PIT-y roczne 2016
Pomoc eksperta

PIT-OP

Jest oświadczeniem w sprawie złożenia wniosku o przekazanie 1% podatku wynikającego z rocznego rozliczenia podatkowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40 roczne rozliczenie podatkowe. W oświadczeniu podatnik wskazuje KRS oraz cel szczególny, na jaki chce przekazać 1% podatku wynikającego z rozliczenia sporządzonego przez organ ZUS.

Podatnik może również wyrazić zgodę na podatnie organizacji pożytku publicznego swoich danych osobowych – celem poinformowania jej o tym, kto przekazał na jej rzecz 1% podatku.

Nie ma możliwości modyfikować kwoty, jaka przekazana będzie na rzecz organizacji pożytku publicznego. W formie wniosku PIT-OP przekazać można wyłącznie 1% podatku z PIT-40.

PIT-OP przekazać można do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika. Nie należy przekazywać PIT-OP do organów ZUS.

Jeżeli emeryt lub rencista zarabia dodatkowo w inny sposób niż za pośrednictwem organu emerytalnego lub rentowego, powinien samodzielnie rozliczyć się na deklaracji podatkowej (a nie poprzez PIT-40 od organu). W takim przypadku PIT-OP nie obowiązuje – nie należy go składać.

 

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
PIT-OP (1) Oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego

 

Piotr Szulczewski
Bankier.pl

  • data utworzenia: 20-02-2017
  • data modyfikacji: 21-03-2017


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj