PIT-y roczne 2017
Pomoc eksperta

PIT/DS - dochody z działów specjalnych produkcji rolnej w PIT 2017

Od 2016 roku obowiązują nowe regulacje w zasadach rozliczeń podatników uzyskujących dochody z prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnych. W myśl zmian podatnicy ustalający dochód na podstawie prowadzonych ksiąg, informacje o działach specjalnych będą obowiązani wykazywać na nowym druku PIT/DS.

PIT/DS zamiast PIT-6 w 2017 roku

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązują nowe zasady opodatkowania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Zmiany wprowadziła Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 699).

 

W myśl zmian podatnicy, którzy dochody z działów specjalnych produkcji rolnych ustalali w 2016 roku na podstawie prowadzonych ksiąg (KPiR bądź ksiąg rachunkowych) oraz samodzielnie obliczali zaliczki na podatek dochodowy, nie muszą jak dotychczas składać deklaracji PIT-6.

W takim przypadku podatnicy zobowiązani będą wyłącznie do przekazania informacji o prowadzonych działach specjalnych produkcji rolnej na nowym druku PIT/DS. Informację tę, należy dołączyć do zeznania PIT-36 bądź PIT-36L.


UWAGA! Podatnicy, którzy w 2016 roku ustalali dochody z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych z wykorzystaniem rodzajów upraw i produkcji oraz jednostki powierzchni upraw lub rodzaju produkcji, zobowiązani są wypełnić informację PIT-6 według dotychczasowych zasad. Ostateczny termin złożenia tego druku przypada 20 stycznia 2017 roku.

<< Sprawdź normy szacunkowe działów specjalnych produkcji rolnej za 2016 rok

 

Wzór druku PIT/DS za 2016 rok

W rocznych rozliczeniach PIT za 2016 rok zastosowanie ma wzór numer 1 druku PIT/DS.

Został on określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2016 poz. 440).

Druk zeznania PIT-36, PIT-36L oraz załącznika PIT/DS można pobrać korzystając z poniższej tabeli:
 

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
PIT/DS (1) Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej
Formularz obowiązuje od dnia 2 kwietnia 2016 r.
PIT-36 (23) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika w 2016 r.
PIT-36L (12) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

 

 

Uwaga!

Małżonkowie, bez względu na formę rozliczania zeznania podatkowego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem) zobowiązani są do złożenia odrębnego załącznika PIT/DS.

Iwona Maczalska
Bankier.pl

  • data utworzenia: 07-11-2016
  • data modyfikacji: 22-08-2017

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz