Pomoc eksperta

Podatkowe

Odsetki podatkowe

Dlaczego zmieniają się stawki odsetek za zwłokę od 1 stycznia 2016 roku? 

 

Odsetki od zobowiązań podatkowych
Odsetki Odsetki obniżone 50% Odsetki podwyższone 150% Obowiązują od
8,0 % 4,0 % 12,0 % 01.01.2016

 

Bezpłatny kalkulator odsetek podatkowych i ustawowych

 

Stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%.

Podstawa prawna

  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2012 poz. 749 z późn. zm),
  • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M.P. 2013 poz. 163),
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U. 2011 nr 40 poz. 204).

Komentarze

Autor: Kamil (05-05-2016 11:09:39)
Temat: niedopłata podatku
piszecie o karach, odsetkach za niedopłatę podatku . Może byłoby to w dobrym tonie, abyście przysłali grzeczne zawiadomienie o niedopłacie wynikającej z PIT 37 z numerem konta,...pokaż całą treść
piszecie o karach, odsetkach za niedopłatę podatku . Może byłoby to w dobrym tonie, abyście przysłali grzeczne zawiadomienie o niedopłacie wynikającej z PIT 37 z numerem konta, na które trzeba wpłacić należność. Tak powaźny URZĄD a postępuje niepoważnie - karzecie, straszycie i zamykacie do więzień, aha i jeszcze będziecie mieć broń aby do nas strzelać. A to wystarczy, aby poważny Urząd i jeszcze poważniejsi urzędnicy wysłał listę urzędów skarbowych z numerami kont do dokonania wpłaty. Szukam po internecie i nic. Muszę podnieść dupę i robić tłok w urzędzie, aby dowiedzieć się ... A może pani w okienku widząc niedopłatę wręczyła by nr konta do dokonania wpłaty. A może nie jesteśmy takimi huliganami za jakich nas z góry bierzecie. Oj nie ładnie nie ładnie.zwiń
Dodaj swój komentarz
... Drukuj