Pobierz e-pity 2020

Waluty różnice kursowe - kursy - przeliczanie walut

Przychody w walutach obcych

Zasady wolnorynkowe pozwalają zawierać umowy zarówno z kontrahentami krajowymi, jak i zagranicznymi w walucie obcej. Dla celów podatkowych umowy takie muszą zostać przeliczone na złotówki. Stąd istotne jest ustalenie kursu, który musi być stosowany przez dany podmiot dla przeliczania kwot przychodów. Podatnicy mogą bowiem dokonywać ...

Przychody w walutach obcych

Różnice kursowe a przychody z działalności - przeliczanie kursów

Podatnicy uzyskujący przychody i koszty w walutach obcych muszą z tytułu takich rozliczeń ustalać i księgować dodatnie różnice kursowe. Dodatnie różnice kursowe wpływają wyłącznie na wartość przychodów – zwiększając ich wartość. Nie wpływają natomiast na wartość kosztów ...

Wybór metody - przeliczanie kursów

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący pełną księgowość (księgi rachunkowe) oraz podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mają możliwość wyboru, którą z zasad rozliczeń różnic kursowych będą stosowali ...

Różnice kursowe: przychody - przeliczanie kursów

Różnice kursowe: przychody: Różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi niżej.