Przychody

Dokumentacja przychodów - PrzychodyeHandel - podatki firm w internecieMoje przychodyNieodpłatne świadczenia - PrzychodyWaluty różnice kursowe - kursy - przeliczanie walut

Różnice kursowe a przychody z działalności - przeliczanie kursów

Podatnicy uzyskujący przychody i koszty w walutach obcych muszą z tytułu takich rozliczeń ustalać i księgować dodatnie różnice kursowe. Dodatnie różnice kursowe wpływają wyłącznie na wartość przychodów – zwiększając ich wartość. Nie wpływają natomiast na wartość kosztów ...

Na co zwracać szczególną uwagę w trakcie rozliczeń projektów unijnych?

Na co zwracać szczególną uwagę w trakcie rozliczeń projektów unijnych? Dlaczego o rozliczeniu należy pamiętać już podczas pozyskiwania finansowania? Otrzymanie dotacji unijnej może mieć poważne konsekwencje podatkowe i gospodarcze związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą ...

Nieodpłatne świadczenia - Przychody

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowaniu podlegają również świadczenia, które podatnik otrzymuje nieodpłatnie. Mogą to być świadczenia...

Nieodpłatne świadczenia - Przychody

Płatny dostęp www a podatki - firma w internecie

Płatny dostęp www: Bardzo częstą usługą świadczoną w sieci jest płatny dostęp do serwisów www. Jakie podatki i kiedy naliczyć? Opracowanie dotyczy podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgę przychodów i rozchodów.

Rozliczenie zwrotów - firma w internecie

Rozliczenie zwrotów: W przypadku zwrotu do nadawcy przesyłki za pobraniem z powodu niepodjęcia jej przez kupującego, nie wystąpi obowiązek w zakresie podatku VAT, wystąpi obowiązek w zakresie podatku dochodowego.

eHandel - podatki firm w internecie

eHandel - podatki firm w internecie: Sprzedaż na odległość, związana z tym przerwa pomiędzy wysłaniem i otrzymaniem towaru oraz otrzymaniem zapłaty, może rodzić wątpliwości odnośnie momentu powstania obowiązku podatkowego.

Różnice kursowe: przychody - przeliczanie kursów

Różnice kursowe: przychody: Różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi niżej.