Pomoc eksperta

Podatkowe

Odsetki podatkowe

Podstawa prawna

  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2012 poz. 749 z późn. zm),
  • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M.P. 2013 poz. 163),
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U. 2011 nr 40 poz. 204).

 


Komentarze

Autor: martyna (21-04-2015 07:48:20)
Temat: Co to odsetki obniżone?
Co oznaczają te odsetki obniżone? Czy to sytuacja gdy piszę do np.US że mam trudną sytuację finansową i wtedy obniżają mi odsetki? www.wordkom.pl tani hosting, najtańsze domeny, certyfikaty...pokaż całą treść
Co oznaczają te odsetki obniżone? Czy to sytuacja gdy piszę do np.US że mam trudną sytuację finansową i wtedy obniżają mi odsetki? www.wordkom.pl tani hosting, najtańsze domeny, certyfikaty ssl. Wysoka jakość, niskie cenyzwiń
Dodaj swój komentarz
... Drukuj