PIT-y roczne 2016
Pomoc eksperta

PIT/BR – Działalność badawczo-rozwojowa w PIT 2016

Podatnicy, którzy w 2016 roku ponieśli koszty z tytułu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej mają możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem PIT kosztów uzyskania przychodu poniesionych na tą działalność. Ulga na działalność badawczo-rozwojową po raz pierwszy może być rozliczona w rocznym zeznaniu PIT za 2016 rok, składanym w 2017 roku ...

PIT/BR załącznikiem do PIT-36 i PIT-36L za 2016 rok

Koszty poniesione na działalność badawczo – rozwojową tzw. koszty kwalifikowane należy wykazać w nowym formularzu PIT/BR, który jest załącznikiem do deklaracji PIT-36 i PIT-36L. Ulga ta rozliczana jest w zeznaniu PIT-36 w przypadku, gdy podatnik opłaca podatek według skali podatkowej bądź w zeznaniu PIT-36L, gdy podatnik opłaca podatek według stawki 19%.

 

<< Więcej o kosztach kwalifikowanych

 

Uwaga! Małżonkowie rozliczający tę ulgę, bez względu na formę rozliczania zeznania podatkowego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem) zobowiązani są do złożenia odrębnego załącznika PIT/BR.

 

Wzór druku PIT/BR za 2016 rok

W rocznych rozliczeniach PIT za 2016 rok zastosowanie ma wersja nr 1 druku PIT/BR.

Został on określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2016 poz. 440).

Druk zeznania PIT-36, PIT-36L oraz załącznika PIT/BR można pobrać korzystając z poniższej tabeli:

 

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
PIT/BR (1) Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową
Formularz obowiązuje od dnia 2 kwietnia 2016 r.
PIT-36 (23) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika w 2016 r.
PIT-36L (12) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

 

Iwona Maczalska
Bankier.pl

  • data utworzenia: 07-11-2016
  • data modyfikacji: 13-12-2016

Najlepiej dopasowane oprogramowanie dla firm.

Tylko teraz program SKP® nawet za 19 zł netto.


Opieka posprzedażna i nowe wersje do końca 2017 r.

Stwórz własny pakiet: www.ksiega-podatkowa.pl

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj