolnieniu lekarskim, w związku z ciążą. Mieszkam poza miejscem pracy w odległości ponad 10 km. w związku z tym,...pokaż całą treść
Witam, od lipca 2016 r. przebywałam na zwolnieniu lekarskim, w związku z ciążą. Mieszkam poza miejscem pracy w odległości ponad 10 km. w związku z tym, czy mam wpisać kwotę kosztów 1668,72 zł, czy ją pomniejszyć, jak tak to w jaki sposób? Ponadto wykonywałam umowę zlecenie, gdzie kwota kosztów uzyskania to 134,00 zł. Czy tą kwotę też mam dodać do ww. kwoty uzyskania? zwiń
Autor: zaklopotany (19-03-2017 11:26:07)
Temat: korekta ulgi na internet
Odliczylem ulgę za internet myśląc ze w zeszłym roku również była odliczona a nie była w związku z tym muszę złożyć korektę bez ulgi na internet czy...pokaż całą treść
Odliczylem ulgę za internet myśląc ze w zeszłym roku również była odliczona a nie była w związku z tym muszę złożyć korektę bez ulgi na internet czy muszę składać wyjaśnienie na piśmie dlaczego popełniłem błąd za 2016 rok bo wyczytałem ze za ubiegły rok juz nie trzeba ? Dziękuję z góry za pomoczwiń
Autor: Topsel (10-03-2017 19:32:32)
Temat: Korekta na PIT-36
Szanowny panie, skoro miał Pan obowiązek złożyć swoje zeznanie na formularzu PIT-36, a złożył Pan na PIT-37, to korektę nalezy złożyć na PIT-36.
Autor: Paweł (02-03-2017 11:46:34)
Temat: A jak skorygować zeznanie na nieodpowiednim formumarzu PIT
Złożyłem zeznanie podatkowe przez e-Deklaracje za rok 2016 na PIT-37, choć powinienem na PIT-36 (w roku 2016 miałem jeszcze zawieszoną działalność gospodarczą). Jak teraz powinienem postąpić? Po...pokaż całą treść
Złożyłem zeznanie podatkowe przez e-Deklaracje za rok 2016 na PIT-37, choć powinienem na PIT-36 (w roku 2016 miałem jeszcze zawieszoną działalność gospodarczą). Jak teraz powinienem postąpić? Po prostu złożyć przez e-Deklaracje PIT-36 zaznaczając "korekta zeznania"?zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz